Intrebare :
Buna ziua! Va rog tare mult, imi puteti spune ce pasi trebuie urmati pentru a infiinta o asociatie de locatari?
Cine a intrebat : Ana, Stefan
Data intrebarii : 2015-08-07
Raspuns
DOCUMENTELE NECESARE PENTRU ÎNFIINȚARE • Statutul asociației, Actul constitutiv (anexă la statut); • Acordul de asociere; • Procesul-verbal al adunării de constituire a asociației de proprietari; • Cerere de înregistrare la administrația financiară teritorială/Direcția de taxe și impozite locale. * dacă asociațiile se înființează separat pe scări, la dosar mai trebuie: • Convenție între asociațiile constituite privind consumurile pe scări; • Declarație de delimitare a părților comune; • Cerere aviz furnizori pentru posibilități tehnice de separare. ** documentele trebuie completate în 3 exemplare originale și semnate de cel puțin 50%+1 din totalul proprietarilor din bloc, scară sau tronson de clădire. Asociația de proprietari se înființeazã prin acordul scris a cel puțin jumãtate plus unu din numãrul proprietarilor apartamentelor și spațiilor cu altã destinație decât aceea de locuințã din cadrul aceluiași condominiu cu cel puțin 3 proprietari. Statutul (statutul asociatiei va cuprinde reglementari interne ale activitatii asociatiei de proprietari, astfel incat prevederile statutare sa nu contravina legislatiei cu incidenta in domeniu) Act constitutiv – anexa la statut Acordul de asociere Acordul se consemneazã într-un tabel nominal, anexã la acordul de asociere. Tabelul nominal, anexã la acordul de asociere, va conține, în mod obligatoriu, urmãtoarele: • adresa și individualizarea proprietãții, potrivit actului de proprietate; • descrierea proprietãții, cuprinzând: descrierea clãdirii, structura clãdirii, numãrul de etaje, numãrul de apartamente structurate pe numãr de camere, numãrul spațiilor cu altã destinație decât aceea de locuințã, suprafața terenului aferent clãdirii; • enumerarea și descrierea pãrților aflate în proprietate comunã; • cota-parte indivizã ce revine fiecãrui proprietar din proprietatea comunã; * in anexa de la Acordul de asociere se mai mentioneaza: • numar apartament / spatiu • numele și prenumele tuturor proprietarilor; • indicarea titlului de proprietate; • data exprimãrii voinței de asociere și semnãtura (art. 4 H.G. nr. 1588/2007). • cota-parte indivizã ce revine fiecãrui proprietar din proprietatea comunã. În clãdirile de locuințe cu mai multe tronsoane sau scãri se pot constitui asociații de proprietari pe fiecare tronson ori scarã în parte numai în condițiile în care nu existã o proprietate comunã aferentã tronsoanelor sau scãrilor care nu poate fi delimitatã. Asociațiile de proprietari la nivel de scãri sau tronsoane de clãdire se pot constitui prin hotãrâre a adunãrii generale și cu acordul expres al coproprietarilor cu privire la delimitarea efectivã a pãrților de proprietate comunã care se preiau în administrare de respectiva asociație de proprietari și cu privire la obligațiile și drepturile legale care vor continua sã rãmânã în sarcina tuturor coproprietarilor. Prin acordul de asociere pe scarã sau tronson se reglementeazã și raporturile cu celelalte asociații de proprietari constituite în clãdire, pe scarã sau tronson, cu privire la posibilitatea defalcãrii tehnice a consumurilor și repartizarea cheltuielilor comune, precum și la modalitatea acestei defalcãri/repartizãri. Dacã este necesar, se solicitã avizul furnizorilor de servicii implicați cu privire la posibilitãțile tehnice de furnizare independentã a utilitãților pe tronsoane sau pe scãri, precum și pentru realizarea branșamentelor (art.5 H.G. nr.1588/2007). Proces - verbal ( privind intrunirea adunarii generale pentru stabilirea actiunilor necesareconstituirii Asociatiei de Proprietari) tuirii Asociatiei de Proprietari) Proces - verbal ( privind organizrea si desfasurarea adunarii generale pentru constituirea Asociatiei de Proprietari)
Cu stima, DscLex
<<< Inapoi