MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

P A R T E A  I

Anul X - Nr. 140    LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE    ... aprilie 1998
 

SUMAR

LEGI SI DECRETE

66. - LEGE pentru respingerea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 77/1997 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 1997

 

            109. - DECRET privind promulgarea Legii pentru respingerea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 77/1997 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 1997

 

            67. - LEGE pentru respingerea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 80/1997 privind rectificarea bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 1997

 

            110. - DECRET privind promulgarea Legii pentru respingerea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 80/1997 privind rectificarea bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 1997

 

            68. - LEGE privind respingerea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 68/1997 pentru aplicarea unor articole din Legea invatamantului nr. 84/1995 incepand cu anul scolar 1998/1999

 

            111. - DECRET pentru promulgarea Legii privind respingerea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 68/1997 pentru aplicarea unor articole din Legea invatamantului nr. 84/1995 incepand cu anul scolar 1998/1999

 

            69. - LEGE privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 89/1997 pentru abrogarea punctului 3 al literei A din anexa nr. 1 la Legea nr. 41/1994 privind organizarea si functionarea Societatii Romane de Radiodifuziune si Societatii Romane de Televiziune

 

            112. - DECRET pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 89/1997 pentru abrogarea punctului 3 al literei A din anexa nr. 1 la Legea nr. 41/1994 privind organizarea si functionarea Societatii Romane de Radiodifuziune si Societatii Romane de Televiziune

 

            71. - LEGE privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 65/1997 pentru modificarea si completarea Legii nr. 91/1996 cu privire la asigurarea facultativa a autovehiculelor Camerei Deputatilor, Senatului, Curtii Constitutionale, Curtii de Conturi si Consiliului Legislativ

            114. - DECRET pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 65/1997 pentru modificarea si completarea Legii nr. 91/1996 cu privire la asigurarea facultativa a autovehiculelor Camerei Deputatilor, Senatului, Curtii Constitutionale, Curtii de Conturi si Consiliului Legislativ

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

            210. - HOTARARE privind numirea in functia de prefect al judetului Vrancea

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

            50. - DECIZIE privind constitutionalitatea votului exprimat in Senat asupra raportului referitor la situatia din agricultura

LEGI SI DECRETE

CAMERA DEPUTATILOR                                                                                                                             SENATUL
LEGE
pentru respingerea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 77/1997
cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 1997

            Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.
            Articol unic. - Se respinge Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 77 din 24 noiembrie 1997 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 1997, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 328 din 25 noiembrie 1997.

            Aceasta lege a fost adoptata de Camera Deputatilor si de Senat in sedinta comuna din 5 martie 1998, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia Romaniei.
 

p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR 
VASILE LUPU

p. PRESEDINTELE SENATULUI 
MIRCEA IONESCU-QUINTUS

 

Bucuresti, 2 aprilie 1998.
Nr. 66.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
privind promulgarea Legii pentru respingerea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 77/1997
cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 1997

            In temeiul art. 77 alin. (1) si al art. 99 alin. (1) din Constitutia Romaniei,
            Presedintele Romaniei d e c r e t e a z a :
            Articol unic. - Se promulga Legea pentru respingerea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 77/1997 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 1997 si se dispune publicarea ei in Monitorul Oficial al Romaniei.

PRESEDINTELE ROMÂNIEI
EMIL CONSTANTINESCU

Bucuresti, 1 aprilie 1998.
Nr. 109.

 

CAMERA DEPUTATILOR                                                                                                                             SENATUL

LEGE
pentru respingerea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 80/1997
privind rectificarea bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 1997

            Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.
            Articol unic. - Se respinge Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 80 din 15 decembrie 1997 privind rectificarea bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 1997, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 367 din 18 decembrie 1997.

            Aceasta lege a fost adoptata de Camera Deputatilor si de Senat in sedinta comuna din 5 martie 1998, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia Romaniei.
 

p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR 
VASILE LUPU

p. PRESEDINTELE SENATULUI 
MIRCEA IONESCU-QUINTUS

 

Bucuresti, 2 aprilie 1998.
Nr. 67.
 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
privind promulgarea Legii pentru respingerea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 80/1997
privind rectificarea bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 1997

            In temeiul art. 77 alin. (1) si al art. 99 alin. (1) din Constitutia Romaniei,
            Presedintele Romaniei d e c r e t e a z a :
            Articol unic. - Se promulga Legea pentru respingerea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 80/1997 privind rectificarea bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 1997 si se dispune publicarea ei in Monitorul Oficial al Romaniei.

PRESEDINTELE ROMÂNIEI
EMIL CONSTANTINESCU

Bucuresti, 1 aprilie 1998.
Nr. 110.

 

CAMERA DEPUTATILOR                                                                                                                             SENATUL

LEGE
privind respingerea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 68/1997
pentru aplicarea unor articole din Legea invatamantului nr. 84/1995 incepand cu anul scolar 1998/1999

            Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.
            Articol unic. - Se respinge Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 68 din 25 octombrie 1997 pentru aplicarea unor articole din Legea invatamantului nr. 84/1995 incepand cu anul scolar 1998/1999, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 294 din 29 octombrie 1997.

            Aceasta lege a fost adoptata de Senat in sedinta din 10 februarie 1998, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia Romaniei.

p. PRESEDINTELE SENATULUI
RADU VASILE

            Aceasta lege a fost adoptata de Camera Deputatilor in sedinta din 9 martie 1998, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia Romaniei.

p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR
ANDREI IOAN CHILIMAN

Bucuresti, 2 aprilie 1998.
Nr. 68.  

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
pentru promulgarea Legii privind respingerea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 68/1997
pentru aplicarea unor articole din Legea invatamantului nr. 84/1995 incepand cu anul scolar 1998/1999

            n temeiul art. 77 alin. (1) si al art. 99 alin. (1) din Constitutia Romaniei,
            Presedintele Romaniei d e c r e t e a z a :
            Articol unic. - Se promulga Legea privind respingerea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 68/1997 pentru aplicarea unor articole din Legea invatamantului nr. 84/1995 incepand cu anul scolar 1998/1999 si se dispune publicarea ei in Monitorul Oficial al Romaniei. 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI
EMIL CONSTANTINESCU

Bucuresti, 1 aprilie 1998.
Nr. 111.

 

CAMERA DEPUTATILOR                                                                                                                             SENATUL

LEGE
privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 89/1997
pentru abrogarea punctului 3 al literei A din anexa nr. 1 la Legea nr. 41/1994 privind organizarea si functionarea Societatii Romane de Radiodifuziune si Societatii Romane de Televiziune

            Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.
            Articol unic. - Se aproba Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 89 din 24 decembrie 1997 pentru abrogarea punctului 3 al literei A din anexa nr. 1 la Legea nr. 41/1994 privind organizarea si functionarea Societatii Romane de Radiodifuziune si Societatii Romane de Televiziune, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 378 din 29 decembrie 1997.

            Aceasta lege a fost adoptata de Senat in sedinta din 10 februarie 1998, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia Romaniei.

p. PRESEDINTELE SENATULUI
RADU VASILE

            Aceasta lege a fost adoptata de Camera Deputatilor in sedinta din 9 martie 1998, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia Romaniei.

p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR
ANDREI IOAN CHILIMAN

Bucuresti, 2 aprilie 1998.
Nr. 69.

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 89/1997
pentru abrogarea punctului 3 al literei A din anexa nr. 1 la Legea nr. 41/1994 privind organizarea si functionarea Societatii Romane de Radiodifuziune si Societatii Romane de Televiziune

            In temeiul art. 77 alin. (1) si al art. 99 alin. (1) din Constitutia Romaniei,
            Presedintele Romaniei d e c r e t e a z a :
            Articol unic. - Se promulga Legea privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 89/1997 pentru abrogarea punctului 3 al literei A din anexa nr. 1 la Legea nr. 41/1994 privind organizarea si functionarea Societatii Romane de Radiodifuziune si Societatii Romane de Televiziune si se dispune publicarea ei in Monitorul Oficial al Romaniei. 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI
EMIL CONSTANTINESCU

Bucuresti, 1 aprilie 1998.
Nr. 112.

CAMERA DEPUTATILOR                                                                                                                    SENATUL

LEGE
privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 65/1997
pentru modificarea si completarea Legii nr. 91/1996 cu privire la asigurarea facultativa a autovehiculelor Camerei Deputatilor, Senatului, Curtii Constitutionale, Curtii de Conturi si Consiliului Legislativ

            Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.
            Articol unic. - Se aproba Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 65 din 23 octombrie 1997 pentru modificarea si completarea Legii nr. 91/1996 cu privire la asigurarea facultativa a autovehiculelor Camerei Deputatilor, Senatului, Curtii Constitutionale, Curtii de Conturi si Consiliului Legislativ, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 290 din 27 octombrie 1997, cu urmatoarea modificare:
            Articolul I punctul 2 alineatul 2 va avea urmatorul cuprins:
            Contractul de asigurare facultativa a autovehiculelor detinute de autoritatile prevazute la alin. 1 se incheie anual cu o societate de asigurare cu sediul in Romania, in conformitate cu prevederile legale privind regimul achizitiilor publice.

            Aceasta lege a fost adoptata de Senat in sedinta din 9 martie 1998, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia Romaniei.

p. PRESEDINTELE SENATULUI
MIRCEA IONESCU-QUINTUS

            Aceasta lege a fost adoptata de Camera Deputatilor in sedinta din 9 martie 1998, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia Romaniei.

p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR
ANDREI IOAN CHILIMAN

Bucuresti, 2 aprilie 1998.
Nr. 71.

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 65/1997
pentru modificarea si completarea Legii nr. 91/1996 cu privire la asigurarea facultativa a autovehiculelor Camerei Deputatilor, Senatului, Curtii Constitutionale, Curtii de Conturi si Consiliului Legislativ

            In temeiul art. 77 alin. (1) si al art. 99 alin. (1) din Constitutia Romaniei,
            Presedintele Romaniei d e c r e t e a z a :
            Articol unic. - Se promulga Legea privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 65/1997 pentru modificarea si completarea Legii nr. 91/1996 cu privire la asigurarea facultativa a autovehiculelor Camerei Deputatilor, Senatului, Curtii Constitutionale, Curtii de Conturi si Consiliului Legislativ si se dispune publicarea ei in Monitorul Oficial al Romaniei.

PRESEDINTELE ROMÂNIEI
EMIL CONSTANTINESCU

Bucuresti, 1 aprilie 1998.
Nr. 114.

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTARARE
privind numirea in functia de prefect al judetului Vrancea

            In temeiul dispozitiilor art. 106 alin. (3) din Legea administratiei publice locale nr. 69/1991, republicata, modificata si completata prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 22/1997,
            Guvernul Romaniei h o t a r a s t e :
            Articol unic. - Domnul Ion Constantinescu se numeste in functia de prefect al judetului Vrancea.

PRIM-MINISTRU INTERIMAR
GAVRIL DEJEU

Contrasemneaza:
Ministru delegat pe langa primul-ministru
pentru coordonarea Secretariatului General al Guvernului
si a Departamentului pentru Administratie Publica Locala,
Remus Opris

Bucuresti, 3 aprilie 1998.
Nr. 210.

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

DECIZIE
privind constitutionalitatea votului exprimat in Senat asupra raportului referitor la situatia din agricultura

            La data de 5 martie 1998, un numar de 21 de senatori, si anume: Turianu Corneliu, Juravlea Petru, Grama Mihail, Marin Nicolai, Bogdan Florin, Campean Teodor, Pavalascu Gheorghe, Boila Matei, Buruiana Florin, Caraman Petru, Baras Ioan, Popa Mircea Ioan, Zavici Nicolae, Spineanu Ulm Nicolae, Burghelea Ioan, Sandulescu Constantin, Glodean Voicu Valentin, Oprea Andreiu, Dobrescu Rasvan, Ulici Laurentiu si Achim George s-au adresat Curtii Constitutionale pentru a constata neconstitutionalitatea votului exprimat in Senat cu privire la raportul Comisiei speciale pentru analiza situatiei din agricultura, precum si neconstitutionalitatea acestui raport ca act normativ.
            In motivarea sesizarii se arata ca, la data de 26 februarie 1998, in plenul Senatului a fost prezentat raportul Comisiei speciale pentru analiza situatiei din agricultura, comisie constituita prin Hotararea Senatului nr. 26 din 31 octombrie 1997i. Dupa dezbateri, raportul a fost supus la vot, conferindu-se votului exprimat calitatea sui-generis de vot de descarcarei, prin care s-a constatat indeplinirea de catre comisie a sarcinii de a-l intocmi. In cerere se considera ca in acest fel s-a conferit raportului valoare de act normativi, incalcandu-se astfel prevederile art. 64 si 74 din Constitutie, potrivit carora, ca autoritati legiuitoare, Camerele Parlamentului pot sa adopte numai legi, hotarari si motiuni. De asemenea, se considera ca, intrucat raportul cuprinde si anumite masuri, comisia a depasit nepermis competentele recunoscute forului legislativi, care nu se poate substitui Executivului, in sensul stabilirii masurilor pe care acesta trebuie sa le adopte si sa le puna in aplicare intr-un anume domeniu de activitatei. Totodata, se considera ca, asa cum rezulta din stenograma sedintei Senatului din 27 februarie a.c., ...au fost ignorate opiniile celorlalti membri, fie ca au fost depuse in scris (cazul senatorului Csapó Iosif), fie formulate orali.
            Actul de sesizare s-a trimis Curtii prin cabinetul domnului senator Turianu Corneliu.
            CURTEA CONSTITUTIONALA,
            examinand sesizarea, raportul intocmit de judecatorul-raportor, dispozitiile art. 144 lit. b) din Constitutie si ale Legii nr. 47/1992, republicata, retine urmatoarele:
            Sesizarea a fost adresata Curtii cu incalcarea prevederilor art. 21 alin. (2) din Legea nr. 47/1992, potrivit carora ar fi trebuit transmisa de secretarul general al Senatului, astfel incat, sub acest aspect, este nelegala.
            Curtea, analizand validitatea sesizarii, constata ca este lovita de o cauza de inadmisibilitate.
            Potrivit art. 144 lit. b) din Constitutie, sesizarea Curtii de catre senatori se poate face numai daca este semnata de cel putin 25 dintre acestia sau de un grup parlamentar. Obligatia ca sesizarea sa fie semnata de cel putin 25 de senatori este consacrata nu numai de dispozitiile constitutionale de la lit. b) a art. 144, referitoare la controlul constitutionalitatii regulamentelor parlamentare, dar si de cele de la lit. a), referitoare la controlul preventiv al legii, inainte de promulgare. De aceea, in cazul sesizarii Curtii de catre un numar de senatori, indeplinirea acestei obligatii constituie o conditie de validitate. In consecinta, o cerere individuala sau a unui numar inferior limitei constitutionale de 25 de senatori este inadmisibila, Curtea nefiind legal sesizata. Aceasta cauza de inadmisibilitate, intrucat priveste insusi subiectul sesizarii, are caracter prejudicial fata de orice alt aspect de ordin procedural - astfel incat impiedica aplicarea prevederilor art. 21 alin. (2) si (3) din Legea nr. 47/1992 referitoare la solicitarea, prin intermediul pre sedintelui Senatului, a punctului de vedere al Biroului permanent -, cat si cu privire la examinarea competentei Curtii de a se pronunta asupra actelor de aplicare a regulamentului si naturii lor juridice, precum si la analiza pe fond a sesizarii.
            Fata de cele aratate, potrivit prevederilor art. 144 lit. b) din Constitutie, precum si ale art. 3, ale art. 13 alin. (1) lit. A.b), ale art. 21 alin. (1) si ale art. 22 din Legea nr. 47/1992, republicata,
            CURTEA CONSTITUTIONALA
            In numele legii
            DECIDE:
            Constata ca sesizarea adresata de un grup de senatori, referitoare la neconstitutionalitatea votului exprimat in Senat asupra unui raport privind situatia din agricultura, precum si la neconstitutionalitatea aceluiasi raport ca act normativ, este inadmisibila.
            Deliberarea a avut loc la data de 19 martie 1998 si la ea au participat: Ioan Muraru, presedinte, Costica Bulai, Viorel Mihai Ciobanu, Mihai Constantinescu, Nicolae Popa, Lucian Stangu, Florin Bucur Vasilescu, Romul Petru Vonica si Victor Dan Zlatescu, judecatori.

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,
prof. univ. dr. IOAN MURARU
Magistrat-asistent sef,
Claudia Miu

Bucuresti, 19 martie 1998.
Nr. 50.