pagina a II-a
 
ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE
 
AGENTIA NATIONALÃ PENTRU RESURSE MINERALE
 
ORDIN
privind concursul de ofertã publicã nr. 3 pentru licente de concesiune a activitãtilor miniere de explorare
 
            Presedintele Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale,
            având în vedere:
            · Legea minelor nr. 61/1998;
            · Hotãrârea Guvernului nr. 639/1998 privind aprobarea Normelor pentru aplicarea Legii minelor nr. 61/1998;
            · Legea nr. 219/1998 privind regimul concesiunilor;
            · solicitãrile persoanelor juridice, adresate Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale, în vederea acordãrii licentei de concesiune a activitãtilor miniere de explorare,
            în temeiul Hotãrârii Guvernului nr. 221/1995 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale,
            emite urmãtorul ordin:
 
            Art. 1. - Agentia Nationalã pentru Resurse Minerale, cu sediul în municipiul Bucuresti, str. Mendeleev nr. 36-38, sectorul 1, telefon 313.22.04, fax 4012107440, email landmark@com.pcnet.ro, oferã, în vederea concesionãrii activitãtilor miniere de explorare, în conditiile Legii minelor nr. 61/1998 si ale Hotãrârii Guvernului nr. 639/1998, urmãtoarele perimetre:

Nr.
crt.
Denumirea
perimetrului
Localizarea
perimetrului
Suprafata
(km2)
Coordonatele
în sistem STEREO '70  
Resursele
minerale
Observatii
X
Y

1.
Bãita Nord Judetul
20
699700
390200
Minereuri
Maramures
699700
392700
metalifere
696900
392700
693900
390200
693900
389300
692315
389300
692315
387900
694500
388700
695400
387900
2.
Racsa Sud-Est Judetul
53,6
698593
374000
Minereuri
Maramures
698520
377745
metalifere
700000
377774
700000
380000
698300
380000
698300
378000
694000
378000
694000
382615
692300
382615
692300
386260
696430
386280
696430
382615
 

Nr.
crt.
Denumirea
perimetrului
Localizarea
perimetrului
Suprafata
(km2)
Coordonatele
în sistem STEREO '70  
Resursele
minerale
Observatii
X
Y

 
 
698300
386615
698300
387050
692950
387050
692950
387675
692315
387675
688250
387675
688250
386650
689350
386650
689350
383550
 
 
692000
383550
692000
377550
694000
377550
694000
376000
696000
376000
696000
374000
3.
Gurasada Judetul
418,8
463000
282000
Minereuri
Hunedoara
470000
282000
metalifere
470000
290000
476000
290000
476000
306000
484000
306000
484000
314000
463000
314000
463000
301000
465740
295160
465740
293410
463000
293150
4.
Ocna de Fier Judetul
366
437808
239719
Minereuri Cu exceptia urmã-
Caras-Severin
437243
253675
aurifere toarelor perimetre:
414720
252790
    X               Y
415345
237365
430675      245275
418646
237503
429725      247000
418927
230853
425325      244500
424665
231098
426300      242775
424325
239159
    X               Y
 
425250      242300
424260      244025
419950      241530
420425      239900
 

Nr.
crt.
Denumirea
perimetrului
Localizarea
perimetrului
Suprafata
(km2)
Coordonatele
în sistem STEREO '70

Resursele
minerale
Observatii
X
Y

5.
Oravita Judetul
280,3
402896
239474
Minereuri
Caras-Severin
402550
247999
aurifere
369846
246696
370193
238126
6.
Dealul Viilor - Judetul Arad
11,81
500000
289253
Calcar
Dealul Poiana
501600
289253
ornamental
Mare
502875
294500
500000
294500
7.
Zeicani - Judetul
10
443250
319500
Calcar
Poleiatul Hunedoara
443250
323500
ornamental
440750
323500
440750
319500
8.
Damis - Judetul Bihor
39,6
600000
301700
Calcar
Valea Albioara
601500
306500
ornamental
601000
312200
598400
312200
596400
308500
597400
302700
9.
Valea Caprei - Judetul
10,1
405071,41
319327,21
Calcar
Motru Sec Mehedinti
404947,30
321823,59
ornamental 
400903,16
321622,51
401027,28
319126,14
10.
Pojoga Judetul Timis
10
503350
294900
Calcar
503130
299200
ornamental
500800
299200
501000
294840
11.
Codrul de Judetul
12,7
463180
298760
Marmurã
Rusca - Hunedoara
462410
298740
Dealul Plumbului
462700
293150
465740
293410
465740
295160
464230
297320
464043
297410
463990
297435
463990
297470
464028
297484
463626
297646
 

Nr.
crt.
Denumirea
perimetrului
Localizarea
perimetrului
Suprafata
(km2)
Coordonatele
în sistem STEREO '70

Resursele
minerale
Observatii
X
Y

463477
297837
463702
297749
12.
Peles Judetul Alba
12
540457,253
343126,783
Marmurã
540306,018
346121,836
536312,618
345925,267
536463,797
342925,215
13.
Ruschita - Judetul
11,5
463875
298047
Marmurã
Dealul Maria Caras-Severin
464167
298218
466000
298250
466000
303500
463768
303500
14.
Pades Judetul Alba
12
540411,773
334116,119
Marmurã
540210,135
338109,714
537214,953
337958,540
537416,526
333964,946
15.
Pietroasa - Judetul Cluj
10,5
548500
396000
Gips
Dealul Iancului
548500
399000
552000
399000
552000
396000
16.
Starchiojd Judetul Prahova
18,6
429000
589000
Gips
429000
594000
425000
594000
425500
589500
425500
589500
425500
589000
17.
Valea Ravensca Judetul
68
367446,06
249374,88
Granit
- Valea Caras-Severin
367049,67
257366,51
ornamental
Sichevitei
355062,22
256771,92
Pârâul Oravita
362451,29
249127,14
18.
Almasu Sec - Judetul
10
487500
332687,6
Andezit Cu exceptia urmã-
Mãgura II Hunedoara
487500
336760
toarelor perimetre:
485000
336760
485000
332268,6
X
Y
485504
335172
485660
334980
485842
335052
 

Nr.
crt.
Denumirea
perimetrului
Localizarea
perimetrului
Suprafata
(km2)
Coordonatele
în sistem STEREO '70

Resursele
minerale
Observatii
X
Y

485750
335484
485580
335312
X
Y
486632
336046
486486
336250
486686
336432
486832
336296
486788
336042
19.
Gornenti Judetul
10
387773,17
303952,15
Andezit
Mehedinti
387651,21
306448,83
383647,69
306250,04
383771,65
303753,46
20.
Budesti Judetul
10
686233,655
418610,752
Andezit
Maramures
685976,983
423601,135
ornamental
683980,788
423498,352
684237,400
418507,988
21.
Ruda - Brad Judetul
12
514654,044
328813,922
Andezit
Hunedoara
514452,971
332807,610
ornamental
511457,720
332656,870
511658,729
328663,179
22.
Lupsa Judetul Brasov
10
492500
523000
Tufuri
490500
523000
industriale
490500
528000
492500
528000
23.
Drãghesti Judetul
10
393203,44
315534,05
Pegmatite
Mehedinti
393082,47
318030,64
feldspatice
389079,17
317831,85
398203,14
315335,40
24.
Valea Romani Judetul Vâlcea
10
415070,13
419395,28
Gabrouri
414940,14
421890,13
(eclogite)
410941,39
421691,75
411065,39
419196,91
25.
Turulung Judetul
10
716000
355000
Nisip si pietris
Satu Mare
714000
355000
714000
360000
716000
360000
 

Nr.
crt.
Denumirea
perimetrului
Localizarea
perimetrului
Suprafata
(km2)
Coordonatele
în sistem STEREO '70
Resursele
minerale
Observatii
X
Y

26.
Izvorul Judetul Brasov
10
457750
573800
Ape plate
Pârâul Rece
457811
576980
454662
576980
454570
573810
27.
Buzias Nord-Vest Judetul Timis
10,07
468656
231242
Ape minerale
468530
234162
465091
234024
465210
231102
28.
Beius Judetul Bihor
10
577000
295000
Ape geotermale
577000
299000
574500
299000
574500
295000
29.
Vârful Judetul Bihor
10
579265
316350
Ape minerale
Custurilor
579265
319700
576275
319700
576230
316370
30.
Scropoasa Judetul
10,4
428500
532839
Ape minerale
Dâmbovita
428500
534839
423281
534839
423281
532839
31.
Sonda F 6 - Judetul
10,54
268600
789350
Ape minerale
Neptun Constanta
272800
789350
sulfuroase
272800
786840
268600
786840
32.
Bãita - Gherla Judetul Cluj
11,3
613700
414000
Ape minerale
618000
414000
619000
417000
615750
417000
33.
Crivi - Rudãria Judetul
10
371500
273000
Huilã
Caras-Severin
371500
276000
369000
276000
369000
275000
368000
275500
368000
273000
34.
Pregheda Sud Judetul
10
370500
276500
Huilã
Caras-Severin
370500
277500
368825
277500
367540
277110
367375
277500
365000
277500
365000
275500
369000
275500
369000
276000
370000
276000
370000
276000
35.
Pregheda Nord Judetul
10
375000
277500
Huilã
Caras-Severin
375000
279500
370000
279500
370000
277500

 
            Art. 2. - Ordinul presedintelui Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale nr. 11/1999 privind procedura de desfãsurare a licitatiei poate fi obtinut de cãtre ofertantii interesati de la sediul agentiei din Bucuresti, str. Mendeleev nr. 36-38, sectorul 1.
            Art. 3. - Continutul minim al ofertei este prevãzut în procedura de licitatie aprobatã de presedintele Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale.
            Art. 4. - În scopul întocmirii ofertelor Agentia Nationalã pentru Resurse Minerale va pune la dispozitie ofertantilor date specifice, în baza unui acord de confidentialitate si a licentei de utilizare a datelor, cu plata tarifelor pentru consultare de date si informatii, în conditiile legii.
            Art. 5. - Ofertele persoanelor juridice interesate vor fi depuse la sediul Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale, personal, prin mandatar sau prin postã, în plic închis si sigilat, în termen de 60 de zile lucrãtoare de la data publicãrii prezentului ordin în Monitorul Oficial al României, Partea I.
            Art. 6. - Ofertantii rãmân angajati prin termenii ofertelor lor pentru o perioadã de 90 de zile de la data expirãrii termenului de depunere a ofertelor.
            Art. 7. - Deschiderea ofertelor va avea loc în sedintã publicã, la sediul Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale, la o datã care va fi adusã la cunostintã ofertantilor în timp util.
            Art. 8. - Agentia Nationalã pentru Resurse Minerale va analiza ofertele în termen de maximum 30 de zile si va începe imediat negocierile cu câstigãtorul concursului de ofertã.
            Art. 9. - Solicitantii rãmân rãspunzãtori pentru încadrarea ofertelor în limitele perimetrelor publicate, neconformitãtile apãrute atrãgând descalificarea lor.
            Art. 10. - În termen de maximum 30 de zile de la începerea negocierilor se va definitiva actul juridic de licentã pentru explorare, care va intra în vigoare dupã aprobarea lui prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale, ce va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.
            Art. 11. - Prezentul ordin intrã în vigoare la data publicãrii lui în Monitorul Oficial al României, Partea I.
 
Presedintele Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale,
Mihail Ianãs
 
Bucuresti, 18 februarie 1999.
Nr. 18.
 
AGENTIA NATIONALÃ PENTRU RESURSE MINERALE
 
ORDIN
privind concursul de ofertã publicã nr. 4 pentru licente de concesiune a activitãtilor miniere de dezvoltare-exploatare
 
            Presedintele Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale,
            având în vedere:
            · Legea minelor nr. 61/1998;
            · Hotãrârea Guvernului nr. 639/1998 privind aprobarea Normelor pentru aplicarea Legii minelor nr. 61/1998;
            · Legea nr. 219/1998 privind regimul concesiunilor;
            · solicitãrile persoanelor juridice, adresate Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale, în vederea acordãrii licentei de concesiune a activitãtilor miniere de dezvoltare-exploatare,
            în temeiul Hotãrârii Guvernului nr. 221/1995 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale,
            emite urmãtorul ordin:
 
            Art. 1. - Agentia Nationalã pentru Resurse Minerale, cu sediul în municipiul Bucuresti, str. Mendeleev nr. 36-38, sectorul 1, telefon 313.22.04, fax 4012107440, email landmark@com.pcnet.ro, oferã, în vederea concesionãrii activitãtilor miniere de dezvoltare-exploatare, în conditiile Legii minelor nr. 61/1998 si ale Hotãrârii Guvernului nr. 639/1998, urmãtoarele zãcãminte de resurse minerale:

Nr.
crt.
Denumirea 
zãcãmântului
Localizarea
Substanta

1.
Ruschita (adâncime) Judetul Caras-Severin Minereu polimetalic
2.
Caraci Judetul Hunedoara Minereuri auro-argentifere
3.
Siglãu-Uricani Judetul Hunedoara Cuart
4.
Valea Cernei-Seracova Judetul Caras-Severin Granit pentru constructie
5.
Pietroasa-Miruna Judetul Bihor Granit ornamental
6.
Crocna Judetul Arad Andezit industrial si de constructie
7. 
Valea Tisei-Plopis (Cavnic) Judetul Maramures Andezit piroxenic
8.
Cãrpinis-Moroeni Judetul Dâmbovita Gresie
9.
Baschioi Judetul Tulcea Gresie
10.
Buteasa Judetul Maramures Marmurã
11.
Remus Opreanu Judetul Constanta Calcar marnos
12.
Valea Tãrcãita-Tãrcaia Judetul Bihor Calcar ornamental
13.
Budeasa Est-Sud-Est Judetul Arges Argilã comunã
14.
Tibrinu Est Judetul Constanta Argilã caolinoasã
15.
Ceica Judetul Bihor Argilã comunã
16.
Grãdinari II Judetul Giurgiu Nisip si pietris
17.
Viisoara-Mãnesti-Dragomiresti Judetul Dâmbovita Nisip si pietris
18.
Nucet-Persinari Judetul Dâmbovita Nisip si pietris
19.
Târgsor Judetul Prahova Nisip si pietris
20.
Cochirleni km 306-307 Judetul Constanta Nisip si pietris
21.
Cochirleni km 308-309 Judetul Constanta Nisip si pietris
22.
Gãiseni Judetul Giurgiu Nisip si pietris

 
            Art. 2. - Ordinul presedintelui Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale nr. 11/1999 privind procedura de desfãsurare a licitatiei poate fi obtinut de cãtre ofertantii interesati de la sediul agentiei din Bucuresti, str. Mendeleev nr. 36-38, sectorul 1.
            Art. 3. - Continutul minim al ofertei este prevãzut în procedura de licitatie aprobatã de presedintele Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale.
            Art. 4. - În scopul întocmirii ofertelor Agentia Nationalã pentru Resurse Minerale va pune la dispozitie ofertantilor date specifice, în baza unui acord de confidentialitate si a licentei de utilizare a datelor, cu plata tarifelor pentru consultare de date si informatii, în conditiile legii.
            Art. 5. - Ofertele persoanelor juridice interesate vor fi depuse la sediul Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale, personal, prin mandatar sau prin postã, în plic închis si sigilat, în termen de 90 de zile lucrãtoare de la data publicãrii prezentului ordin în Monitorul Oficial al României, Partea I.
            Art. 6. - Ofertantii rãmân angajati prin termenii ofertelor lor pentru o perioadã de 90 de zile de la data expirãrii termenului de depunere a ofertelor.
            Art. 7. - Deschiderea ofertelor va avea loc în sedintã publicã, la sediul Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale, la o datã care va fi comunicatã ofertantilor în timp util.
            Art. 8. - Agentia Nationalã pentru resurse Minerale va analiza ofertele în termen de maximum 30 de zile si va începe imediat negocierile cu câstigãtorul concursului de ofertã.
            Art. 9. - Solicitantii rãmân rãspunzãtori de încadrarea ofertelor în limitele perimetrelor publicate, neconformitãtile apãrute atrãgând descalificarea lor.
            Art. 10. - În termen de maximum 30 de zile de la începerea negocierilor se va definitiva actul juridic de licentã pentru exploatare, care va intra în vigoare dupã aprobarea lui de cãtre Guvern, la propunerea Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale.
            Art. 11. - Prezentul ordin intrã în vigoare la data publicãrii lui în Monitorul Oficial al României, Partea I.
 
Presedintele Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale,
Mihail Ianãs
 
Bucuresti, 18 februarie 1999.
Nr. 19.
 
AGENTIA NATIONALÃ PENTRU RESURSE MINERALE
 
ORDIN
privind aprobarea licentelor de concesiune a activitãtilor miniere de explorare, negociate si încheiate între Agentia Nationalã pentru Resurse Minerale si Gold Discovery Company
 
            Presedintele Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale,
            având în vedere:
            · Legea minelor nr. 61/1998;
            · Hotãrârea Guvernului nr. 639/1998 privind aprobarea Normelor pentru aplicarea Legii minelor nr. 61/1998;
            · Legea nr. 219/1998 privind regimul concesiunilor;
            · solicitãrile persoanelor juridice, adresate Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale,
            în temeiul Hotãrârii Guvernului nr. 221/1995 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale,
            emite urmãtorul ordin:
 
            Art. 1. - Se aprobã licentele de concesiune a activitãtilor miniere de explorare, negociate si încheiate între Agentia Nationalã pentru Resurse Minerale si Gold Discovery Company, pentru urmãtoarele perimetre:

Nr.
crt.
Denumirea
perimetrului
Localizarea
Substanta

1.
Zebrac Mermezeu Judetul Harghita Minereuri metalifere
2.
Talagiu Judetul Hunedoara si 
Judetul Arad
Minereuri metalifere
3.
Dobrogea Judetul Tulcea Minereuri metalifere
4.
Colibita-Dornisoara Judetul Bistrita-Nãsãud 
Judetul Suceava
Minereuri metalifere
5.
Seaca Tatarca Judetul Harghita Minereuri metalifere
6.
Virghis Judetul Harghita Minereuri metalifere
7.
Sumuleu Judetul Harghita Minereuri metalifere

 
            Art. 2. - Licentele de concesiune a activitãtilor miniere de explorare, aprobate potrivit art. 1, intrã în vigoare la data publicãrii prezentului ordin în Monitorul Oficial al României, Partea I, si vor fi transmise semnatarilor licentei.
 
Presedintele Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale,
Mihail Ianãs
 
Bucuresti, 19 februarie 1999.
Nr. 20.