MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

P A R T E A  I
Anul XI - Nr. 158    LEGI, DECRETE, HOTÃRÂRI SI ALTE ACTE     Joi, 15 aprilie 1999

SUMAR

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

           Decizia nr. 183 din 17 decembrie 1998 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 7 din Ordonanta de urgentã a Guvernului nr. 72/1997 privind regularizarea datoriei fostei Companii Române de Petrol

            - Opinie separatã

            Decizia nr. 8 din 9 februarie 1999 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 24 si 27 din Ordonanta de urgentã a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societãtilor comerciale, aprobatã prin Legea nr. 44/1998

            Decizia nr. 19 din 9 februarie 1999 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 28 si 29 din Legea nr. 28/1967 privind mãrcile de fabricã, de comert si de serviciu

            Decizia nr. 35 din 9 martie 1999 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. IV pct. 7 din Ordonanta Guvernului nr. 18/1994 privind mãsuri pentru întãrirea disciplinei financiare a agentilor economici, aprobatã si modificatã prin Legea nr. 12/1995

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

           39. - Ordin al presedintelui Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale privind aprobarea licentelor de concesiune a activitãtilor miniere de explorare, negociate si încheiate între Agentia Nationalã pentru Resurse Minerale si Societatea Comercialã "marsim international" - S.R.L. Bucuresti

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

AGENTIA NATIONALÃ PENTRU RESURSE MINERALE

ORDIN
privind aprobarea licentelor de concesiune a activitãtilor miniere de explorare, negociate si încheiate între Agentia Nationalã pentru Resurse Minerale si Societatea Comercialã "marsim international" - S.R.L. Bucuresti

            Presedintele Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale,
            având în vedere:
            · Legea minelor nr. 61/1998;
            · Hotãrârea Guvernului nr. 639/1998 privind aprobarea Normelor pentru aplicarea Legii minelor nr. 61/1998;
            · solicitãrile persoanelor juridice, adresate Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale,
             în temeiul Hotãrârii Guvernului nr. 221/1995 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale,
            emite urmãtorul ordin:

            Art. 1. - Se aprobã licentele de concesiune a activitãtilor miniere de explorare, negociate si încheiate între Agentia Nationalã pentru Resurse Minerale si Societatea Comercialã "marsim international" - S.R.L. Bucuresti pentru urmãtorul perimetru:


Denumirea
Localizarea
Substanta

Bilbor
Judetul Harghita
Apã mineralã


           Art. 2. - Licentele de concesiune a activitãtilor miniere de explorare, aprobate potrivit art. 1, intrã în vigoare la data publicãrii prezentului ordin în Monitorul Oficial al României, Partea I, si vor fi transmise semnatarilor acestora.

Presedintele Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale,
Mihail Ianãs

Bucuresti, 18 martie 1999.
Nr. 39.