MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

P A R T E A  I
Anul XI - Nr. 134    LEGI, DECRETE, HOTÃRÂRI SI ALTE ACTE    Joi, 1 aprilie 1999

SUMAR

HOTÃRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

           191. - Hotãrâre privind declararea zonei miniere Albeni, judetul Gorj, ca zonã defavorizatã

           192. - Hotãrâre privind declararea zonei miniere Schela, judetul Gorj, ca zonã defavorizatã

           193. - Hotãrâre privind declararea zonei miniere Motru-Rovinari, judetul Gorj, ca zonã defavorizatã

           194. - Hotãrâre privind declararea zonei miniere Stei-Nucet, judetul Bihor, ca zonã defavorizatã

           195. - Hotãrâre privind declararea zonei miniere Borod-Suncuius-Dobresti-Vadu Crisului, judetul  Bihor, ca zonã defavorizatã

           196. - Hotãrâre privind declararea zonei miniere Popesti-Derna-Alesd, judetul Bihor, ca zonã defavorizatã

           197. - Hotãrâre privind declararea zonei miniere Rusca Montanã, judetul Caras-Severin, ca zonã defavorizatã

           198. - Hotãrâre privind declararea zonei miniere Bocsa, judetul Caras-Severin, ca zonã defavorizatã

           199. - Hotãrâre privind declararea zonei miniere Moldova Nouã-Anina, judetul Caras-Severin, ca  zonã defavorizatã

           200. - Hotãrâre privind declararea zonei miniere Ip, judetul Sãlaj, ca zonã defavorizatã

           201. - Hotãrâre privind declararea zonei miniere Hida-Surduc-Jibou-Bãlan, judetul Sãlaj, ca zonã defavorizatã

           202. - Hotãrâre privind declararea zonei miniere Sãrmãsag-Chiejd-Bobota, judetul Sãlaj, ca zonã defavorizatã

           203. - Hotãrâre privind declararea zonei miniere Baia Mare, judetul Maramures, ca zonã defavorizatã

           204. - Hotãrâre privind declararea zonei miniere Borsa-Viseu, judetul Maramures, ca zonã defavorizatã

           205. - Hotãrâre privind declararea zonei miniere Filipesti, judetul Prahova, ca zonã defavorizatã

           206. - Hotãrâre privind declararea zonei miniere Ceptura, judetul Prahova, ca zonã defavorizatã

           207. - Hotãrâre privind declararea zonei miniere Comãnesti, judetul Bacãu, ca zonã defavorizatã

           208. - Hotãrâre privind declararea zonei miniere Bucovina, judetul Suceava, ca zonã defavorizatã

           209. - Hotãrâre privind declararea zonei miniere Baraolt, judetul Covasna, ca zonã defavorizatã

           210. - Hotãrâre privind declararea zonei miniere Altân Tepe, judetul Tulcea, ca zonã defavorizatã

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

           18. - Ordin al presedintelui Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale privind concursul de ofertã publicã nr. 3 pentru licente de concesiune a activitãtilor miniere de explorare

           19. - Ordin al presedintelui Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale privind concursul de ofertã publicã nr. 4 pentru licente de concesiune a activitãtilor miniere de dezvoltare-exploatare

           20. - Ordin al presedintelui Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale privind aprobarea licentelor de concesiune a activitãtilor miniere de explorare, negociate si încheiate între Agentia Nationalã pentru Resurse Minerale si Gold Discovery Company

HOTÃRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind declararea zonei miniere Albeni, judetul Gorj, ca zonã defavorizatã

            În temeiul prevederilor art. 2, 3, 31 si ale art. 5 alin. (2) din Ordonanta de urgentã a Guvernului nr. 24/1998 privind regimul zonelor defavorizate, aprobatã si modificatã prin Legea nr. 20/1999,

           Guvernul României h o t ã r ã s t e :

            Art. 1. - Se declarã zona minierã Albeni, judetul Gorj, ca zonã defavorizatã.
            Art. 2. - Aria geograficã strict delimitatã a zonei miniere Albeni, judetul Gorj, o reprezintã localitãtile: Albeni, Târgu Cãrbunesti, Rosia de Amaradia si Bustuchin, ca unitãti administrativ-teritoriale în suprafatã de 28.610 ha, conform anexei nr. 1.
            Art. 3. - Perioada pentru care zona minierã prevãzutã la art. 1 se declarã zonã defavorizatã este de 10 ani.
            Art. 4. - Pe perioada existentei zonei defavorizate, declaratã în conformitate cu prevederile prezentei hotãrâri, se acordã facilitãtile prevãzute în anexa nr. 2*).
            Art. 5. - Domeniile de interes pentru realizarea de investitii în zonã sunt cele prevãzute în anexa nr. 3**).
            Art. 6. - Anexele nr. 1-3 fac parte integrantã din prezenta hotãrâre.

PRIM-MINISTRU
RADU VASILE

Contrasemneazã:


 
p. Ministrul industriei si comertului,
Nicolae Stãiculescu,
secretar de stat
Ministrul finantelor,
Decebal Traian Remes
Ministrul lucrãrilor publice si amenajãrii teritoriului,
Nicolae Noica
Presedintele Agentiei Nationale pentru Dezvoltarea
si Implementarea Programelor de Reconstructie
a Zonelor Miniere,
Petroniu Vãsii
Secretar de stat, seful Departamentului
pentru Administratie Publicã Localã,
Vlad Rosca

Bucuresti, 25 martie 1999.
Nr. 191.


*) Anexa nr. 2
**) Anexa nr. 3

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind declararea zonei miniere Schela, judetul Gorj, ca zonã defavorizatã

            În temeiul prevederilor art. 2, 3, 31 si ale art. 5 alin. (2) din Ordonanta de urgentã a Guvernului nr. 24/1998 privind regimul zonelor defavorizate, aprobatã si modificatã prin Legea nr. 20/1999,

           Guvernul României h o t ã r ã s t e :

            Art. 1. - Se declarã zona minierã Schela, judetul Gorj, ca zonã defavorizatã.
            Art. 2. - Aria geograficã strict delimitatã a zonei miniere Schela, judetul Gorj, o reprezintã localitãtile: Schela si Bumbesti-Jiu, ca unitãti administrativ-teritoriale în suprafatã de 30.833 ha, conform anexei nr. 1.
            Art. 3. - Perioada pentru care zona minierã prevãzutã la art. 1 se declarã zonã defavorizatã este de 10 ani.
            Art. 4. - Pe perioada existentei zonei defavorizate, declaratã în conformitate cu prevederile prezentei hotãrâri, se acordã facilitãtile prevãzute în anexa nr. 2*).
            Art. 5. - Domeniile de interes pentru realizarea de investitii în zonã sunt cele prevãzute în anexa nr. 3**).
            Art. 6. - Anexele nr. 1-3 fac parte integrantã din prezenta hotãrâre.

PRIM-MINISTRU
RADU VASILE

Contrasemneazã:

p. Ministrul industriei si comertului,
Nicolae Stãiculescu,
secretar de stat
Ministrul finantelor,
Decebal Traian Remes
Ministrul lucrãrilor publice si amenajãrii teritoriului,
Nicolae Noica
Presedintele Agentiei Nationale pentru Dezvoltarea
si Implementarea Programelor de Reconstructie
a Zonelor Miniere,
Petroniu Vãsii
Secretar de stat, seful Departamentului
pentru Administratie Publicã Localã,
Vlad Rosca

Bucuresti, 25 martie 1999.
Nr. 192.


*) Anexa nr. 2
**) Anexa nr. 3

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind declararea zonei miniere Motru-Rovinari, judetul Gorj, ca zonã defavorizatã

            În temeiul prevederilor art. 2, 3, 31 si ale art. 5 alin. (2) din Ordonanta de urgentã a Guvernului nr. 24/1998 privind regimul zonelor defavorizate, aprobatã si modificatã prin Legea nr. 20/1999,

           Guvernul României h o t ã r ã s t e :

            Art. 1. - Se declarã zona minierã Motru-Rovinari, judetul Gorj, ca zonã defavorizatã.
            Art. 2. - Aria geograficã strict delimitatã a zonei miniere Motru-Rovinari, judetul Gorj, o reprezintã localitãtile: Cãtunele, Motru, Glogova, Samarinesti, Mãtãsari, Drãgotesti, Câlnic, Fãrcãsesti, Urdari, Negomir, Plopsoru, Bâlteni si Rovinari, ca unitãti administrativ-teritoriale în suprafatã de 68.882 ha, conform anexei nr. 1.
            Art. 3. - Perioada pentru care zona minierã prevãzutã la art. 1 se declarã zonã defavorizatã este de 10 ani.
            Art. 4. - Pe perioada existentei zonei defavorizate, declaratã în conformitate cu prevederile prezentei hotãrâri, se acordã facilitãtile prevãzute în anexa nr. 2*).
            Art. 5. - Domeniile de interes pentru realizarea de investitii în zonã sunt cele prevãzute în anexa nr. 3**).
            Art. 6. - Anexele nr. 1-3 fac parte integrantã din prezenta hotãrâre.

PRIM-MINISTRU
RADU VASILE

Contrasemneazã:

p. Ministrul industriei si comertului,
Nicolae Stãiculescu,
secretar de stat
Ministrul finantelor,
Decebal Traian Remes
Ministrul lucrãrilor publice si amenajãrii teritoriului,
Nicolae Noica
Presedintele Agentiei Nationale pentru Dezvoltarea
si Implementarea Programelor de Reconstructie
a Zonelor Miniere,
Petroniu Vãsii
Secretar de stat, seful Departamentului
pentru Administratie Publicã Localã,
Vlad Rosca

Bucuresti, 25 martie 1999.
Nr. 193.


*) Anexa nr. 2
**) Anexa nr. 3

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind declararea zonei miniere Stei-Nucet, judetul Bihor, ca zonã defavorizatã

            În temeiul prevederilor art. 2, 3, 31 si ale art. 5 alin. (2) din Ordonanta de urgentã a Guvernului nr. 24/1998 privind regimul zonelor defavorizate, aprobatã si modificatã prin Legea nr. 20/1999,

           Guvernul României h o t ã r ã s t e :

            Art. 1. - Se declarã zona minierã Stei-Nucet, judetul Bihor, ca zonã defavorizatã.
            Art. 2. - Aria geograficã strict delimitatã a zonei miniere Stei-Nucet, judetul Bihor, o reprezintã localitãtile: Stei si Nucet, ca unitãti administrativ-teritoriale în suprafatã de 4.678 ha, conform anexei nr. 1.
            Art. 3. - Perioada pentru care zona minierã prevãzutã la art. 1 se declarã zonã defavorizatã este de 10 ani.
            Art. 4. - Pe perioada existentei zonei defavorizate, declaratã în conformitate cu prevederile prezentei hotãrâri, se acordã facilitãtile prevãzute în anexa nr. 2*).
            Art. 5. - Domeniile de interes pentru realizarea de investitii în zonã sunt cele prevãzute în anexa nr. 3**).
            Art. 6. - Anexele nr. 1-3 fac parte integrantã din prezenta hotãrâre.

PRIM-MINISTRU
RADU VASILE

Contrasemneazã:

p. Ministrul industriei si comertului,
Nicolae Stãiculescu,
secretar de stat
Ministrul finantelor,
Decebal Traian Remes
Ministrul lucrãrilor publice si amenajãrii teritoriului,
Nicolae Noica
Presedintele Agentiei Nationale pentru Dezvoltarea
si Implementarea Programelor de Reconstructie
a Zonelor Miniere,
Petroniu Vãsii
Secretar de stat, seful Departamentului
pentru Administratie Publicã Localã,
Vlad Rosca

Bucuresti, 25 martie 1999.
Nr. 194.


*) Anexa nr. 2
**) Anexa nr. 3

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind declararea zonei miniere Borod-Suncuius-Dobresti-Vadu Crisului, judetul Bihor, ca zonã defavorizatã

            În temeiul prevederilor art. 2, 3, 31 si ale art. 5 alin. (2) din Ordonanta de urgentã a Guvernului nr. 24/1998 privind regimul zonelor defavorizate, aprobatã si modificatã prin Legea nr. 20/1999,

           Guvernul României h o t ã r ã s t e :

            Art. 1. - Se declarã zona minierã Borod-Suncuius-Dobresti-Vadu Crisului, judetul Bihor, ca zonã defavorizatã.
            Art. 2. - Aria geograficã strict delimitatã a zonei miniere Borod-Suncuius-Dobresti-Vadu Crisului, judetul Bihor, o reprezintã localitãtile: Borod, Suncuius, Dobresti si Vadu Crisului, ca unitãti administrativ-teritoriale în suprafatã de 38.675 ha, conform anexei nr. 1.
            Art. 3. - Perioada pentru care zona minierã prevãzutã la art. 1 se declarã zonã defavorizatã este de 10 ani.
            Art. 4. - Pe perioada existentei zonei defavorizate, declaratã în conformitate cu prevederile prezentei hotãrâri, se acordã facilitãtile prevãzute în anexa nr. 2*).
            Art. 5. - Domeniile de interes pentru realizarea de investitii în zonã sunt cele prevãzute în anexa nr. 3**).
            Art. 6. - Anexele nr. 1-3 fac parte integrantã din prezenta hotãrâre.

PRIM-MINISTRU
RADU VASILE

Contrasemneazã:

p. Ministrul industriei si comertului,
Nicolae Stãiculescu,
secretar de stat
Ministrul finantelor,
Decebal Traian Remes
Ministrul lucrãrilor publice si amenajãrii teritoriului,
Nicolae Noica
Presedintele Agentiei Nationale pentru Dezvoltarea
si Implementarea Programelor de Reconstructie
a Zonelor Miniere,
Petroniu Vãsii
Secretar de stat, seful Departamentului
pentru Administratie Publicã Localã,
Vlad Rosca

Bucuresti, 25 martie 1999.
Nr. 195.


*) Anexa nr. 2
**) Anexa nr. 3

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind declararea zonei miniere Popesti-Derna-Alesd, judetul Bihor, ca zonã defavorizatã

            În temeiul prevederilor art. 2, 3, 31 si ale art. 5 alin. (2) din Ordonanta de urgentã a Guvernului nr. 24/1998 privind regimul zonelor defavorizate, aprobatã si modificatã prin Legea nr. 20/1999,

           Guvernul României h o t ã r ã s t e :

            Art. 1. - Se declarã zona minierã Popesti-Derna-Alesd, judetul Bihor, ca zonã defavorizatã.
            Art. 2. - Aria geograficã strict delimitatã a zonei miniere Popesti-Derna-Alesd, judetul Bihor, o reprezintã localitãtile: Popesti, Derna si Alesd, ca unitãti administrativ-teritoriale în suprafatã de 22.990 ha, conform anexei nr. 1.
            Art. 3. - Perioada pentru care zona minierã prevãzutã la art. 1 se declarã zonã defavorizatã este de 10 ani.
            Art. 4. - Pe perioada existentei zonei defavorizate, declaratã în conformitate cu prevederile prezentei hotãrâri, se acordã facilitãtile prevãzute în anexa nr. 2*).
            Art. 5. - Domeniile de interes pentru realizarea de investitii în zonã sunt cele prevãzute în anexa nr. 3**).
            Art. 6. - Anexele nr. 1-3 fac parte integrantã din prezenta hotãrâre.

PRIM-MINISTRU
RADU VASILE

Contrasemneazã:

p. Ministrul industriei si comertului,
Nicolae Stãiculescu,
secretar de stat
Ministrul finantelor,
Decebal Traian Remes
Ministrul lucrãrilor publice si amenajãrii teritoriului,
Nicolae Noica
Presedintele Agentiei Nationale pentru Dezvoltarea
si Implementarea Programelor de Reconstructie
a Zonelor Miniere,
Petroniu Vãsii
Secretar de stat, seful Departamentului
pentru Administratie Publicã Localã,
Vlad Rosca

Bucuresti, 25 martie 1999.
Nr. 196.


*) Anexa nr. 2
**) Anexa nr. 3

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind declararea zonei miniere Rusca-Montanã, judetul Caras-Severin, ca zonã defavorizatã

            În temeiul prevederilor art. 2, 3, 31 si ale art. 5 alin. (2) din Ordonanta de urgentã a Guvernului nr. 24/1998 privind regimul zonelor defavorizate, aprobatã si modificatã prin Legea nr. 20/1999,

           Guvernul României h o t ã r ã s t e :

            Art. 1. - Se declarã zona minierã Rusca-Montanã, judetul Caras-Severin, ca zonã defavorizatã.
            Art. 2. - Aria geograficã strict delimitatã a zonei miniere Rusca-Montanã, judetul Caras-Severin, o reprezintã comuna Rusca-Montanã, ca unitate administrativ-teritorialã în suprafatã de 15.437 ha, conform anexei nr. 1.
            Art. 3. - Perioada pentru care zona minierã prevãzutã la art. 1 se declarã zonã defavorizatã este de 10 ani.
            Art. 4. Pe perioada existentei zonei defavorizate, declaratã în conformitate cu prevederile prezentei hotãrâri, se acordã facilitãtile prevãzute în anexa nr. 2*).
            Art. 5. - Domeniile de interes pentru realizarea de investitii în zonã sunt cele prevãzute în anexa nr. 3**).
            Art. 6. - Anexele nr. 1-3 fac parte integrantã din prezenta hotãrâre.

PRIM-MINISTRU
RADU VASILE

Contrasemneazã:

p. Ministrul industriei si comertului,
Nicolae Stãiculescu,
secretar de stat
Ministrul finantelor,
Decebal Traian Remes
Ministrul lucrãrilor publice si amenajãrii teritoriului,
Nicolae Noica
Presedintele Agentiei Nationale pentru Dezvoltarea
si Implementarea Programelor de Reconstructie
a Zonelor Miniere,
Petroniu Vãsii
Secretar de stat, seful Departamentului
pentru Administratie Publicã Localã,
Vlad Rosca

Bucuresti, 25 martie 1999.
Nr. 197.


*) Anexa nr. 2
**) Anexa nr. 3

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind declararea zonei miniere Bocsa, judetul Caras-Severin, ca zonã defavorizatã

            În temeiul prevederilor art. 2, 3, 31 si ale art. 5 alin. (2) din Ordonanta de urgentã a Guvernului nr. 24/1998 privind regimul zonelor defavorizate, aprobatã si modificatã prin Legea nr. 20/1999,

           Guvernul României h o t ã r ã s t e :

            Art. 1. - Se declarã zona minierã Bocsa, judetul Caras-Severin, ca zonã defavorizatã.
            Art. 2. - Aria geograficã strict delimitatã a zonei miniere Bocsa, judetul Cars-Severin, o reprezintã localitãtile: Bocsa, Ocna de Fier, Dognecea si Lupac, ca unitãti administrativ-teritoriale în suprafatã de 28.616 ha, conform anexei nr. 1.
            Art. 3. - Perioada pentru care zona minierã prevãzutã la art. 1 se declarã zonã defavorizatã este de 10 ani.
            Art. 4. - Pe perioada existentei zonei defavorizate, declaratã în conformitate cu prevederile prezentei hotãrâri, se acordã facilitãtile prevãzute în anexa nr. 2*).
            Art. 5. - Domeniile de interes pentru realizarea de investitii în zonã sunt cele prevãzute în anexa nr. 3**).
            Art. 6. - Anexele nr. 1-3 fac parte integrantã din prezenta hotãrâre.

PRIM-MINISTRU
RADU VASILE

Contrasemneazã:

p. Ministrul industriei si comertului,
Nicolae Stãiculescu,
secretar de stat
Ministrul finantelor,
Decebal Traian Remes
Ministrul lucrãrilor publice si amenajãrii teritoriului,
Nicolae Noica
Presedintele Agentiei Nationale pentru Dezvoltarea
si Implementarea Programelor de Reconstructie
a Zonelor Miniere,
Petroniu Vãsii
Secretar de stat, seful Departamentului
pentru Administratie Publicã Localã,
Vlad Rosca

Bucuresti, 25 martie 1999.
Nr. 198.


*) Anexa nr. 2
**) Anexa nr. 3

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind declararea zonei miniere Moldova Nouã-Anina, judetul Cars-Severin, ca zonã defavorizatã

            În temeiul prevederilor art. 2, 3, 31 si ale art. 5 alin. (2) din Ordonanta de urgentã a Guvernului nr. 24/1998 privind regimul zonelor defavorizate, aprobatã si modificatã prin Legea nr. 20/1999,

           Guvernul României h o t ã r ã s t e :

            Art. 1. - Se declarã zona minierã Moldova Nouã-Anina, judetul Cars-Severin, ca zonã defavorizatã.
            Art. 2. - Aria geograficã strict delimitatã a zonei miniere Moldova Nouã-Anina, judetul Caras-Severin, o reprezintã localitãtile: Moldova Nouã, Berzasca, Pescari, Sichevita, Cãrbunari, Sasca Montanã, Anina, Oravita, Ciudanovita, Bozovici, Prigor, Mehadia, ca unitãti administrativ-teritoriale în suprafatã de 192.618 ha, conform anexei nr. 1.
            Art. 3. - Perioada pentru care zona minierã prevãzutã la art. 1 se declarã zonã defavorizatã este de 10 ani.
            Art. 4. - Pe perioada existentei zonei defavorizate, declaratã în conformitate cu prevederile prezentei hotãrâri, se acordã facilitãtile prevãzute în anexa nr. 2*).
            Art. 5. - Domeniile de interes pentru realizarea de investitii în zonã sunt cele prevãzute în anexa nr. 3**).
            Art. 6. - Anexele nr. 1-3 fac parte integrantã din prezenta hotãrâre.

PRIM-MINISTRU
RADU VASILE

Contrasemneazã:

p. Ministrul industriei si comertului,
Nicolae Stãiculescu,
secretar de stat
Ministrul finantelor,
Decebal Traian Remes
Ministrul lucrãrilor publice si amenajãrii teritoriului,
Nicolae Noica
Presedintele Agentiei Nationale pentru Dezvoltarea
si Implementarea Programelor de Reconstructie
a Zonelor Miniere,
Petroniu Vãsii
Secretar de stat, seful Departamentului
pentru Administratie Publicã Localã,
Vlad Rosca

Bucuresti, 25 martie 1999.
Nr. 199.


*) Anexa nr. 2
**) Anexa nr. 3

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind declararea zonei miniere Ip, judetul Sãlaj, ca zonã defavorizatã

            În temeiul prevederilor art. 2, 3, 31 si ale art. 5 alin. (2) din Ordonanta de urgentã a Guvernului nr. 24/1998 privind regimul zonelor defavorizate, aprobatã si modificatã prin Legea nr. 20/1999,

           Guvernul României h o t ã r ã s t e :

            Art. 1. - Se declarã zona minierã Ip, judetul Sãlaj, ca zonã defavorizatã.
            Art. 2. - Aria geograficã strict delimitatã a zonei miniere Ip, judetul Sãlaj, o reprezintã localitãtile: Zãuan, Cosniciu de Jos, Cosniciu de Sus, Zãuan-Bãi si Ip, componente ale unitãtii administrativ-teritoriale Ip în suprafatã de 6.013 ha, conform anexei nr. 1.
            Art. 3. - Perioada pentru care zona minierã prevãzutã la art. 1 se declarã zonã defavorizatã este de 10 ani.
            Art. 4. - Pe perioada existentei zonei defavorizate, declaratã în conformitate cu prevederile prezentei hotãrâri, se acordã facilitãtile prevãzute în anexa nr. 2*).
            Art. 5. - Domeniile de interes pentru realizarea de investitii în zonã sunt cele prevãzute în anexa nr. 3**).
            Art. 6. - Anexele nr. 1-3 fac parte integrantã din prezenta hotãrâre.

PRIM-MINISTRU
RADU VASILE

Contrasemneazã:

p. Ministrul industriei si comertului,
Nicolae Stãiculescu,
secretar de stat
Ministrul finantelor,
Decebal Traian Remes
Ministrul lucrãrilor publice si amenajãrii teritoriului,
Nicolae Noica
Presedintele Agentiei Nationale pentru Dezvoltarea
si Implementarea Programelor de Reconstructie
a Zonelor Miniere,
Petroniu Vãsii
Secretar de stat, seful Departamentului
pentru Administratie Publicã Localã,
Vlad Rosca

Bucuresti, 25 martie 1999.
Nr. 200.


*) Anexa nr. 2
**) Anexa nr. 3

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind declararea zonei miniere Hida-Surduc-Jibou-Bãlan, judetul Sãlaj, ca zonã defavorizatã

            În temeiul prevederilor art. 2, 3, 31 si ale art. 5 alin. (2) din Ordonanta de urgentã a Guvernului nr. 24/1998 privind regimul zonelor defavorizate, aprobatã si modificatã prin Legea nr. 20/1999,

           Guvernul României h o t ã r ã s t e :

            Art. 1. - Se declarã zona minierã Hida-Surduc-Jibou-Bãlan, judetul Sãlaj, ca zonã defavorizatã.
            Art. 2. - Aria geograficã strict delimitatã a zonei miniere Hida-Surduc-Jibou-Bãlan, judetul Sãlaj, o reprezintã localitãtile: Hida, Surduc, Jibou si Bãlan, ca unitãti administrativ-teritoriale în suprafatã de 35.578 ha, conform anexei nr. 1.
            Art. 3. - Perioada pentru care zona minierã prevãzutã la art. 1 se declarã zonã defavorizatã este de 10 ani.
            Art. 4. - Pe perioada existentei zonei defavorizate, declaratã în conformitate cu prevederile prezentei hotãrâri, se acordã facilitãtile prevãzute în anexa nr. 2*).
            Art. 5. - Domeniile de interes pentru realizarea de investitii în zonã sunt cele prevãzute în anexa nr. 3**).
            Art. 6. - Anexele nr. 1-3 fac parte integrantã din prezenta hotãrâre.

PRIM-MINISTRU
RADU VASILE

Contrasemneazã:

p. Ministrul industriei si comertului,
Nicolae Stãiculescu,
secretar de stat
Ministrul finantelor,
Decebal Traian Remes
Ministrul lucrãrilor publice si amenajãrii teritoriului,
Nicolae Noica
Presedintele Agentiei Nationale pentru Dezvoltarea
si Implementarea Programelor de Reconstructie
a Zonelor Miniere,
Petroniu Vãsii
Secretar de stat, seful Departamentului
pentru Administratie Publicã Localã,
Vlad Rosca

Bucuresti, 25 martie 1999.
Nr. 201.


*) Anexa nr. 2
**) Anexa nr. 3

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind declararea zonei miniere Sãrmãsag-Chiejd-Bobota, judetul Sãlaj, ca zonã defavorizatã

            În temeiul prevederilor art. 2, 3, 31 si ale art. 5 alin. (2) din Ordonanta de urgentã a Guvernului nr. 24/1998 privind regimul zonelor defavorizate, aprobatã si modificatã prin Legea nr. 20/1999,

           Guvernul României h o t ã r ã s t e :

            Art. 1. - Se declarã zona minierã Sãrmãsag-Chiejd-Bobota, judetul Sãlaj, ca zonã defavorizatã.
            Art. 2. - Aria geograficã strict delimitatã a zonei miniere Sãrmãsag-Chiejd-Bobota, judetul Sãlaj, o reprezintã localitãtile: Sãrmãsag, Chiejd si Bobota, ca unitãti administrativ-teritoriale în suprafatã de 17.528 ha, conform anexei nr. 1.
            Art. 3. - Perioada pentru care zona minierã prevãzutã la art. 1 se declarã zonã defavorizatã este de 10 ani.
            Art. 4. - Pe perioada existentei zonei defavorizate, declaratã în conformitate cu prevederile prezentei hotãrâri, se acordã facilitãtile prevãzute în anexa nr. 2*).
            Art. 5. - Domeniile de interes pentru realizarea de investitii în zonã sunt cele prevãzute în anexa nr. 3**).
            Art. 6. - Anexele nr. 1-3 fac parte integrantã din prezenta hotãrâre.

PRIM-MINISTRU
RADU VASILE

Contrasemneazã:

p. Ministrul industriei si comertului,
Nicolae Stãiculescu,
secretar de stat
Ministrul finantelor,
Decebal Traian Remes
Ministrul lucrãrilor publice si amenajãrii teritoriului,
Nicolae Noica
Presedintele Agentiei Nationale pentru Dezvoltarea
si Implementarea Programelor de Reconstructie
a Zonelor Miniere,
Petroniu Vãsii
Secretar de stat, seful Departamentului
pentru Administratie Publicã Localã,
Vlad Rosca

Bucuresti, 25 martie 1999.
Nr. 202.


*) Anexa nr. 2
**) Anexa nr. 3

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind declararea zonei miniere Baia Mare, judetul Maramures, ca zonã defavorizatã

            În temeiul prevederilor art. 2, 3, 31 si ale art. 5 alin. (2) din Ordonanta de urgentã a Guvernului nr. 24/1998 privind regimul zonelor defavorizate, aprobatã si modificatã prin Legea nr. 20/1999,

           Guvernul României h o t ã r ã s t e :

            Art. 1. - Se declarã zona minierã Baia Mare, judetul Maramures, ca zonã defavorizatã.
            Art. 2. - Aria geograficã strict delimitatã a zonei miniere Baia Mare, judetul Maramures, o reprezintã localitãtile: Cicârlãu, Tãutii-Mãgherãus, Baia Mare, Baia Sprie, Bãiut, Cavnic si Sisesti, ca unitãti administrativ-teritoriale în suprafatã de 75.225 ha, conform anexei nr. 1.
            Art. 3. - Perioada pentru care zona minierã prevãzutã la art. 1 se declarã zonã defavorizatã este de 10 ani.
            Art. 4. - Pe perioada existentei zonei defavorizate, declaratã în conformitate cu prevederile prezentei hotãrâri, se acordã facilitãtile prevãzute în anexa nr. 2*).
            Art. 5. - Domeniile de interes pentru realizarea de investitii în zonã sunt cele prevãzute în anexa nr. 3**).
            Art. 6. - Anexele nr. 1-3 fac parte integrantã din prezenta hotãrâre.

PRIM-MINISTRU
RADU VASILE

Contrasemneazã:

p. Ministrul industriei si comertului,
Nicolae Stãiculescu,
secretar de stat
Ministrul finantelor,
Decebal Traian Remes
Ministrul lucrãrilor publice si amenajãrii teritoriului,
Nicolae Noica
Presedintele Agentiei Nationale pentru Dezvoltarea
si Implementarea Programelor de Reconstructie
a Zonelor Miniere,
Petroniu Vãsii
Secretar de stat, seful Departamentului
pentru Administratie Publicã Localã,
Vlad Rosca

Bucuresti, 25 martie 1999.
Nr. 203.


*) Anexa nr. 2
**) Anexa nr. 3

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind declararea zonei miniere Borsa-Viseu, judetul Maramures, ca zonã defavorizatã

            În temeiul prevederilor art. 2, 3, 31 si ale art. 5 alin. (2) din Ordonanta de urgentã a Guvernului nr. 24/1998 privind regimul zonelor defavorizate, aprobatã si modificatã prin Legea nr. 20/1999,

           Guvernul României h o t ã r ã s t e :

            Art. 1. - Se declarã zona minierã Borsa-Viseu, judetul Maramures, ca zonã defavorizatã.
            Art. 2. - Aria geograficã strict delimitatã a zonei miniere Borsa-Viseu, judetul Maramures, o reprezintã localitãtile Borsa si Viseu de Sus, ca unitãti administrativ-teritoriale în suprafatã de 86.718 ha, conform anexei nr. 1.
            Art. 3. - Perioada pentru care zona minierã prevãzutã la art. 1 se declarã zonã defavorizatã este de 10 ani.
            Art. 4. - Pe perioada existentei zonei defavorizate, declaratã în conformitate cu prevederile prezentei hotãrâri, se acordã facilitãtile prevãzute în anexa nr. 2*).
            Art. 5. - Domeniile de interes pentru realizarea de investitii în zonã sunt cele prevãzute în anexa nr. 3**).
            Art. 6. - Anexele nr. 1-3 fac parte integrantã din prezenta hotãrâre.

PRIM-MINISTRU
RADU VASILE

Contrasemneazã:

p. Ministrul industriei si comertului,
Nicolae Stãiculescu,
secretar de stat
Ministrul finantelor,
Decebal Traian Remes
Ministrul lucrãrilor publice si amenajãrii teritoriului,
Nicolae Noica
Presedintele Agentiei Nationale pentru Dezvoltarea
si Implementarea Programelor de Reconstructie
a Zonelor Miniere,
Petroniu Vãsii
Secretar de stat, seful Departamentului
pentru Administratie Publicã Localã,
Vlad Rosca

Bucuresti, 25 martie 1999.
Nr. 204.


*) Anexa nr. 2
**) Anexa nr. 3

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind declararea zonei miniere Filipesti, judetul Prahova, ca zonã defavorizatã

            În temeiul prevederilor art. 2, 3, 31 si ale art. 5 alin. (2) din Ordonanta de urgentã a Guvernului nr. 24/1998 privind regimul zonelor defavorizate, aprobatã si modificatã prin Legea nr. 20/1999,

           Guvernul României h o t ã r ã s t e :

            Art. 1. - Se declarã zona minierã Filipesti, judetul Prahova, ca zonã defavorizatã.
            Art. 2. - Aria geograficã strict delimitatã a zonei miniere Filipesti, judetul Prahova, o reprezintã localitãtile: Filipestii de Pãdure, Mãgureni si Filipestii de Târg, ca unitãti administrativ-teritoriale în suprafatã de 13.191 ha, conform anexei nr. 1.
            Art. 3. - Perioada pentru care zona minierã prevãzutã la art. 1 se declarã zonã defavorizatã este de 10 ani.
            Art. 4. - Pe perioada existentei zonei defavorizate, declaratã în conformitate cu prevederile prezentei hotãrâri, se acordã facilitãtile prevãzute în anexa nr. 2*).
            Art. 5. - Domeniile de interes pentru realizarea de investitii în zonã sunt cele prevãzute în anexa nr. 3**).
            Art. 6. - Anexele nr. 1-3 fac parte integrantã din prezenta hotãrâre.

PRIM-MINISTRU
RADU VASILE

Contrasemneazã:

p. Ministrul industriei si comertului,
Nicolae Stãiculescu,
secretar de stat
Ministrul finantelor,
Decebal Traian Remes
Ministrul lucrãrilor publice si amenajãrii teritoriului,
Nicolae Noica
Presedintele Agentiei Nationale pentru Dezvoltarea
si Implementarea Programelor de Reconstructie
a Zonelor Miniere,
Petroniu Vãsii
Secretar de stat, seful Departamentului
pentru Administratie Publicã Localã,
Vlad Rosca

Bucuresti, 25 martie 1999.
Nr. 205.


*) Anexa nr. 2
**) Anexa nr. 3

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind declararea zonei miniere Ceptura, judetul Prahova, ca zonã defavorizatã

            În temeiul prevederilor art. 2, 3, 31 si ale art. 5 alin. (2) din Ordonanta de urgentã a Guvernului nr. 24/1998 privind regimul zonelor defavorizate, aprobatã si modificatã prin Legea nr. 20/1999,

           Guvernul României h o t ã r ã s t e :

            Art. 1. - Se declarã zona minierã Ceptura, judetul Prahova, ca zonã defavorizatã.
            Art. 2. - Aria geograficã strict delimitatã a zonei miniere Ceptura, judetul Prahova, o reprezintã comuna Ceptura, ca unitate administrativ-teritorialã în suprafatã de 4.705 ha, conform anexei nr. 1.
            Art. 3. - Perioada pentru care zona minierã prevãzutã la art. 1 se declarã zonã defavorizatã este de 10 ani.
            Art. 4. - Pe perioada existentei zonei defavorizate, declaratã în conformitate cu prevederile prezentei hotãrâri, se acordã facilitãtile prevãzute în anexa nr. 2*).
            Art. 5. - Domeniile de interes pentru realizarea de investitii în zonã sunt cele prevãzute în anexa nr. 3**).
            Art. 6. - Anexele nr. 1-3 fac parte integrantã din prezenta hotãrâre.

PRIM-MINISTRU
RADU VASILE

Contrasemneazã:

p. Ministrul industriei si comertului,
Nicolae Stãiculescu,
secretar de stat
Ministrul finantelor,
Decebal Traian Remes
Ministrul lucrãrilor publice si amenajãrii teritoriului,
Nicolae Noica
Presedintele Agentiei Nationale pentru Dezvoltarea
si Implementarea Programelor de Reconstructie
a Zonelor Miniere,
Petroniu Vãsii
Secretar de stat, seful Departamentului
pentru Administratie Publicã Localã,
Vlad Rosca

Bucuresti, 25 martie 1999.
Nr. 206.


*) Anexa nr. 2
**) Anexa nr. 3

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind declararea zonei miniere Comãnesti, judetul Bacãu, ca zonã defavorizatã

            În temeiul prevederilor art. 2, 3, 31 si ale art. 5 alin. (2) din Ordonanta de urgentã a Guvernului nr. 24/1998 privind regimul zonelor defavorizate, aprobatã si modificatã prin Legea nr. 20/1999,

           Guvernul României h o t ã r ã s t e :

            Art. 1. - Se declarã zona minierã Comãnesti, judetul Bacãu, ca zonã defavorizatã.
            Art. 2. - Aria geograficã strict delimitatã a zonei miniere Comãnesti, judetul Bacãu, o reprezintã localitãtile: Comãnesti, Dãrmãnesti si Agãs, ca unitãti administrativ-teritoriale în suprafatã de 54.619 ha, conform anexei nr. 1.
            Art. 3. - Perioada pentru care zona minierã prevãzutã la art. 1 se declarã zonã defavorizatã este de 10 ani.
            Art. 4. - Pe perioada existentei zonei defavorizate, declaratã în conformitate cu prevederile prezentei hotãrâri, se acordã facilitãtile prevãzute în anexa nr. 2*).
            Art. 5. - Domeniile de interes pentru realizarea de investitii în zonã sunt cele prevãzute în anexa nr. 3**).
            Art. 6. - Anexele nr. 1-3 fac parte integrantã din prezenta hotãrâre.

PRIM-MINISTRU
RADU VASILE

Contrasemneazã:

p. Ministrul industriei si comertului,
Nicolae Stãiculescu,
secretar de stat
Ministrul finantelor,
Decebal Traian Remes
Ministrul lucrãrilor publice si amenajãrii teritoriului,
Nicolae Noica
Presedintele Agentiei Nationale pentru Dezvoltarea
si Implementarea Programelor de Reconstructie
a Zonelor Miniere,
Petroniu Vãsii
Secretar de stat, seful Departamentului
pentru Administratie Publicã Localã,
Vlad Rosca

Bucuresti, 25 martie 1999.
Nr. 207.


*) Anexa nr. 2
**) Anexa nr. 3

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind declararea zonei miniere Bucovina, judetul Suceava, ca zonã defavorizatã

            În temeiul prevederilor art. 2, 3, 31 si ale art. 5 alin. (2) din Ordonanta de urgentã a Guvernului nr. 24/1998 privind regimul zonelor defavorizate, aprobatã si modificatã prin Legea nr. 20/1999,

           Guvernul României h o t ã r ã s t e :

            Art. 1. - Se declarã zona minierã Bucovina, judetul Suceava, ca zonã defavorizatã.
            Art. 2. - Aria geograficã strict delimitatã a zonei miniere Bucovina, judetul Suceava, o reprezintã localitãtile: Cacica, Gura Humorului, Ostra, Stulpicani, Frasin, Fundu Moldovei, Pojorâta, Breaza, Câmpulung Moldovenesc, Brosteni, Crucea, Panaci, Saru Dornei, Iacobeni, Cârlibaba, Vatra Dornei, Dorna-Arini si Poiana Stampei, ca unitãti administrativ-teritoriale în suprafatã de 327.051 ha, conform anexei nr. 1.
            Art. 3. - Perioada pentru care zona minierã prevãzutã la art. 1 se declarã zonã defavorizatã este de 10 ani.
            Art. 4. - Pe perioada existentei zonei defavorizate, declaratã în conformitate cu prevederile prezentei hotãrâri, se acordã facilitãtile prevãzute în anexa nr. 2*).
            Art. 5. - Domeniile de interes pentru realizarea de investitii în zonã sunt cele prevãzute în anexa nr. 3**).
            Art. 6. - Anexele nr. 1-3 fac parte integrantã din prezenta hotãrâre.

PRIM-MINISTRU
RADU VASILE

Contrasemneazã:

p. Ministrul industriei si comertului,
Nicolae Stãiculescu,
secretar de stat
Ministrul finantelor,
Decebal Traian Remes
Ministrul lucrãrilor publice si amenajãrii teritoriului,
Nicolae Noica
Presedintele Agentiei Nationale pentru Dezvoltarea
si Implementarea Programelor de Reconstructie
a Zonelor Miniere,
Petroniu Vãsii
Secretar de stat, seful Departamentului
pentru Administratie Publicã Localã,
Vlad Rosca

Bucuresti, 25 martie 1999.
Nr. 208.


*) Anexa nr. 2
**) Anexa nr. 3

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind declararea zonei miniere Baraolt, judetul Covasna, ca zonã defavorizatã

            În temeiul prevederilor art. 2, 3, 31 si ale art. 5 alin. (2) din Ordonanta de urgentã a Guvernului nr. 24/1998 privind regimul zonelor defavorizate, aprobatã si modificatã prin Legea nr. 20/1999,

           Guvernul României h o t ã r ã s t e :

            Art. 1. - Se declarã zona minierã Baraolt, judetul Covasna, ca zonã defavorizatã.
            Art. 2. - Aria geograficã strict delimitatã a zonei miniere Baraolt, judetul Covasna, o reprezintã localitatea Baraolt, ca unitate administrativ-teritorialã în suprafatã de 12.848 ha, conform anexei nr. 1.
            Art. 3. - Perioada pentru care zona minierã prevãzutã la art. 1 se declarã zonã defavorizatã este de 10 ani.
            Art. 4. - Pe perioada existentei zonei defavorizate, declaratã în conformitate cu prevederile prezentei hotãrâri, se acordã facilitãtile prevãzute în anexa nr. 2*).
            Art. 5. - Domeniile de interes pentru realizarea de investitii în zonã sunt cele prevãzute în anexa nr. 3**).
            Art. 6. - Anexele nr. 1-3 fac parte integrantã din prezenta hotãrâre.

PRIM-MINISTRU
RADU VASILE

Contrasemneazã:

p. Ministrul industriei si comertului,
Nicolae Stãiculescu,
secretar de stat
Ministrul finantelor,
Decebal Traian Remes
Ministrul lucrãrilor publice si amenajãrii teritoriului,
Nicolae Noica
Presedintele Agentiei Nationale pentru Dezvoltarea
si Implementarea Programelor de Reconstructie
a Zonelor Miniere,
Petroniu Vãsii
Secretar de stat, seful Departamentului
pentru Administratie Publicã Localã,
Vlad Rosca

Bucuresti, 25 martie 1999.
Nr. 209.


*) Anexa nr. 2
**) Anexa nr. 3

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind declararea zonei miniere Altân Tepe, judetul Tulcea, ca zonã defavorizatã

            În temeiul prevederilor art. 2, 3, 31 si ale art. 5 alin. (2) din Ordonanta de urgentã a Guvernului nr. 24/1998 privind regimul zonelor defavorizate, aprobatã si modificatã prin Legea nr. 20/1999,

           Guvernul României h o t ã r ã s t e :

            Art. 1. - Se declarã zona minierã Altân Tepe, judetul Tulcea, ca zonã defavorizatã.
            Art. 2. - Aria geograficã strict delimitatã a zonei miniere Altân Tepe, judetul Tulcea, o reprezintã comuna Stejaru, ca unitate administrativ-teritorialã în suprafatã de 4.700 ha, conform anexei nr. 1.
            Art. 3. - Perioada pentru care zona minierã prevãzutã la art. 1 se declarã zonã defavorizatã este de 10 ani.
            Art. 4. - Pe perioada existentei zonei defavorizate, declaratã în conformitate cu prevederile prezentei hotãrâri, se acordã facilitãtile prevãzute în anexa nr. 2*).
            Art. 5. - Domeniile de interes pentru realizarea de investitii în zonã sunt cele prevãzute în anexa nr. 3**).
            Art. 6. - Anexele nr. 1-3 fac parte integrantã din prezenta hotãrâre.

PRIM-MINISTRU
RADU VASILE

Contrasemneazã:

p. Ministrul industriei si comertului,
Nicolae Stãiculescu,
secretar de stat
Ministrul finantelor,
Decebal Traian Remes
Ministrul lucrãrilor publice si amenajãrii teritoriului,
Nicolae Noica
Presedintele Agentiei Nationale pentru Dezvoltarea
si Implementarea Programelor de Reconstructie
a Zonelor Miniere,
Petroniu Vãsii
Secretar de stat, seful Departamentului
pentru Administratie Publicã Localã,
Vlad Rosca

Bucuresti, 25 martie 1999.
Nr. 210.


*) Anexa nr. 2
**) Anexa nr. 3

ANEXA Nr. 2
la hotãrârile Guvernului nr. 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199,
200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209 si 210 din 25 martie 1999

            Pentru societãtile comerciale cu capital social majoritar privat, persoane juridice române, precum si pentru întreprinzãtorii particulari sau asociatiile familiale, autorizate conform Decretului-lege nr. 54/1990 privind organizarea si desfãsurarea unor activitãti economice pe baza liberei initiative, care îsi au sediul si îsi desfãsoarã activitatea în zona defavorizatã, se acordã, pentru investitiile nou-create, urmãtoarele facilitãti:
            a) scutirea de la plata:
            - taxelor vamale si a taxei pe valoarea adãugatã pentru masinile, utilajele, instalatiile, echipamentele, mijloacele de transport, alte bunuri amortizabile, care se importã în vederea efectuãrii de investitii în zonã;
            - taxei pe valoarea adãugatã pentru masinile, utilajele, instalatiile, echipamentele, mijloacele de transport, alte bunuri amortizabile, produse în tarã în vederea efectuãrii si derulãrii de investitii în zonã;
            b) restituirea taxelor vamale pentru materiile prime, piesele de schimb si/sau componentele importate, necesare pentru realizarea productiei proprii în zonã;
            c) scutirea de la plata impozitului pe profit pe durata de existentã a zonei defavorizate;
            d) scutirea de la plata taxelor percepute pentru modificarea destinatiei sau pentru scoaterea din circuitul agricol a unor terenuri destinate realizãrii investitiei;
            e) acordarea, cu prioritate, din Fondul special de dezvoltare aflat la dispozitia Guvernului, constituit potrivit Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 59/1997 privind destinatia sumelor încasate de Fondul Proprietãtii de Stat în cadrul procesului de privatizare a societãtilor comerciale la care statul este actionar, a unor sume pentru:
            - stimularea activitãtii de export al produselor finite si/sau al serviciilor industriale, dupã caz;
            - garantarea creditelor externe, în limita unui plafon anual stabilit de Ministerul Finantelor;
            - finantarea unor programe speciale, aprobate prin hotãrâre a Guvernului;
            - finantarea proiectelor de investitii ale societãtilor comerciale prin coparticiparea statului la capitalul social.

ANEXA Nr. 3
la hotãrârile Guvernului nr. 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199,
200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209 si 210 din 25 martie 1999

DOMENII
de interes pentru realizarea de investitii

            1. Agriculturã si zootehnie
            2. Productie*)
            3. Prestãri de servicii**)
            4. Comert***)
            5. Protectia mediului si refacerea siturilor naturale.

            NOTÃ:
            Activitãtile din domeniile productie, prestãri de servicii si comert, care nu beneficiazã de facilitãtile prevãzute în anexa nr. 2, sunt:
            *) fabricarea bãuturilor alcoolice distilate si fabricarea alcoolului etilic de fermentatie;
            **) alimentatia publicã necuprinsã într-o investitie în domeniul turismului;
            ***) comercializarea produselor care nu sunt realizate prin activitãtile desfãsurate în zonã.

continuare în pagina a II-a