Intrebare :
A aparut acum o lege care nu se refera in mod special la asociatiile de proprietari, dar care da voie ca o proprietate sa fie vanduta cu acordul a numai jumatate plus unu dintre co-proprietar (pana acum era necesar acordul tuturor co-roprietarilor, cum este normal si constitutional). A aparut vara aceasta (din pacate nu mi-am notat numarul ei), e din luna trecuta. Intreb din nou daca aceasta noua lege se refera si la asociatiile de proprietari - adica daca acum uscatorul poate fi vandut numai cu acordul a jumatate plus unu dintre locatari (pana acum era necesar acordul tuturor locatarilor, suta la suta). Sau aceasta lege noua se refera la alte tipuri de proprietate? Multumesc din nou.
Cine a intrebat : Ungureanu Vasile
Data intrebarii : 2010-09-08
Raspuns
Cred ca va referiti la Legea 170/2010 care modifica legea cadastrului 7/1996, lege care prevede intr-adevar posibilitatea de vanzare daca exista un acord al 2/3 din proprietarii-membri ai Asociatiei. Cei care nu sunt de acord cu vanzarea, au dreptul la despagubiri.

Insa, din cate stiam eu, legea fusese atacata la Curtea Constitutionala, insa am verificat pe situl Curtii nu exista vreo decizie de neconstitutionalitate in acest sens (e posibil sa fie pe rol). Mai mult, legea nu are norme de aplicare, asa nu se stie cine anume vinde: ori cei 2/3 ori Asociatia in numele lor?! De fapt, nici notarii nu stiu, iar incheierea trebuie facuta la notar !

Legea incalca cel putin art. 44 din Constitutie si art. 1, Protocolul 1 din Conventie Europeana a Drepturilor Omului.
Asa ca daca s-ar sesiza aceasta problema, nu cred ca ar trebui sa avem dubii ca nu s-ar admite exceptia. In plus, ciudat este ca legea permite vanzarea in legea cadastrului si nu se prevede in Legea asociatiilor nr. 230/2007.

Legea zice asa in Art. I:

"Art. I
La articolul 45 din Legea cadastrului si a publicitatii imobiliare nr. 7/1996, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 201 din 3 martie 2006, cu modificarile si completarile ulterioare, dupa alineatul (2) se introduc cinci noi alineate, alineatele (3)(7), cu urmatorul cuprins:
"(3) Prin exceptie de la dispozitiile alin. (2) si prin derogare de la prevederile art. 39 din Legea nr. 230/2007 privind infiintarea, organizarea si functionarea asociatiilor de proprietari, incetarea destinatiei de folosinta comuna pentru partile comune din cladirile cu mai multe etaje sau apartamente se poate hotari motivat, cu o majoritate de doua treimi din numarul coproprietarilor.
(4) In cazul prevazut la alin. (3), devin aplicabile dispozitiile privitoare la coproprietatea obisnuita si temporara. Cu toate acestea, instrainarea sau ipotecarea se poate realiza daca exista o majoritate de doua treimi din numarul coproprietarilor.
(5) In cazurile prevazute la alin. (3) si (4), coproprietarii care nu au votat ori, dupa caz, s-au opus la instrainare sau ipotecare au dreptul la o despagubire justa, stabilita pe cale conventionala ori, in caz de neintelegere, pe cale judecatoreasca.
(6) Constatarea incetarii destinatiei de folosinta comuna pentru aceste parti se face prin hotarare a adunarii generale a asociatiei de proprietari, adoptata cu o majoritate de doua treimi din numarul coproprietarilor.
(7) Imobilul, respectiv partea din imobil rezultat/a din instrainare se va inscrie in cartea funciara urmand procedura cadastral-juridica reglementata la alin. (1)."
Cu stima, Echipa CJO www.cjo.ro
<<< Inapoi