MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

P A R T E A  I
Anul XI - Nr. 178    LEGI, DECRETE, HOTÃRÂRI SI ALTE ACTE    Luni, 26 aprilie 1999

SUMAR

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

            Decizia nr. 13 din 9 februarie 1999 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a art. 2 pct. 11 din Legea nr. 61/1991 pentru sanctionarea faptelor de încãlcare a unor norme de convietuire socialã, a ordinii si linistii publice, republicatã

            Decizia nr. 20 din 9 februarie 1999 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 1 din Legea nr. 53/1992 privind protectia persoanelor handicapate si ale art. 31 alin. (3) din Legea nr. 3/1977 privind pensiile de asigurãri sociale de stat si asistenta socialã

            Decizia nr. 22 din 11 februarie 1999 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 90 alin. 1 lit. a) din Codul penal

            Decizia nr. 28 din 23 februarie 1999 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 19 lit. d) si ale art. 77 alin. (3) din Legea nr. 94/1992 privind organizarea si functionarea Curtii de Conturi

            Decizia nr. 30 din 23 februarie 1999 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 11 din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru

            Decizia nr. 32 din 2 martie 1999 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 6 alin. 1 din Ordonanta Guvernului nr. 15/1996 privind întãrirea disciplinei financiar-valutare, aprobatã, cu modificãri, prin Legea nr. 131/1996, modificatã prin Ordonanta Guvernului nr. 26/1997 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 15/1996, aprobatã si modificatã prin Legea nr. 88/1998

            Decizia nr. 36 din 9 martie 1999 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 5 din Ordonanta de urgentã a Guvernului nr. 43/1997 pentru întocmirea bilantului contabil special si regularizarea unor credite si dobânzi clasificate în categoria "pierdere" la Banca Agricolã - S.A., aprobatã si modificatã prin Legea nr. 166/1998