pagina a II-a

PROTOCOLUL FINAL al Conventiei postale universale*)

            In momentul semnarii Conventiei postale universale, incheiata astazi, subsemnatii plenipotentiari au convenit cele ce urmeaza:
*) Traducere.

ARTICOLUL I
Apartenenta trimiterilor postale
1. Articolul 2 nu se aplica pentru Antigua si Barbuda, Australia, Bahrain, Barbados, Belize, Botswana, Brunei Darussalam, Canada, Republica Dominicana, Egipt, Fiji, Gambia, Ghana Regatul Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord, teritoriile de peste mare, dependente de Marea Britanie, Grenada, Guyana, Irlanda, Jamaica, Kenya, Kiribati, Kuwait, Lesotho, Malaysia, Malavi, Mauritius, Nauru, Nigeria, Noua Zeelanda, Uganda, Papua-Noua Guinee, Sfantul Cristofor si Nevis, Sfanta Lucia, Sfantul Vincentiu si Grenadine, Solomon, Samoa Occidentala, Seychelles, Sierra Leone, Singapore, Swaziland, Tanzania, Trinidad-Tobago, Tuvalu, Vanuatu, Yemen, Zambia si Zimbabwe.
2. Art. 2 nu se aplica nici Danemarcei, a carei legislatie nu permite retragerea sau modificarea adresei trimiterilor din posta de scrisori la cererea expeditorului, incepand din momentul in care destinatarul a fost informat de sosirea unei trimiteri pe adresa sa.
ARTICOLUL II
Taxe
Prin derogare de la art. 6 paragraful 4, Administratia Canadei este autorizata sa perceapa taxe postale, altele decat cele prevazute in conventie si in aranjamente, atunci cand taxele respective sunt admisibile conform legislatiei tarii sale.
ARTICOLUL III
Scutire de francare postala in favoarea cecogramelor
1. Prin derogare de la art. 7 paragraful 4, administratiile postale din Sfantul Vicentiu si Grenadine si Turcia, care nu acorda in regimul lor intern scutire de francare a cecogramelor, au posibilitatea sa perceapa taxele de francare si taxele pentru serviciile speciale, care nu pot totusi sa fie superioare celor din serviciul lor intern.
2. Prin derogare de la art. 7 paragraful 4, administratiile din Germania, Statele Unite ale Americii, Canada, Regatul Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord si Japonia au posibilitatea sa perceapa taxele pentru serviciile speciale, care sunt aplicate cecogramelor in serviciul intern.
ARTICOLUL IV
Pachete mici
Obligatia de a participa la schimbul de pachete mici care depasesc greutatea de 500 g nu se aplica administratiilor din Myanmar si Papua-Noua Guinee, care sunt in imposibilitatea de a asigura acest schimb.
ARTICOLUL V
Imprimate. Greutate maxima
Prin derogare de la art. 8 paragraful 3.2 administratiile postale din Canada si Irlanda sunt autorizate sa limiteze la 2 kilograme greutatea maxima a imprimatelor la sosire si la expediere.
ARTICOLUL VI
Saci M recomandati
Administratiile postale din Statele Unite ale Americii si Canada sunt autorizate sa nu accepte saci M recomandati si sa nu asigure serviciul rezervat trimiterilor recomandate pentru sacii M provenind de la alte tari.
ARTICOLUL VII
Prezentarea in strainatate a trimiterilor postei de scrisori
1. Administratiile postale din Statele Unite ale Americii, Regatul Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord si Greciei isi rezerva dreptul de a percepe o taxa, in raport cu costul lucrarilorocazionate,delaoriceadministratie postala care, in virtuteaart.25paragraful4iiretureazaobiectecarenuaufost, laorigine,expediatecatrimiteripostale de catre serviciile lor.
2. Prin derogare de la art. 25 paragraful 4 Administratia postala din Canada isi rezerva dreptul de a percepe de la administratia de origine o remuneratie care sa ii permita sa recupereze minimum de costuri ce i-au fost ocazionate prin tratarea unor asemenea trimiteri.
3. Articolul 25 paragraful 4 autorizeaza administratia de destinatie sa solicite administratiei de prezentare o remuneratiecorespunzatoarepentrudistribuirea de trimiteri din posta descrisoriprezentateinstrainatate in cantitate mare. Regatul UnitalMariiBritanii si Irlandei de Nord isi rezerva dreptul sa limiteze aceasta plata la suma corespunzatoare din tariful intern al tarii de destinatie, aplicabila trimiterilor echivalente.
4. Articolul 25 paragraful 4 autorizeaza administratia de destinatie sa solicite administratiei de prezentare o remuneratie corespunzatoare pentru distribuirea de trimiteri din posta de scrisori prezentate in strainatate in cantitate mare. Urmatoarele tari isi rezerva dreptul de a limita aceasta plata la limitele autorizate in conventie si regulament pentru curierul in numar: Statele Unite ale Americii, Australia, Bahamas, Barbados, Brunei Darussalam, Regatul Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord, teritoriile de peste mare depinzand de Regatul Unit, Grenada, Guyana, India, Malaysia, Nepal, Noua Zeelanda, Olanda, Antilele Olandeze si Aruba, Sfanta Lucia, Sfantul Vincentiu si Grenadine, Singapore, Sri Lanka, Surinam, Thailanda.
5. Contrar rezervelor prevazute la pct. 4, urmatoarele tariisirezerva dreptul de a aplica integral dispozitiile art. 25 al conventiei pentru curierul primit de la tarile membre ale Uniunii: Germania, Argentina, Benin, Brazilia, Burkina Faso, Camerun, Cipru, Coasta de Fildes, Egipt, Franta, Grecia, Guineea, Israel, Italia, Japonia, Iordania, Liban, Mali, Mauritania, Monaco, Portugalia, Senegal, Siria, Togo.
ARTICOLUL VIII
Interdictii
1. In mod exceptional, administratia postala din Liban nu accepta trimiteri recomandate care contin monede sau bancnote sau orice valoare la purtator sau cecuri de calatorie, platina, aur sau argint, manufacturate sau nu, pietre pretioase, bijuterii si alte obiecte pretioase. Ea nu este obligata de catre dispozitiile art. 35 paragraful 1 intr-un mod riguros in ceea ce priveste responsabilitatea sa in caz de spoliere sau de avariere de trimiteri recomandate, la fel si pentru trimiterile care contin obiecte din sticla sau fragile.
2. In mod exceptional, administratiile postale din Bolivia, China, Irak, Nepal si Vietnam nu accepta trimiteri recomandate continand monede, bancnote sau valori la purtator, cecuri de calatorie, platina, aur sau argint, manufacturate sau nu, pietre pretioase, bijuterii si alte obiecte pretioase.
3. Administratia postala din Myanmar isi rezerva dreptul sa nu accepte trimiterile cu valoare declarata continand obiectele pretioase mentionate in art. 26 paragraful 2, pentru ca legislatia sa interna se opune admiterii acestui gen de trimiteri.
4. Administratia postala din Nepal nu accepta trimiterile recomandate sau cu valoare declarata care contin monede sau bancnote, in afara unui acord special incheiat in acest scop.
ARTICOLUL IX
Obiecte pasibile de drepturi vamale
1. Cu referire la art. 26, administratiile postale din urmatoarele tari nu accepta trimiteri cu valoare declarata, continand obiecte pasibile de drepturi vamale: Bangladesh, Salvador.
2. Cu referire la art. 26, administratiile postale ale urmatoarelor tari nu accepta scrisorile simple si recomandate care contin obiecte pasibile de drepturi vamale: Afganistan, Albania, Arabia Saudita, Azerbaidjan, Belarus, Cambogia, Africa Centrala, Chile, Columbia, Cuba, El Salvador, Estonia, Etiopia, Italia, Nepal, Uzbekistan, Panama, Peru, Republica Populara Democrata Coreeana, SfantaMaria, Tadjikistan, Turkmenistan, Ucraina, Venezuela.
3. Cu referire la art. 26, administratiile postale ale urmatoarelor tari nu accepta scrisorile simple care contin obiecte pasibile de drepturi vamale: Benin, Burkina Faso, Coasta de Fildes, Djibouti, Mali, Mauritania, Niger, Aman, Senegal, Vietnam, Yemen.
4. Contrar dispozitiilor prevazute la pct. 1 3, trimiterile de seruri, vaccinuri, precum si trimiterile de medicamente de urgenta necesitate, care sunt greu de procurat, sunt admise in toate cazurile.
ARTICOLUL X
Retragere. Modificare sau corectare a adresei
1. Art. 29 nu se aplica administratiilor din Antigua-Barbuda, Bahamas, Barbados, Belize, Botswana, Brunei Darussalam, Canada, Dominica, Fiji, Gambia, Regatul Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord, teritoriile de peste mare dependente de Regatul Unit, Grenada, Guyana, Irak, Irlanda, Jamaica, Kenia, Kiribati, Kuwait, Lesotho, Malaysia, Malawi, Myanmar, Nauru, Nigeria, Noua Zeelanda, Uganda, Papua-Noua Guinee, Republica Populara Democrata Coreeana, Sfantul Cristofor si Nevis, Sfanta Lucia, Sfantul Vincentiu si Grenadine, Solomon, Samoa Occidentala, Seychelles, Sierra Leone, Singapore, Swaziland, Tanzania, Trinidat-Tobago, Tuvalu, Vanuatu si Zambia, a caror legislatie nu permite retragerea sau modificarea de adresa a trimiterilor postei de scrisori la cererea expeditorului.
2. Art. 29 se aplica Australiei in masura in care el este compatibil cu legislatia interioara a acestei tari.
ARTICOLUL XI
Reclamatii
1. Prin derogare dela art.30 paragraful 4, administratiile postale din Arabia Saudita, Capul Verde, Gabon, teritoriile de peste mare depinzand de Regatul Unit, Grecia, Iran, Mongolia, Myanmar, Siria, Ciad si Zambia isi rezerva dreptul de a percepe o taxa de reclamatie de la clientii lor.
2. Prin derogaredela art. 30 paragraful 4, administratiile postale din Argentina, Slovacia si Cehia isi rezerva dreptul de a percepe o taxa speciala atunci cand, in urma demersurilor intreprinse ca urmare a reclamatiei, se dovedeste ca aceasta nu este justificata.
ARTICOLUL XII
Taxa de prezentare la vama
Administratia postala din Gabon isi rezerva dreptul de a percepe o taxa de prezentare la vama de la clientii sai.
ARTICOLUL XIII
Responsabilitatea administratiilor postale
1. Administratiile postale din Bangladesh, Benin, Burkina Faso, Congo,Coasta de Fildes, Djibouti, India, Liban, Madagascar, Mali, Mauritania, Nepal, Niger, Senegal, Togo si Turcia sunt autorizate sa nu aplice art. 34 pct. 1.1.1, in ceea ce priveste responsabilitatea in caz de spoliere sau de avariere a trimiterilor recomandate.
2. Prin derogare de la art. 34 pct. 1.1.1 si la art. 35 paragraful 1, administratiile postale din Chile, Republica Populara Chineza si Columbia nu raspund de pierderea si spolierea totala sau avarierea totala a continutului trimiterilor recomandate.
3. Prin derogare de la art. 34, Administratia postala din Arabia Saudita nu isi asuma nici o responsabilitate in caz de pierdere sau avariere a trimiterilor continand obiectele vizate in art. 26 paragraful 2.
ARTICOLUL XIV
Neresponsabilitatea administratiilor postale
Administratia postala din Bolivia nu este obligata sa respecte art. 35 paragraful 1 in ceea ce priveste mentinerea responsabilitatii in caz de spoliere sau de avariere a trimiterilor recomandate.
ARTICOLUL XV
Plata despagubirii
1. Administratiile postale din Bangladesh, Bolivia, Congo, Guineea, Mexic, Nepal si Nigeria nu sunt obligate sa respecte art. 37 paragraful 3 pentru ceea ce se refera la a da o solutie definitiva in termen de doua luni sau sa aduca la cunostinta administratiei de origine sau de destinatie, dupa caz, ca o trimitere a fost retinuta, confiscata sau distrusa de catre autoritatea competenta datorita continutului ei sau a fost retinuta in virtutea legislatiei lor interne.
2. Administratiile postale din Djibouti, Guineea, Liban, Madagascar si Mauritania nu sunt obligate sa respecte art. 37paragraful 3in ceea ce priveste a da o solutie definitivalaoreclamatieintermen de doua luni. Ele nu accepta, inplus,casafiedespagubitcelindrept,incontullor, de catre o alta administratie la expirarea termenului sus-mentionat.
ARTICOLUL XVI
Cheltuieli de tranzit speciale
1. Administratia postala din Grecia isi rezerva dreptul sa majoreze, pe de-o parte, cu 30% cheltuielile de tranzit teritorial si, pe de alta parte, cu 50% cheltuielile de tranzit maritim prevazute in art. 48 paragraful 1.
2. Administratia postala din Federatia Rusa este autorizata sa perceapa un supliment de 0,65 DST fata de cheltuielile de tranzit mentionate in art. 48 pct. 1.1 pentru fiecarekilogram de trimiteri din posta de scrisori, transportat in tranzit prin Transsiberian.
3. Administratiile postale din Egipt si Sudan sunt autorizate sa perceapa un supliment de 0,16 DST fata de cheltuielile de tranzit mentionate in art. 48 paragraful 1 pentru fiecare sac din posta de scrisori in tranzit prin lacul Nasser, intre Shallal (Egipt) si Wadi Halfa (Sudan).
4. Administratia postala din Panama este autorizata sa perceapa un supliment de taxa de 0,98 DST fata de cheltuielile de tranzit mentionate in art. 48 paragraful 1 pentru fiecare sac din posta de scrisori in tranzit prin istmul Panama, intre porturile Balboa in Oceanul Pacific si Cristobal in Oceanul Atlantic.
5. In mod exceptional, administratia postala din Panama este autorizata sa perceapa o taxa de 0,65 DST per sac pentru toate depesele antredepozitate sau transbordate in portul Balboa sau Cristobal, cu conditia ca aceasta administratie sa nu primeasca nici o remuneratie ca tranzit teritorial sau maritim pentru aceste depese.
6. Prin derogare de la art. 48 paragraful 1, Administratia postala din Afganistan este autorizata in mod provizoriu, datorita dificultatilor speciale pe care le intampina in materie de mijloace de transport si comunicare, sa efectueze tranzitul depeselor si al corespondentei in tranzit deschis prin tara sa, in conditii special convenite intre ea si administratiile postale interesate.
7. Prinderogaredelaart.48paragraful1,serviciiledeauto Siria Irak sunt considerate ca servicii extraordinare care dau nastere la perceperea de cheltuieli de tranzit speciale.
ARTICOLUL XVII
Cheltuieli de transport aerian interior
1. Prin derogare de la art. 52 paragraful 3, administratiile postale din Arabia Saudita, Bahamas, Capul Verde, Congo, Cuba, Republica Dominicana, Salvador, Ecuador, Gabon, Grecia, Guatemala, Guyana, Honduras, Mongolia, Papua-Noua Guinee, Solomon si Vanuatu isi rezerva dreptul de a percepe plati pentru indrumarea depeselor internationale in interiorul tarii pe cale aeriana.
2. Prin derogare de la art. 52 paragraful 3, Administratia postala din Myanmar isi rezerva dreptul de a percepe plati pentru indrumarea depeselor internationale in interiorul tarii, fie ca ele sunt reindrumate sau nu cu avionul.
3. Prin derogare de la art. 52 paragrafele 4 si 5, administratiile postale din Statele Unite ale Americii, Canada, Iran si Turcia sunt autorizate sa isi acopere, sub forma unor taxe unitare, de la administratiile postale in cauza, cheltuielile lor de transport aerian interior, ocazionate de curierul sosit, provenind de la orice administratie pentru care ele aplica compensarea pentru cheltuielile terminale fondate pe costurile sau tarifele interne.
Drept pentru care plenipotentiarii de mai jos au redactat prezentul protocol, care va avea aceeasi forta si aceeasi valoare ca si cum dispozitiile sale ar fi fost incluse in insusi textul conventiei, si l-au semnat intr-un exemplar care este depus pe langa directorul general al Biroului international. O copie de pe acesta va fi predata fiecarei parti de catre guvernul tarii gazda a congresului.
Intocmit la Seul la 14 septembrie 1994.

ARANJAMENTUL*) privind coletele postale

            Subsemnatii, plenipotentiari ai guvernelor tarilor membre ale Uniunii Postale Universale, in baza prevederilor art. 22 paragraful 4 al Constitutiei Uniunii Postale Universale, adoptata la Viena la 10 iulie 1964, de comun acord si sub rezerva art. 25 paragraful 4 al acestei constitutii, au hotarat urmatorul aranjament:
*) Traducere.

PARTEA INTAI
Dispozitii preliminare

ARTICOLUL 1
Obiectul aranjamentului
1. Prezentul aranjament reglementeaza serviciul de colete postale intre tarile contractante.
2. In prezentul aranjament, in protocolul sau final si in regulamentul sau de aplicare, abrevierea coleti se aplica tuturor coletelor.
ARTICOLUL 2
Exploatarea serviciului prin intreprinderi de transport
1. Orice tara, a carei administratie postala nu se insarcineaza cu transportul de colete si care adera la aranjament, are posibilitatea de a face sa fie executate clauzele acestuia de catre intreprinderi de transport. Ea poate, in acelasi timp, sa limiteze acest serviciu la coletele provenite sau destinate localitatilor deservite de aceste intreprinderi.
Administratia postala ramane responsabila de executarea aranjamentului.

PARTEA A DOUA
Oferta prestatiilor

CAPITOLUL 1
Dispozitii generale
ARTICOLUL 3
Principii
1. Coletele pot fi schimbate fie direct, fie prin intermediul uneia sau mai multor tari. Schimbul de colete a caror greutate unitara depaseste 10 kilograme este facultativ, cu un maximum de greutate unitara care sa nu depaseasca 31,5 kilograme.
2. Coletele transportate pe cale aeriana cu prioritate poarta denumirea colete-avioni.
3. Particularitatile referitoare la limitele de greutate, limitele de dimensiuni si conditiile de acceptare reies din regulament.
ARTICOLUL 4
Sistem de greutate
Greutatea coletelor se exprima in kilograme.
ARTICOLUL 5
Taxe principale
1. Administratiile stabilesc principalele taxe de perceput de la expeditor.
2. Principalele taxe trebuie sa fie in relatie cu cotele-parti. In general, ele nu trebuie sa depaseasca, pe ansamblu, cotele-parti fixate de catre administratii in virtutea art. 34 36.
ARTICOLUL 6
Suprataxe aeriene
1. Administratiile stabilesc suprataxele aeriene de perceput pentru coletele-avion.
2. Suprataxele trebuie sa fie in relatie cu cheltuielile de transport aerian. In general, ele nu trebuie sa depaseasca, pe ansamblu, cheltuielile acestui transport.
3. Suprataxele trebuie sa fie uniforme pentru intreg teritoriul unei aceleiasi tari de destinatie, indiferent care ar fi indrumarea utilizata.
ARTICOLUL 7
Taxe speciale
1. Administratiile sunt autorizate sa perceapa, in cazurile mentionate mai jos, aceleasi taxe ca in regimul lor intern:
1.1. Taxa de prezentare in afara orelor normale de deschidere a ghiseelor, perceputa de la expeditor.
1.2. Taxa de colectare de la domiciliul expeditorului, perceputa de la acesta din urma.
1.3. Taxa de post-restant, perceputa de catre administratia de destinatie in momentul predarii, pentru orice colet adresat post-restant.
In caz de retur la expeditor sau de reexpediere, suma pentru preluare nu poate depasi 0,49 DST.
1.4. Taxa de magazinaj pentru orice colet care nu a fost retras in termenul prescris, fie ca acest colet este adresat post-restant sau la domiciliu. Aceasta taxa este perceputa de catre administratia care efectueaza predarea, in profitul administratiilor serviciile carora coletul a fost pastrat in termenele admise. In caz de retur la expeditor sau reexpediere, suma pentru preluare nu poate depasi 6,53 DST.
2. Atunci cand un colet este predat la domiciliul destinatarului, nu se percepe nici o taxa de la acesta din urma. Cand predarea la domiciliul destinatarului nu este asigurata in mod normal, trebuie sa fie remis gratuit un aviz de sosire a coletului. In acest caz, daca predarea la domiciliul destinatarului este oferita facultativ, ca raspuns la avizul de sosire, se percepe de la destinatar o taxa de predare. Aceasta taxa trebuie sa fie aceeasi cu aceea care este aplicata in serviciul intern.
3. Administratiile care accepta sa acopere riscurile ce pot decurge dintr-un caz de forta majora pot sa perceapa, pentru coletele fara valoare declarata, o taxa pentru risc de forta majora de maximum 0,20 DST per colet. Pentru coletele cu valoare declarata, suma este prevazuta la art. 11.4.
ARTICOLUL 8
Francarea
Coletele pot fi francate cu ajutorul timbrelor postale sau prin orice procedeu autorizat de catre reglementarea administratiei de origine.
ARTICOLUL 9
Scutirea postala
1. Colete de serviciu
1.1. Sunt scutite de orice taxe postale coletele referitoare la serviciul postal, denumite colete de serviciu, si schimbate intre:
1.1.1. administratiile postale;
1.1.2. administratiile postale si Biroul international;
1.1.3. birourile postale ale tarilor membre;
1.1.4. birourile postale si administratiile postale.
1.2. Coletele-avion, cu exceptia acelora care sunt expediate de Biroul international, nu fac obiectul achitarii de suprataxe aeriene.
2. Colete ale prizonierilor de razboi si ale internatilor civili.
2.1. Sunt denumite colete ale prizonierilor de razboi si internatilor civili coletele destinate prizonierilor si organismelor mentionate in conventie sau expediate de catre ele. Aceste colete sunt scutite de orice taxe, cu exceptia suprataxelor aeriene.
CAPITOLUL 2
Servicii speciale
ARTICOLUL 10
Colete-expres
1. La cererea expeditorilor si la destinatia tarilor ale caror administratii se insarcineaza sa execute acest serviciu, coletele sunt predate la domiciliu prin curier special de indata ce este posibil, dupa sosirea lor in oficiul de distribuire. Ele sunt atunci denumite colete expres.
2. Coletele expres sunt pasibile de o taxa suplimentara de 1,63 DST maximum. Aceasta taxa trebuie sa fie achitata complet dinainte. Ea este datorata, chiar daca coletul nu poate sa fie distribuit prin expres, ci numai cu aviz de sosire.
3. Cand predarea prin expres antreneaza probleme speciale, o taxa complementara este perceputa de catre administratia de destinatie, conform, dispozitiilor referitoare la trimiterile de aceeasi natura din regimul intern. Aceasta taxa complementara ramane exigibila, chiar daca coletul este returat la expeditor sau reexpediat. In acest caz, suma pentru preluare nu poate totusi depasi 1,63 DST.
4. Daca reglementarea administratiei de destinatie o permite, destinatarii pot sa solicite oficiului de destinatie predarea prin expres din momentul sosirii coletelor care le sunt destinate. In acest caz, administratia de destinatie poate sa perceapa, in momentul distribuirii, taxa aplicabila in serviciul sau intern.
ARTICOLUL 11
Colete cu valoare declarata
1. Este denumit colet cu valoare declarata orice colet care comporta o declarare a valorii. Schimbul este limitat la relatia dintre administratiile postale care accepta coletele cu valoare declarata.
2. Fiecare administratie are posibilitatea de a limita declararea valorii, in ceea ce o priveste, la o suma care nu poate fi inferioara sumei de 4.000 DST. Totusi poate fi aplicata limita valorii declarate, adoptata in serviciul intern, daca ea este inferioara acestei sume.
3. Taxa coletelor cu valoare declarata trebuie sa fie achitata dinainte. Ea se compune din taxa principala, dintr-o taxa de expediere, perceputa cu titlu facultativ, si dintr-o taxa simpla de asigurare.
3.1. Suprataxele aeriene si taxele pentru serviciile speciale se adauga eventual la taxa principala.
3.2. Taxa de expediere nu trebuie sa depaseasca taxa de recomandare prevazuta in conventie. In locul taxei fixe de recomandare, administratiile postale au posibilitatea sa prevada taxa corespondenta din serviciul lor intern sau, in mod exceptional, o taxa de 3,27 DST maximum.
3.3. Taxa simpla de asigurare este de 0,33 DST maximum, pentru 65,34 DST sau fractiune de 65,34 DST declarati, sau de 0,5% din treapta de valoare declarata.
4. Administratiile care accepta sa acopere riscurile ce pot decurge dintr-un caz de forta majora sunt autorizate sa perceapa o taxa pentru riscuri de forta majorai. Aceasta va fi fixata in asa fel, incat suma totala formata de aceasta taxa si taxa simpla de asigurare sa nu depaseasca maximul prevazut la pct. 3.3.
5. In cazurile in care sunt necesare masuri de securitate, administratiile pot sa perceapa in plus, de la expeditori sau de la destinatari, taxele speciale prevazute de legislatia lor interna.
ARTICOLUL 12
Coletele ramburs
Este denumit colet ramburs orice colet grevat de ramburs si vizat prin aranjamentul privind trimiterile contra ramburs. Schimbul de colete ramburs necesita acordul prealabil al administratiilor de origine si de destinatie.
ARTICOLUL 13
Colete fragile. Colete voluminoase
1. Orice colet continand obiecte care se pot sparge cu usurinta si a carui manipulare trebuie sa fie efectuata cu o grija speciala este denumit colet fragil.
2. Este denumit colet voluminos orice colet ale carui dimensiuni depasesc limitele fixate in regulament sau cele pe care administratiile le pot fixa intre ele.
3. Orice colet care, prin forma sau natura sa, nu se preteaza cu usurinta la incarcarea cu alte colete sau care necesita precautii speciale este si el denumit colet voluminos.
4. Coletele fragile si coletele voluminoase sunt pasibile de o taxa suplimentara egala cu maximum 50% din taxa principala. Daca coletul este fragil si voluminos, taxa suplimentara este perceputa o singura data. Totusi suprataxele aeriene referitoare la aceste colete nu sufera nici o majorare.
5. Schimbul de colete fragile si de colete voluminoase este limitat la relatiile dintre administratiile care accepta aceste trimiteri.
ARTICOLUL 14
Serviciul de grupaj Consignment
1. Administratiile pot conveni intre ele sa participe la un serviciu facultativ de grupaj, denumit Consignment, pentru trimiterile grupate de un singur expeditor, destinate strainatatii.
2. In masura posibilului, acest serviciu este identificat printr-un logo, compus din urmatoarele elemente:
cuvantul Consignment, in albastru;
trei benzi orizontale (una rosie, una albastra si una verde).
3. Detaliile acestui serviciu vor fi fixate pe cale bilaterala intre administratia de origine si cea de destinatie, pe baza dispozitiilor definite de catre Consiliul de exploatare postala.
ARTICOLUL 15
Confirmarea de primire
1. Expeditorul unui colet poate solicita o confirmare de primire in conditiile fixate in conventie. Totusi administratiile pot limita acest serviciu la coletele cu valoare declarata, daca aceasta limitare este prevazuta in regimul lor intern.
2. Taxa pentru o confirmare de primire este de maximum 0,98 DST.
ARTICOLUL 16
Colete scutite de taxe si drepturi
1. In relatiile dintre administratiile postale care s-au declarat de acord in aceasta privinta, expeditorii pot lua in sarcina lor, prin intermediul unei declaratii facute la oficiul de origine, totalitatea taxelor si drepturilor cu care este grevat un colet la distribuire. Este vorba de un colet scutit de taxe si drepturi.
2. Expeditorul trebuie sa se angajeze sa plateasca sumele care ar putea fi reclamate de catre oficiul de destinatie. Eventual, el trebuie sa efectueze o plata provizorie.
3. Administratia de origine percepe de la expeditor o taxa de 0,98 DST maximum per colet, pe care o pastreaza ca remuneratie pentru serviciile furnizate in tara de origine.
4. Administratia de destinatie este autorizata sa perceapa o taxa de comision de 0,98 DST maximum per colet. Ea este perceputa de la expeditor in profitul administratiei de destinatie.
ARTICOLUL 17
Avizul de imbarcare
1. In relatiile dintre administratiile care accepta sa asigure acest serviciu, expeditorul poate solicita sa ii fie adresat un aviz de imbarcare.
2. Taxa pentru avizul de imbarcare este de maximum 0,36 DST per colet.
CAPITOLUL 3
Dispozitii particulare
ARTICOLUL 18
Interdictii
1. Introducerea obiectelor de mai jos este interzisa in toate categoriile de colete:
1.1. obiectele care, prin natura lor sau prin ambalajul lor, pot prezenta un pericol pentru agenti, pot murdari sau deteriora coletele sau echipamentul postal;
1.2. stupefiantele si substantele psihotrope;
1.3. documentele care au caracter de corespondenta actuala si personala, precum si corespondenta de orice natura schimbata intre persoane, altele decat expeditorul si destinatarul sau persoanele care locuiesc cu ei;
1.4. animalele vii, cu conditia ca transportul lor prin posta sa nu fie autorizat de reglementarea postala a tarilor interesate;
1.5. materiile explozive, inflamabile sau alte materii periculoase;
1.6. materiile radioactive;
1.7. obiectele obscene sau imorale;
1.8. obiectele a caror importanta sau circulatie este interzisa in tara de destinatie.
2. Este interzis sa se introduca in colete cu valoare declarata, schimbate intre doua tari care admit declararea valorii: monede, bancnote, bilete de banca sau valori la purtator, platina, aur sau argint, manufacturate sau nu, pietre pretioase, bijuterii si alte obiecte pretioase. In plus, fiecare administratie are posibilitatea sa interzica introducerea de aur in lingouri in trimiterile cu sau fara valoare declarata, cu provenienta sau destinatia teritoriului sau sau trans mise in tranzit prin teritoriul sau. Ea poate limita valoarea reala a acestor trimiteri.
3. Exceptiile privind interdictiile si prelucrarea coletelor acceptate din greseala reies din regulament. Totusi coletele continand obiectele vizate la pct. 1.2, 1.5 si 1.7 nu sunt in nici un caz indrumate la destinatie, nici predate destinatarilor, nici returate la origine.
ARTICOLUL 19
Reexpediere
1. Reexpedierea unui colet in caz de schimbare a resedintei destinatarului poate avea loc fie in interiorul tarii de destinatie, fie in afara acestei tari. Acelasi lucru este valabil in caz de reexpediere ca urmare a modificarii sau corectarii adresei prin aplicarea art. 21.
2. Expeditorul poate interzice orice reexpediere.
3. Administratiile care percep o taxa pentru cererile de reexpediere in serviciul lor intern sunt autorizate sa perceapa aceeasi taxa in serviciul international.
4. Conditiile de reexpediere reies din regulament.
ARTICOLUL 20
Distribuirea. Colete nedistribuibile
1. In general, coletele sunt predate destinatarilor in cel mai scurt timp si conform dispozitiilor in vigoare in tara de destinatie. Termenele de pastrare sunt fixate in regulament. Cand coletele nu sunt predate la domiciliu, destinatarii trebuie, daca nu este imposibil, sa fie avizati fara intarziere de sosirea acestora.
2. Orice colet, care nu poate fi predat destinatarului sau care este retinut din oficiu, este tratat conform dispozitiilor date de catre expeditor, in limitele fixate de catre regulament.
3. In caz de intocmire a unui aviz de nepredare, raspunsul la un asemenea aviz poate ocaziona perceperea unei taxe de maximum 0,65 DST. Cand avizul priveste mai multe colete prezentate simultan la acelasi oficiu de catre acelasi expeditor, pe adresa aceluiasi destinatar, aceasta taxa nu este perceputa decat o singura data. In caz de transmitere pe calea telecomunicatiilor, se adauga taxa corespunzatoare.
4. Orice colet nedistribuibil este returat in tara de domiciliu a expeditorului. Conditiile de returare reies din regulament.
5. Daca expeditorul face abandonarea unui colet care nu a putut fi predat destinatarului, acest colet este tratat de catre administratia de destinatie, conform propriei sale legislatii.
6. Obiectele continute intr-un colet, pasibile de deteriorare sau alterare, pot fi vandute imediat, fara aviz prealabil si fara formalitate judiciara. Vanzarea are loc in profitul celui in drept, chiar pe drum, la dus sau in retur. Daca vanzarea este imposibila, obiectele deteriorate sau alterate sunt distruse.
ARTICOLUL 21
Retragerea. Modificarea sau corectarea adresei la cererea expeditorului
1. Expeditorul unui colet poate, in conditiile fixate de conventie, sa-i solicite returarea sau modificarea adresei. El trebuie sa garanteze plata sumelor care pot fi cerute pentru noua transmitere.
2. Totusi administratiile au posibilitatea sa nu admita cererile vizate in paragraful 1, atunci cand ele nu le accepta in regimul lor intern.
3. Expeditorul trebuie sa plateasca, pentru fiecare cerere, o taxa de cerere de retragere, de modificare sau de corectare a adresei, de maximum 1,31 DST. La aceasta taxa se adauga taxa corespunzatoare, daca cererea trebuie sa fie transmisa pe calea telecomunicatiilor.
ARTICOLUL 22
Reclamatii
1. Reclamatiile sunt admise in termen de un an incepand de a doua zi dupa prezentarea coletului. In timpul acestei perioade, reclamatiile sunt acceptate de indata ce problema este semnalata de catre expeditor sau de catre destinatar. Totusi, cand reclamatia unui expeditor priveste un colet nedistribuit si cand termenul de indrumare prevazut nu este inca expirat, se convine ca expeditorul sa fie informat asupra acestui termen.
2. Prelucrarea reclamatiilor este gratuita. Totusi, daca la cererea clientului, reclamatiile sunt transmise prin mijloace de telecomunicatii sau prin EMS, ele pot ocaziona perceperea unei taxe de valoare, echivalenta pretului serviciului solicitat.
3. Fiecare administratie este obligata sa accepte reclamatiile privind orice colet prezentat in serviciile celorlalte administratii.
4. Coletele simple si coletele cu valoare declarata trebuie sa faca obiectul unor reclamatii distincte. Daca reclamatia priveste mai multe colete de aceeasi categorie, prezentate simultan la acelasi oficiu, de catre acelasi expeditor, pe adresa aceluiasi destinatar si expediate pe ace easi cale, taxa nu este perceputa decat o singura data.
CAPITOLUL 4
Probleme vamale
ARTICOLUL 23
Controlul vamal
Administratia postala a tarii de origine si aceea a tarii de destinatie sunt autorizate sa supuna coletele controlului vamal, conform legislatiei acestor tari.
ARTICOLUL 24
Taxa de prezentare la vama
1. Coletele supuse controlului vamal in tara de origine pot fi supuse unei taxe de prezentare la vama de maximum 0,65 DST per colet. In general, perceperea taxei se opereaza in momentul prezentarii coletului.
2. Coletele supuse controlului vamal in tara de destinatie pot fi supuse unei taxe de 3,27 DST maximum per colet. Aceasta taxa nu este perceputa decat pentru prezentarea la vama si vamuirea trimiterilor care sunt supuse drepturilor vamale sau oricarui alt drept de aceeasi natura. In afara unei intelegeri speciale, perceperea se opereaza in momentul predarii coletului catre destinatar. Totusi, cand este vorba de un colet scutit de taxe si drepturi, taxa de prezentare la vama este perceputa de catre administratia de origine in profitul administratiei de destinatie.
ARTICOLUL 25
Drepturi vamale si alte drepturi
Administratiile de destinatie sunt autorizate sa perceapa de la destinatari toate drepturile, in special cele vamale, cu care trimiterile sunt grevate in tara de destinatie.
CAPITOLUL 5
Responsabilitate
ARTICOLUL 26
Responsabilitatea administratiilor postale. Despagubiri
1. In afara cazurilor prevazute in art. 27, administratiile postale raspund de pierderea, spolierea sau avarierea coletelor.
2. Administratiile postale pot sa se angajeze sa acopere riscurile care decurg dintr-un caz de forta majora.
3. Expeditorul are dreptul la o despagubire care corespunde, in principiu, valorii reale a pierderii, spolierii sau avarierii. Pagubele indirecte sau beneficiile nerealizate nu sunt luate in considerare. Totusi aceasta despagubire nu poate, in nici un caz, sa depaseasca:
3.1. pentru un colet cu valoare declarata, suma in DST a valorii declarate;
3.2. pentru celelalte colete, sumele calculate combinand taxa de 40 DST per colet cu taxa per kilogram de 4,50 DST.
4. Administratiile pot sa convina sa aplice, in relatiile lor reciproce, suma de 130 DST per colet, indiferent de greutatea acestuia.
5. Despagubirea este calculata dupa pretul curent, convertit in DST, al marfurilor de aceeasi natura, in locul si perioada in care coletul a fost acceptat la transport. In lipsa pretului curent, despagubirea este calculata dupa valoarea simpla a marfurilor evaluate pe aceleasi baze.
6. Cand despagubirea este datorata pentru pierderea, spolierea totala sau avarierea totala a unui colet, expeditorul sau, dupa caz, destinatarul are dreptul, in plus, la restituirea taxelor achitate, cu exceptia taxei de asigurare. Acelasi lucru este valabil pentru trimiterile refuzate de catre destinatari, datorita starii lor proaste, daca acest lucru este imputabil serviciului personal si angajeaza responsabilitatea acestuia.
7. Cand pierderea, spolierea totala sau avarierea totala a unui colet rezulta dintr-un caz de forta majora si nu determina despagubirea, expeditorul are dreptul la restituirea taxelor achitate, cu exceptia taxei de asigurare.
8. Prin derogaredeladispozitiileprevazutelaparagraful 3, destinatarul are dreptul la despagubire dupa ce a luat in primire un colet spoliat sau avariat.
9. Administratia de origine are posibilitatea sa verse expeditorilor din tara sa despagubirile prevazute de legislatia sa interna pentru coletele fara valoare declarata, cu conditia ca ele sa nu fie inferioare celor care sunt fixate la pct. 3.2. Acelasi lucru este valabil si pentru administratia de destinatie, atunci cand despagubirea este platita destinatarului. Sumele fixate la pct. 3.2 raman totusi aplicabile:
9.1. in caz de recurs contra administratiei responsabile;
9.2. daca expeditorul renunta la drepturile sale in favoarea destinatarului sau invers.
ARTICOLUL 27
Neresponsabilitatea administratiilor postale
1. Administratiile postale inceteaza sa fie responsabile de coletele carora le-a efectuat distribuirea in conditiile prevazute de reglementarile lor pentru trimiteri de aceeasi natura. Responsabilitatea lor este totusi mentinuta:
1.1. cand o spoliere sau o avariere a fost constatata fie inainte de distribuire, fie cu ocazia distribuirii coletului;
1.2. cand reglementarea interna o permite, destinatarul, eventual expeditorul, daca este vorba de retur, formuleaza rezerve cand preia un colet spoliat sau avariat;
1.3. cand destinatarul sau, in caz de retur, expeditorul, in pofida descarcarii date in mod reglementar, declarata, fara intarziere, administratiei care i-a distribuit coletul, ca a constatat o paguba; el trebuie sa dovedeasca faptul ca spolierea sau avarierea nu s-a produs dupa distribuire.
2. In cazurile enumerate mai jos, administratiile postale nu sunt responsabile:
2.1. in caz de forta majora, sub rezerva art. 26 paragraful 2;
2.2. cand dovada responsabilitatii lor nefiind realizata altfel, ele nu pot sa dea detalii asupra coletelor, ca urmare a distrugerii documentelor de serviciu, datorata unui caz de forta majora;
2.3. cand paguba a fost determinata de o greseala sau de neglijenta expeditorului sau provine de la natura continutului;
2.4. cand este vorba de un colet al carui continut cade sub interdictiile prevazute in art. 18 si, ca urmare, aceste colete au fost confiscate sau distruse de catre autoritatea competenta datorita continutului lor;
2.5. in caz de retinere, in virtutea legislatiei tarii de destinatie, conform notificarii administratiei acestei tari;
2.6. cand este vorba de un colet cu valoare declarata, care face obiectul unei declaratii frauduloase de valoare, superioara valorii reale a continutului;
2.7. cand expeditorul nu a formulat nici o reclamatie in termen de un an, incepand de a doua zi dupa ziua prezentarii trimiterii;
2.8. cand este vorba de colete ale prizonierilor de razboi si internatilor civili.
3. Administratiile postale nu isi asuma nici o responsabilitate in ceea ce priveste declaratiile vamale, indiferent sub ce forma au fost ele realizate, si deciziile luate de catre serviciile vamale cu ocazia verificarii trimiterilor supuse controlului vamal.
ARTICOLUL 28
Responsabilitatea expeditorului
1. Expeditorul unui colet este responsabil de toate pagubele determinate celorlalte trimiteri postale, ca urmare a expedierii de obiecte neadmise la transport sau a nerespectarii conditiilor de admitere.
2. Expeditorul este responsabil in aceleasi limite ca si administratiile postale.
3. El ramane responsabil, chiar daca oficiul postal de prezentare accepta un asemenea colet.
4. In schimb, responsabilitatea expeditorului nu este angajata, daca exista o greseala sau o neglijenta a administratiilor sau a transportatorilor.
ARTICOLUL 29
Plata despagubirii
1. Sub rezerva dreptului de recurs impotriva administratiei responsabile, obligatia de a plati despagubirea si de a restitui taxele si drepturile respective revine, dupa caz, administratiei de origine sau administratiei de destinatie.
2. Expeditorul are posibilitatea sa renunte la drepturile sale in favoarea destinatarului. In mod similar, destinatarul are posibilitatea sa renunte la drepturile sale in favoarea expeditorului. Expeditorul sau destinatarul poate autoriza o terta persoana sa primeasca despagubirea, daca legislatia interna permite acest lucru.
3. Administratia de origine sau de destinatie, dupa caz, este autorizata sa despagubeasca pe cel in drept in contul administratiei care, participand la transport si sesizata in mod reglementar, a lasat sa se scurga doua luni fara sa dea o solutie definitiva afacerii sau fara sa fi semnalat:
3.1. ca paguba pare sa se datoreze unui caz de forta majora;
3.2. ca trimiterea a fost retinuta, confiscata sau distrusa de catre autoritatea competenta, datorita continutului ei, sau retinuta in virtutea legislatiei tarii de destinatie.
4. Administratia de origine sau de destinatie, dupa caz, este, de asemenea, autorizata sa despagubeasca pe cel in drept, in cazul in care formularul de reclamatie este insuficient completat sau a trebuit sa fie returat pentru completarea informatiilor, antrenand depasirea termenului prevazut la paragraful 3.
ARTICOLUL 30
Recuperarea eventuala a despagubirii de la expeditor sau de la destinatar
1. Daca, dupa plata despagubirii, un colet sau o parte dintr-un colet, anterior considerat ca pierdut, este regasit, expeditorul sau destinatarul, dupa caz, este informat ca il poate prelua intr-o perioada de 3 luni, contra rambursarii sumei primite ca despagubire. Daca in acest timp expeditorul sau, eventual, destinatarul nu reclama coletul, acelasi demers este efectuat pe langa cealalta persoana interesata.
2. Daca expeditorul si destinatarul renunta sa preia coletul, acesta devine proprietatea administratiei sau, daca este cazul, a administratiilor care au suportat despagubirea.
3. In caz de descoperire ulterioara a unui colet cu valoare declarata, al carui continut este recunoscut ca fiind de valoare inferioara valorii despagubirii platite, expeditorul sau, dupa caz, destinatarul trebuie sa ramburseze valoarea acestei despagubiri. Coletul cu valoare declarata ii este predat, fara a diminua consecintele care decurg din declararea frauduloasa a valorii.

PARTEA A TREIA
Relatii intre administratiile postale

CAPITOLUL 1
Prelucrarea coletelor
ARTICOLUL 31
Obiective in materie de calitate a serviciului
1. Administratiile de destinatie trebuie sa fixeze un termen pentru prelucrarea coletelor-avion cu destinatia tarii lor. Acest termen, majorat cu timpul normal solicitat pentru vamuire, nu trebuie sa fie mai putin favorabil decat cel aplicat trimiterilor comparabile din serviciul lor intern.
2. Administratiile de destinatie trebuie, de asemenea, pe cat este posibil, sa fixeze un termen pentru prelucrarea coletelor de suprafata cu destinatia tarii lor.
3. Administratiile de origine fixeaza obiective in materie de calitate a serviciului pentru coletele-avion si coletele de suprafata destinate strainatatii, luand ca punct de reper termenele fixate de catre administratiile de destinatie.
4. Administratiile verifica rezultatele efective in raport cu obiectivele pe care le-au fixat in materie de calitate a serviciului.
ARTICOLUL 32
Schimbul de colete
Schimbul de colete se deruleaza pe baza dispozitiilor regulamentului.
CAPITOLUL 2
Tratarea cazurilor de responsabilitate
ARTICOLUL 33
Determinarea responsabilitatii dintre administratiile postale
1. Pana la proba contrara, responsabilitatea revine administratiei postale care, primind coletul fara sa faca vreo observatie si fiind pusa in posesia tuturor mijloacelor reglementare de investigare, nu poate stabili nici predarea catre destinatar, nici, daca este cazul, transmiterea corespunzatoare unei alte administratii.
2. Daca pierderea, spolierea sau avarierea s-a produs in timpul transportului, fara sa fie posibil sa se stabileasca pe teritoriul sau in serviciul carei tari s-a produs evenimentul. Administratiile in cauza suporta despagubirea in parti egale. Totusi, atunci cand este vorba de un colet simplu si cand valoarea despagubirii nu depaseste suma calculata in art. 26 pct. 3.2, pentru un colet de 1 kg, aceasta suma este suportata, in parti egale, de catre administratiile de origine si de destinatie, excluzand administratiile intermediare. 3. In ceea ce priveste coletele cu valoare declarata, responsabilitatea unei administratii, fata de celelalte administratii, nu este in nici un caz angajata peste limita maxima de declarare a valorii pe care ea a adoptat-o.
4. Daca pierderea, spolierea sau avarierea unui colet cu valoare declarata s-a produs pe teritoriul sau in serviciul unei administratii intermediare care nu admite colete cu valoare declarata sau care a adoptat o limita maxima de declarare a valorii inferioara valorii pierderii, administratia de origine suporta paguba neacoperita de administratia intermediara. Aceeasi regula se aplica, daca valoarea pagubei este superioara limitei maxime de valoare declarata adoptata de catre administratia intermediara.
5. Regula prevazuta in paragraful 4 se aplica si in caz de transport maritim sau aerian, daca pierderea, spolierea sau avarierea s-a produs in serviciul administratiei unei tari care nu accepta responsabilitatea prevazuta pentru un colet cu valoare declarata. Aceasta administratie isi asuma totusi, pentru tranzitul coletelor cu valoare declarata in depese inchise, responsabilitatea prevazuta pentru coletele fara valoare declarata.
6. Drepturile vamale si alte drepturi a caror anulare nu a putut fi obtinuta cad in sarcina administratiilor responsabile de pierdere, spoliere sau avariere.
7. Administratia care a efectuat plata despagubirii este substituita, pana la concurenta valorii acestei despagubiri, in drepturile persoanei care a primit-o pentru orice eventual recurs fie impotriva destinatarului, fie impotriva expeditorului sau unor terte persoane.
CAPITOLUL III
Cote-parti si cheltuieli pentru transport aerian
ARTICOLUL 34
Cota-parte teritoriala de sosire
1. Coletele schimbate intre doua administratii sunt supuse cotelor-parti teritoriale de sosire pentru fiecare tara si pentru fiecare colet, calculate combinand taxa indicativa per colet si taxa indicativa per kilogram, dupa cum urmeaza:
Taxe indicative:
per colet: 2,85 DST;
per kilogram de greutate bruta a depesei: 0,28 DST.
2. Tinand seama de taxele indicative de mai sus, administratia isi fixeaza cotele-parti teritoriale de sosire, in asa fel incat acestea sa fie in relatie cu cheltuielile serviciului lor.
3. Cotele-parti mentionate la paragrafele 1 si 2 sunt in sarcina administratiei tarii de origine, cu conditia ca prezentul aranjament sa nu prevada derogari de la acest principiu.
4. Cotele-parti teritoriale trebuie sa fie uniforme pentru ansamblul teritoriului fiecarei tari.
ARTICOLUL 35
Cota-parte teritoriala de tranzit
1. Coletele schimbate intre doua administratii sau intre doua birouri ale aceleiasi tari, prin intermediul serviciilor terestre ale uneia sau ale mai multor administratii, sunt supuse, in profitul tarii ale carei servicii participa la indrumarea teritoriala, la cote-parti teritoriale de tranzit, calculate combinand taxa per colet si taxa per kilogram de mai jos, conform treptei de distanta care se aplica: Trepte Taxa Taxa per kg
de distanta per colet greutate bruta a depesei
1 2 3
DST DST
Pana la 600 km 0,77 0,10
Peste 600 pana la 1.000 km 0,77 0,19
Peste 1.000 pana la 2.000 km 0,77 0,29
Peste 2.000 km 0,77 0,29 + 0,8 pentru fiecare treapta de 1.000 km suplimentari
2. Pentru coletele in tranzit deschis, administratiile intermediare sunt autorizate sa solicite o taxa forfetara de 0,40 DST per trimitere.
3. Cotele-partimentionatelaparagrafele1si2sunt in sarcina administratiei tarii de origine, cu conditia ca prezentul aranjament sa nu prevada derogari de la acest principiu.
4. Consiliul de exploatare postala este autorizat sa revizuiasca si sa modifice intre congrese tabelul mentionat la pct. 1 Revizuirea, care va putea fi realizata printr-o metodologie care sa asigure o remuneratie echitabila administratiilor care efectueaza operatiuni de tranzit, va trebui sa se sprijine pe date economice si financiare fiabile si reprezentative. Eventuala modificare, care va putea fi hotarata, va intra in vigoare la o data fixata de catre consiliul de exploatare postala.
5. Nici o cota-parte teritoriala de tranzit nu este datorata pentru:
5.1. transbordarea depeselor-avion intre doua aeroporturi care deservesc acelasi oras;
5.2. transportul acestor depese intre un aeroport care deserveste un oras si antrepozitul situat in acelasi oras si nici pentru returul acestor depese, in vederea reindrumarilor.
ARTICOLUL 36
Cota-parte maritima
1. Fiecare dintre tarile ale caror servicii participa la trans portul maritim de colete este autorizata sa solicite cotele-parti maritime mentionate in paragraful 2. Aceste cote-parti sunt in sarcina administratiei tarii de origine, cu conditia ca prezentul aranjament sa nu prevada derogari de la acest principiu.
2. Pentru fiecare serviciu maritim imprumutat, cota-parte maritima este calculata combinand taxa per colet cu taxa per kilogram de mai jos, conform treptei de distanta care se aplica: Trepte de distanta Taxa per kg
a) exprimate in mile marine b) exprimate in km, dupa Taxa greutate bruta
transformare,conformechivalent per colet a depesei
1 mila marina = 1.852 km (DST) (DST)

Panala 500 mile marine Pana la 926 km 0,58 0,06
Peste 1.500 pana la 1.000 mile marine Peste 1.926 pana la 1.852 km 0,58 0,09
Peste 1.000 pana la 2.000 mile marine Peste 1.852 pana la 3.704 km 0,58 0,12
Peste 2.000 pana la 3.000 mile marine Peste 3.704 pana la 5.556 km 0,58 0,14
Peste 3.000 pana la 4.000 mile marine Peste 5.556 pana la 7.408 km 0,58 0,16
Peste 4.000 pana la 5.000 mile marine Peste 7.408 pana la 9.260 km 0,58 0,17
Peste 5.000 pana la 6.000 mile marine Peste 9.260 pana la 11.112 km 0,58 0,19
Peste 6.000 pana la 7.000 mile marine Peste 11.112 pana la 12.964 km 0,58 0,20
Peste 7.000 pana la 8.000 mile marine Peste 12.964 pana la 14.816 km 0,58 0,21
Peste 8.000 mile marine Peste 14.816 km 0,58 0,21+0,01per treaptade1.000mile marine(1.852 km) suplimentare 3. Administratiile au posibilitatea sa majoreze cu maximum 50 % cota-parte maritima calculata conform art. 36 paragraful2.Dimpotriva,ele o pot reduce dupa cum doresc.
4. Consiliul de exploatare postala este autorizat sa revizuiasca si sa modifice in intervalul dintre doua congrese tabelul mentionat in paragraful 2. Revizuirea, care va putea fi realizata printr-o metodologie care sa asigure o remuneratie echitabila administratiilor ce efectueaza operatiunile de tranzit, va trebui sa se bazeze pe date economice si financiare fiabile si reprezentative. Eventuala modificare, care va putea fi hotarata, va intra in vigoare la o data fixata de Consiliul de exploatare postala.
ARTICOLUL 37
Atribuirea cotelor-parti
1. Atribuirea de cote-parti administratiilor interesate este efectuata, in principiu, per colet.
2. Coletele de serviciu si coletele prizonierilor de razboi si ale internatilor civili nu dau loc la atribuirea vreunei cote-parti, exceptie facand cheltuielile de transport aerian aplicabile coletelor-avion.
ARTICOLUL 38
Cheltuielile de transport aerian
1. Taxa de baza de aplicat in reglarea conturilor intre administratii pentru transporturi aeriene este aprobata de catre Consiliul de exploatare postala. Ea este calculata de catre Biroul international dupa formula mentionata in regulamentul de aplicare a conventiei.
2. Transbordarea in cursul rutei, intr-un acelasi aeroport, a coletelor-avion care folosesc succesiv mai multe servicii aeriene distincte se face fara remuneratie.
3. Calculul cheltuielilor de transport aerian al depeselor inchise si al coletelor-avion in tranzit deschis reiese din regulament.
CAPITOLUL 4
Dispozitii diverse
ARTICOLUL 39
Furnizarea de informatii, pastrarea documentelor, formulare
Dispozitiile referitoare la furnizarea de informatii privind executarea serviciului postal, la pastrarea documentelor si la formulare reies din regulament.
ARTICOLUL 40
Colete cu destinatie sau provenind din tarile care nu participa la aranjament
Administratiile tarilor parti la prezentul aranjament, care intretin un schimb de colete cu administratii din tari care nu sunt participante, admit, exceptie facand vreo opozitie din partea acestora din urma, ca administratiile tuturor tarilor parti la aranjament sa profite de aceste relatii.
ARTICOLUL 41
Aplicarea conventiei
Conventia este aplicabila, eventual, prin analogie, in tot ceea ce nu este in mod expres reglementat prin prezentul aranjament.

PARTEA A PATRA
Dispozitii finale

ARTICOLUL 42
Conditii de aprobare a propunerilor referitoare la prezentul aranjament si la regulamentul sau de aplicare
1. Pentru a deveni executorii, propunerile supuse congresului si referitoare la prezentul aranjament si la regulamentul sau de aplicare trebuie sa fie aprobate de majoritatea tarilor-membre reprezentate in congres, care trebuie sa fie prezente in momentul votului.
2. Pentru a deveni executorii, propunerile referitoare la regulamentul de aplicare a prezentului aranjament, care au fost returate de catre congres Consiliului de exploatare postala pentru decizie sau care sunt introduse intre doua congrese, trebuie sa fie aprobate de majoritatea membrilor Consiliului de exploatare postala care sunt parti la acest aranjament.
3. Pentru a deveni executorii, propunerile introduse intre doua congrese si referitoare la prezentul aranjament trebuie sa reuneasca:
3.1. doua treimi din sufragii, jumatate, cel putin dintre tarile membre care sunt parti la aranjament si au raspuns consultarii, daca propunerile au ca obiect fie adaugarea de noi dispozitii, fie modificarea de fond a articolelor prezentului aranjament si ale protocolului sau final;
3.2. majoritatea sufragiilor, daca ele au ca obiect:
3.2.1. interpretarea dispozitiilor prezentului aranjament si ale protocolului sau final;
3.2.2. modificari de ordin redactional de adus actelor enumerate la pct. 3.2.1.
4. Contrar dispozitiilor prevazute la pct. 3.1, orice tara membra a carei legislatie nationala este inca incompatibila cu modificarea sau adaugarea propusa are posibilitatea sa faca o declaratie scrisa catre directorul general al Biroului international, indicand ca nu ii este posibil sa accepte aceasta modificare sau adaugare, in termen de 90 de zile incepand de la data notificarii respectivei modificari sau adaugari.
ARTICOLUL 43
Punerea in aplicare si durata aranjamentului
Prezentul aranjament va fi pus in aplicare la 1 ianuarie 1996 si va ramane in vigoare pana la punerea in aplicare a actelor viitorului congres.
Drept pentru care, plenipotentiarii guvernelor tarilor contractante au semnat prezentul aranjament intr-un exemplar care este depus pe langa directorul general al Biroului international. O copie de pe acesta va fi predata fiecarei parti de catre guvernul tarii gazda a congresului.
INTOCMIT LA SEUL LA 14 SEPTEMBRIE 1994.

PROTOCOLUL FINAL al Aranjamentului privind coletele postale*)

            In momentul semnarii aranjamentului privind coletele postale, incheiat la aceasta data, plenipotentiarii mai jos semnati au convenit ceea ce urmeaza:
*) Traducere.

ARTICOLUL I
Principii
Prin derogare de la prevederile art. 3 paragraful 1, administratia postala din Canada este autorizata sa limiteze la 30 kilograme greutatea maxima a coletelor la sosire si la expediere.
ARTICOLUL II
Colete cu valoare declarata
Administratia postala din Suedia isi rezerva dreptul de a furniza clientilor serviciul de colete cu valoare declarata descris la art. 11, conform altor sepcificatii decat cele de scrise in acest articol si in articolele pertinente ale regulamentului.
ARTICOLUL III
Confirmarea de primire
Administratia postala din Canada este autorizata sa nu aplice art. 15, dat fiind ca ea nu ofera serviciul de confirmare de primire pentru coletele din serviciul sau intern.
ARTICOLUL IV
Interdictii
1. Administratiile postale din Canada, Myanmar si Zambia sunt autorizate sa nu accepte coletele cu valoare declarata continand obiectele pretioase mentionate in art. 18.2, dat fiind ca reglementarea lor interna se opune acestui lucru.
2. In mod exceptional, Administratia postala din Liban nu accepta colete continand monede, bancnote sau orice valori la purtator, cecuri de calatorie, platina, aur sau argint, manufacturate sau nu, pietre pretioase si alte obiecte pretioase sau care contin lichide si elemente usor inflamabile, sau obiecte din sticla ori similare, sau fragile. Ea nu este obligata, prin dispozitiile art. 26, inclusiv in cazurile mentionate la art. 27 si 33.
3. Administratia postala din Brazilia este autorizata sa nu accepte colete cu valoare declarata continand monede si bancnote in circulatie, precum si orice valori la purtator, dat fiind ca reglementarea sa interna se opune acestui lucru.
4. Administratia postala din Ghana este autorizata sa nu accepte colete cu valoare declarata continand monede si bancnote in circulatie, dat fiind ca reglementarea sa interna se opune acestui lucru.
5. In afara obiectelor citate in art. 18, Administratia postala din Arabia Saudita nu accepta coletele continand:
5.1. medicamente de orice fel, exceptie facand cazul in care ele sunt insotite de o reteta medicala emisa de o autoritate oficiala competenta;
5.2. produsele destinate stingerii focului si lichidele chimice;
5.3. obiecte contrare principiilor religiei islamice.
ARTICOLUL V
Retragere. Modificarea sau corectarea adresei la cererea expeditorului
Prin derogare de la art. 21, Salvador, Panama si Venezuela sunt autorizate sa nu retureze coletele dupa ce destinatarul le-a solicitat vamuirea, dat fiind ca legislatia lor vamala se opune acestui lucru.
ARTICOLUL VI
Reclamatii
1. Administratiile postale din Afganistan, Arabia Saudita, Insulele Capului Verde, Congo, Gabon, Iran, Mongolia, Myanmar, Surinam, Siria si Zambia isi rezerva dreptul de a percepe o taxa de reclamatie de la clientii lor.
2. Administratiile postale din Argentina, Slovacia si Cehia isi rezerva dreptul de a percepe o taxa speciala atunci cand, dupa o ancheta efectuata ca urmare a unei reclamatii, se constata ca reclamatia nu este justificata.
ARTICOLUL VII
Taxa de prezentare la vama
Administratiile postale din Congo, Gabon si Zambia isi rezerva dreptul de a percepe de la clientii lor o taxa de prezentare la vama.
ARTICOLUL VIIII
Despagubire
1. Prin derogare de la art. 26, administratiile de mai jos au posibilitatea de a nu plati despagubire pentru coletele fara valoare declarata, pierdute, spoliate sau avariate in serviciul lor; Statele Unite ale Americii, Angola, Antigua-Barbuda, Australia, Bahamas, Barbados, Belize, Bolivia, Botswana, Brunei, Darussalam, Canada, Republica Dominicana, Dominica, El Salvador, Fiji, Gambia, teritoriile de peste mare dependente de Regatul Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord, a caror reglementare interna se opune acestui lucru, Grenada, Guatemala, Guyana, Kiribati, Lesotho, Malawi, Malta, Mauritius, Nauru, Nigeria, Uganda, Papua-Noua Guinee, Sfantul Cristophor si Nevis, Sfanta Lucia, Sfantul Vincentiu si Grenadine, Solomon, Seychelles, Sierra Leone, Swaziland, Trinidad-Tobago, Zambia, Zimbabwe.
2. Prin derogare de la prevederile art. 26, administratiile din Argentina si Grecia au posibilitatea de a nu plati despagubire pentru coletele fara valoare declarata, pierdute, spoliate sau avariate in serviciile tarilor care nu platesc o astfel de despagubire conform paragrafului 1 al prezentului articol.
3. Prinderogare de la prevederile art. 26 paragraful 8, Statele Unite ale Americii sunt autorizate sa mentina dreptul expeditorului la o despagubire pentru coletele cu valoare declarata dupa predarea catre destinatar, cu exceptia cazului in care expeditorul renunta la dreptul sau in favoarea destinatarului.
4. Cand se actioneaza ca o administratie intermediara, Statele Unite ale Americii sunt autorizate sa nu plateasca despagubire celorlalte administratii in caz de pierdere, spoliere sau avariere de colete cu valoare declarata transmise in tranzit deschis sau expediate in depese inchise.
ARTICOLUL IX
Exceptii de la principiul responsabilitatii
1. Prin derogare de la prevederile art. 26, Arabia Saudita, Bolivia, Irak, Sudan, Yemen si Zair sunt autorizate sa nu plateasca nici o despagubire pentru avarierea coletelor originare din toate tarile si care le sunt destinate si contin lichide si corpuri usor inflamabile, obiecte din sticla si articole de aceeasi natura, fragile sau perisabile.
2. Prin derogare de la prevederile art. 26, Arabia Saudita are posibilitatea de a nu plati o despagubire pentru coletele continand obiectele interzise, mentionate in art. 18 al Aranjamentului privind coletele postale.
ARTICOLUL XI
Plata despagubirii
1. Administratiile postale din Angola, Guineea, Liban si Mauritania nu sunt obligate sa respecte prevederile art. 29 paragraful 3 in ceea ce priveste a da o solutie definitiva la o reclamatie in timp de doua luni. Ele nu accepta, in plus, ca persoana in drept sa fie despagubita, in contul lor, de catre o alta administratie la expirarea termenului sus-citat.
ARTICOLUL XIII
Cote-parti teritoriale de tranzit, exceptionale
1. In mod provizoriu, administratiile care figureaza in tabelul urmator sunt autorizate sa perceapa cotele-parti teritoriale de tranzit exceptionale, indicate in acest tabel, si care se adauga la cotele-parti de tranzit mentionate la pct. 35.1: Valoarea cotei-parti teritoriale exceptionale:
Taxa per
Nr. Taxa kilogram
ordine Administratiile per greutate
autorizate colet bruta a
(DST) depesei
(DST)
1. Afganistan 0,48 0,45
2. S.U.A. Conform treptei de distanta:
Pana la 600 km 0,10
Peste 600 pana la 1.000 km 0,18
Peste 1.000 pana la 2.000 km 0,25
Peste2.000pertreaptade1.000km
in sus 0,10
3. Bahrain 0,85 0,55
4. Chile 0,21
5. Egipt 1,00 0,25
6. Franta 1,00 0,20
7. Grecia 1,16 0,29
8. India 0,40 0,51
9. Malaysia 0,39 0,05
10. FederatiaRusa 0,77 De doua ori sumaperkg,mentionata
in coloana 3 a tabelelui prezentat la
pct. 35.1 pentru distanta respectiva
11. Singapore 0,39 0,05
12. Sudan 1,61 0,65
13. Siria 0,65
14. Thailanda 0,58 0,14
ARTICOLUL XIV
Cote-parti maritime
Administratiile mentionate mai jos isi rezerva dreptul de a majora cu maximum 50% cotele-parti maritime prevazute in art. 36: Germania, S.U.A., Argentina, Antigua-Barbuda, Bahamas, Bahrain, Bangladesh, Barbados, Belgia, Belize, Brazilia, Brunei Darussalam, Canada, Chile, Cipru, Comore, Congo, Djibouti, Dominic, Emiratele Arabe Unite, Spania, Finlanda, Franta, Gabon, Gambia, Regatul Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord, teritoriile de peste mare dependente de Regatul Unit, Grecia, Grenada, Guyana, India, Italia, Jamaica, Japonia, Kenya, Kiribati, Madagascar, Malaysia, Malta, Mauritius, Nigeria, Norvegia, Oman, Uganda, Pakistan, Papua-Noua Guinee, Portugalia, Qatar, Sfantul Cristophor si Nevis, Sfanta Lucia, Sfantul Vincentiu si Grenadine, Solomon, Seychelles, Sierra Leone, Singapore, Suedia, Tanzania, Thailanda, Trinidad-Tobago, Tuvalu, Vanuatu, Yemen, Zambia.
ARTICOLUL XV
Cote-parti suplimentare
1. Orice colet indrumat pe cale de suprafata sau pe cale aeriana, cu destinatia departamentelor franceze de peste mare, a teritoriilor franceze de peste mare si colectivitatilor din Mayotte si St. Pierre-Miquelon, este supus unei cote-parti teritoriale de sosire egale, maximum cu cota-parte franceza corespunzatoare. Cand un colet este indrumat in tranzit prin Franta continentala el este, in plus, supus perceperii urmatoarelor cote-parti si cheltuieli:
1.1. colet cale de suprafatai:
1.1.1. cota-parte teritoriala de tranzit a Frantei;
1.1.2. cota-parte maritima a Frantei, corespunzatoare treptei de distanta care separa Franta continentala de fiecare dintre departamentele, teritoriile sau colectivitatile in cauza;
1.2. colete-avion:
1.2.1. cota-parte teritoriala de tranzit franceza, pentru coletele in tranzit deschis;
1.2.2. cheltuielile de transport aerian care corespund distantei aeropostale ce separa Franta continentala de fiecare dintre departamentele, teritoriile sau colectivitatile in cauza.
2. Administratiile postale din Egipt si Sudan sunt autorizate sa perceapa o cota-parte suplimentara de 1 DST peste cotele-parti teritoriale de tranzit, prevazute in art. 35.1 pentru orice colet in tranzit pe lacul Nasser intre Shallal (Egipt) si Wadi Halfa (Sudan).
3. Orice colet postal indrumat in tranzit intre Danemarca si Insulele Feroe sau intre Danemarca si Groenlanda este supus perceperii urmatoarele cote-parti suplimentare:
3.1. colet cale de suprafatai:
3.1.1. cota-parte teritoriala de tranzit daneza;
3.1.2. cota-parte maritima daneza, care corespunde treptei de distanta ce separa Danemarca de Insulele Feroe sau, respectiv de Groenlanda;
3.2. colete-avion:
3.2.1. cheltuieli de transport aerian care corespund distantei aeropostale, ce separa Danemarca de Insulele Feroe sau, respectiv, de Groenlanda.
4. Administratia postala din Chile este autorizata sa perceapa o cota-parte suplimentara de maximum 2,61 DST per kilogram, pentru transportul coletelor destinate Insulei Pastelui.
5. Orice colet indrumat pe cale de suprafata sau pe cale aeriana, in tranzit intre Portugalia continentala si regiunile autonome Madera si Azore, este supus perceperii urmatoarelor cote-parti si cheltuieli suplimentare:
5.1. colet cale de suprafatai:
5.1.1. cota-parte teritoriala de tranzit portugheza;
5.1.2. cota-parte maritima portugheza, care corespunde treptei de distanta ce separa Portugalia continentala de fiecare dintre regiunile autonome in cauza;
5.2. colete-avion:
5.2.1. cota-parte teritoriala de tranzit portugheza;
5.2.2. cheltuielile de transport aerian, care corespund distantei aeropostale dintre Portugalia continentala si fiecare dintre regiunile autonome in cauza.
6. Coletele adresate provinciilor insulare din Grande Canarie si Tenerife, indrumate in tranzit prin Spania continentala, sunt supuse perceperii, in afara de cota-parte teritoriala de sosire corespunzatoare, urmatoarelor cote-parti suplimentare:
6.1. colete cale de suprafatai:
6.1.1. cota-parte teritoriala de tranzit spaniola;
6.1.2. cota-parte maritima spaniola, care corespunde distantei de la 1.000 la 2.000 mile marine;
6.2. colete-avion:
6.2.1. cheltuielile de transport aerian, care corespund distantei aeropostale dintre Spania continentala si fiecare dintre provinciile insulare considerate.
ARTICOLUL XVI
Cheltuielile de transport aerian
1. Afganistan, Arabia Saudita, Argentina, Australia, Bahamas, Brazilia, Bolivia, Canada, Insulele Capului Verde, Chile, Republica Populara Chineza, Columbia, Congo, Cuba, Salvador, Ecuador, Gabon, Guyana, Honduras, India, Indonezia, Iran, Kazakhstan, Mexic, Mongolia, Myanmar, Noua Zeelanda, Pakistan, Paraguay, Peru, Federatia Rusa, Sudan, Ciad, Turcia, Venezuela, Vietnam, Yemen si Zambia au dreptul la rambursarea costurilor suplimentare determinate de transportul aerian al coletelor-avion care provin din strainatate in interiorul tarii lor. Aceste cheltuieli de transport aerian vor fi uniforme pentru toate depesele care provin din strainatate, fie ca aceste colete-avion se indruma sau nu pe cale aeriana.
2. Cu titlu de reciprocitate, Spania are dreptul la rambursarea costurilor suplimentare determinate de transportul aerian al coletelor-avion in interiorul tarii sale, care au fost primite de la administratia ce figureaza in paragraful 1 al prezentului articol. Aceste cheltuieli de transport aerian vor fi uniforme pentru toate depesele primite, fie ca acestea sunt indrumate sau nu pe cale aeriana.
ARTICOLUL XVII
Tarife speciale
1. Administratiile Statelor Unite ale Americii, Belgiei, Frantei si Norvegiei au posibilitatea sa perceapa, pentru coletele-avion, cote-parti teritoriale mai mari decat pentru coletele de suprafata.
2. Administratia din Liban este autorizata sa perceapa, pentru coletele pana la 1 kilogram, taxa aplicabila coletelor peste 1 kilogram pana la 3 kilograme.
3. Administratia din Panama este autorizata sa perceapa 0,20 DST per kilogram pentru coletele de suprafata trans portate pe cale aeriana (S.A.L.), in tranzit.
Drept pentru care, plenipotentiarii de mai jos au redactat prezentul protocol, care va avea aeeasi forta si aceeasi valoare ca si cand dispozitiile sale ar fi cuprinse in insusi textul aranjamentului la care el se raporteaza, si ei l-au semnat intr-un exemplar care este depus pe langa directorul general al Biroului international. O copie de pe acesta va fi predata fiecarei parti de catre guvernul tarii gazda a congresului.
INTOCMIT LA SEUL LA 14 SEPTEMBRIE 1994.

ARANJAMENTUL privind mandatele postale*)

            Subsemnatii, plenipotentiari ai guvernelor tarilor membre ale Uniunii, in baza art. 22 paragraful 4 al Constitutiei Uniunii Postale Universale, adoptata la Viena la 10 iulie 1964, de comun acord si sub rezerva art. 25 paragraful 4 al sus-numitei constitutii, au hotarat urmatorul aranjament:
*) Traducere.

ARTICOLUL 1
1. Prezentul aranjament reglementeaza schimbul de mandate postale, pe care tarile contractante convin sa il instituie in relatiile lor reciproce.
2. Organismele nepostale pot participa, prin intermediul administratiei postale, in schimbul reglementat prin dispozitiile prezentului aranjament. Acestor organisme le revine sarcina de a se intelege cu administratia postala a tarii lor, pentru a asigura completa executare a tuturor clauzelor aranjamentului, si, in cadrul acestei intelegeri, sa isi poata exersa drepturile lor si sa isi indeplineasca obligatiile lor ca organizatii postale definite prin prezentul aranjament; administratia lor postala le serveste ca intermediar in relatiile lor cu administratiile postale ale celorlalte tari contractante si cu Biroul international.
ARTICOLUL 2
Diferitele categorii de mandate postale
1. Mandatul simplu
Expeditorul depune fonduri la ghiseul unui oficiu postal sau ordona debitarea din contul sau curent postal si solicita plata sumei in numerar catre beneficiari. Mandatul simplu este transmis pe cale postala. Mandatul simplu telegrafic este transmis prin sistem de telecomunicatii.
2. Mandatul de varsamant
Expeditorul depune fondul la ghiseul unui oficiu postal si solicita inscrierea sumei in creditul contului beneficiarului, girat de catre posta. Mandatul de varsamant este transmis pe cale postala. Mandatul de varsamant telegrafic este transmis prin sistem de telecomunicatii.
3. Alte servicii
Administratiile postale pot conveni, in relatiile lor bilaterale sau multilaterale, sa introduca alte servicii ale caror conditii sunt de definit intre administratiile respective.
ARTICOLUL 3
Emisiunea de mandate (moneda, convertire, valoare)
1. In afara unei intelegeri speciale, valoarea unui mandat este exprimata in moneda tarii de plata.
2. Administratia de emitere fixeaza taxa de convertire din moneda sa in aceea a tarii de plata.
3. Valoarea maxima a unui mandat simplu este fixata de comun acord intre administratiile in cauza.
4. Valoarea unui mandat de varsamant este nelimitata. Totusi fiecare administratie are posibilitatea de a limita valoarea mandatelor de varsamant pe care orice depozant le poate ordona fie intr-o zi, fie in cursul unei perioade determinate.
5. Mandatele telegrafice sunt supuse dispozitiilor regulamentului de telecomunicatii internationale.
ARTICOLUL 4
Taxe
1. Administratia de emitere determina, in mod liber, sub rezerva dispozitiilor paragrafelor 2 si 3 de mai jos, taxa de perceput in momentul emiterii. La aceasta taxa principala ea adauga, eventual, taxele aferente serviciilor speciale (cerere de confirmare de plata sau de inscriere, predare prin expres etc.).
2. Valoarea taxei principale a unui mandat simplu nu poate depasi 22,86 DST.
3. Taxa unui mandat de varsamant trebuie sa fie inferioara taxei unui mandat simplu de aceeasi valoare.
4. Mandatele schimbate, prin intermediul unei tari care este parte la prezentul aranjament, intre o tara contractanta si o tara necontractanta, pot fi supuse, de catre administratia intermediara, la o taxa suplimentara, determinata de catre aceasta din urma in functie de costurile generate de operatiunile pe care ea le efectueaza; aceasta taxa poate totusi sa fie perceputa de la expeditor si atribuita administratiei tarii intermediare, daca administratiile interesate s-au pus de acord in acest sens.
5. De la beneficiar pot fi percepute urmatoarele taxe facultative:
a) o taxa de predare, atunci cand plata este efectuata la domiciliu;
b) o taxa, atunci cand suma este inscrisa in creditul unui cont curent postal;
c) eventual, taxa de viza pentru data prevazuta la art. 6 paragraful 4;
d) taxa mentionata in art. 12 pct. 3.5 din conventie, atunci cand mandatul este adresat post restanti;
e) eventual, taxa complementara de expres.
6. Daca sunt solicitate autorizatii de plata in virtutea dispozitiilor regulamentului de aplicare a prezentului aranjament si daca nu a fost comisa nici o greseala de serviciu, o taxa de autorizatie de platai, de maximum 0,65 DST, poate fi perceputa de la expeditor sau de la beneficiar, exceptie facand cazul in care aceasta taxa a fost deja perceputa pentru confirmarea platii.
7. Mandatele, atat la emitere cat si la plata, nu pot fi supuse nici unei taxe sau nici unui drept, altul decat cel care este prevazut in prezentul aranjament.
8. Sunt scutite de orice taxa mandatele postale schimbate in conditiile prevazute la art. 7 (paragraful 2 si pct. 3.1 3.3) din Constitutia Uniunii Postale Universale.
ARTICOLUL 5
Modalitati de schimb
1. Schimbul pe cale postala se opereaza, la alegerea administratiilor, fie prin mandate simple sau de varsamant, direct intre biroul postal de emitere si biroul de plata, fie prin liste, prin intermediul birourilor, denumite birouri de schimb, desemnate de catre administratia fiecareia dintre tarile contractante.
2. Schimbul pe cale telegrafica se opereaza prin telegrame-mandat, adresate direct biroului de plata. Totusi administratiile respective se pot intelege sa utilizeze si un mijloc de telecomunicatii, altul decat telegrama, pentru trans miterea mandatelor telegrafice.
3. Administratiile pot, de asemenea, sa convina un sistem de schimb mixt, daca organizarea interna a serviciilor lor respective o cere. In acest caz, schimbul se opereaza prin mandate-carte, intre birourile postale ale unei administratii si biroul de schimb al administratiei corespondente.
4. Mandatele prevazute in paragrafele 1 si 3 pot fi prezentate in tara de destinatie pe banda magnetica sau pe orice alt suport convenit intre administratii. Administratiile de destinatie pot utiliza formularele din regim intern, ca reprezentare a mandatelor emise. Conditiile schimbului sunt, in acest caz, fixate prin conventii speciale, adoptate de administratiile in cauza.
5. Administratiile pot conveni sa utilizeze mijloace de schimb, altele decat cele prevazute la paragrafele 1 4.
ARTICOLUL 6
Plata mandatelor
1. Validitatea mandatelor se intinde:
a) in general, pana la expirarea primei luni care urmeaza celei de emitere;
b) conform unui acord intre administratiile interesate, pana la expirarea celei de-a treia luni care urmeaza celei de emitere.
2. Dupa acest termen, mandatele care parvin direct birourilor de plata nu sunt platite, decat daca sunt prevazute cu o viza pentru data, acordata de catre serviciul desemnat de catre administratia de emitere, la cererea biroului de plata. Mandatele parvenite administratiilor de destinatie, conform art. 5 paragraful 4, nu pot beneficia de viza pentru data.
3. Viza pentru data confera mandatului, incepand din ziua in care este acordata, o noua validitate, a carei durata este aceea pe care ar avea-o un mandat emis in aceeasi zi.
4. Daca neplata inainte de expirarea termenului de validitate nu rezulta dintr-o greseala de serviciu, se poate percepe o taxa, numita taxa de viza pentru data, de maximum 0,65 DST.
5. Cand un acelasi expeditor a facut sa se emita, in aceeasi zi, in profitul aceluiasi beneficiar, mai multe mandate a caror valoare totala depaseste maximul adoptat de catre administratia de plata, aceasta este autorizata sa esaloneze plata titlurilor, in asa fel incat suma platita beneficiarului, in aceeasi zi, sa nu depaseasca aceasta valoare maxima.
6. Plata mandatelor este efectuata conform reglementarii tarii de plata.
ARTICOLUL 7
Reexpedierea
1. In caz de schimbare a resedintei beneficiarului si in limitele in care functioneaza un serviciu de mandate intre tara reexpeditoare si tara noii destinatii, orice mandat poate fi reexpediat, pe cale postala sau telegrafica, fie la cererea expeditorului, fie la cererea beneficiarului. In acest caz, art. 27paragrafele1 3dinconventiesuntaplicateprinanalogie.
2. In caz de reexpediere, taxa de post restanti si taxa complementara de expresi sunt anulate.
3. Reexpedierea unui mandat cu varsamant catre o alta tara de destinatie nu este admisa.
ARTICOLUL 8
Reclamatii
Dispozitiile art. 30 al conventiei sunt aplicabile.
ARTICOLUL 9
Responsabilitatea
1. Principiul
Administratiile postale sunt responsabile de sumele varsate, pana in momentul in care mandatele au fost reglementar platite.
2. Exceptii
Administratiile postale sunt absolvite de orice responsabilitate:
a) in caz de intarziere in transmiterea si plata mandatelor;
b) cand, ca urmare a distrugerii documentelor de serviciu, ca rezultat al unui caz de forta majora, ele nu pot dovedi plata unui mandat, cu conditia ca proba responsabilitatii lor sa nu fi fost altfel administrata;
c) la expirarea termenului de prescriptie, mentionat in art. RE 612;
d) daca este vorba de contestarea conformitatii platii, la expirarea termenului prevazut la art. 30 paragraful 1 al conventiei.
3. Determinarea responsabilitatii
3.1. Sub rezerva pct. 3.2 3.5 de mai jos, responsabilitatea revine administratiei de emitere.
3.2. Responsabilitatea revine administratiei de plata, daca ea nu este in masura sa stabileasca faptul ca plata a avut loc in conditiile prescrise de reglementarea ei.
3.3. Responsabilitatea revine administratiei postale a tarii in care s-a produs eroarea:
a) daca este vorba de o eroare de serviciu, inclusiv o eroare de convertire;
b) daca este vorba de o eroare de transmitere telegrafica, comisa in interiorul tarii de emitere sau al tarii de plata.
3.4. Responsabilitatea revine administratiei de emitere si administratiei de plata in parti egale:
a) daca eroarea este imputabila celor doua administratii sau daca nu este posibil sa se stabileasca in care tara s-a produs eroarea;
b) daca o eroare de transmitere telegrafica s-a produs intr-o tara intermediara;
c) daca nu este posibil sa se stabileasca tara in care s-a produs aceasta eroare de transmitere.
3.5. Sub rezerva pct. 3.2, responsabilitatea revine:
a) in caz de plata a unui mandat fals, administratiei tarii pe teritoriul careia mandatul a fost introdus in serviciu;
b) in caz de plata a unui mandat a carui valoare a fost majorata in mod fraudulos, administratiei tarii in care mandatul a fost falsificat; totusi paguba este suportata, in parti egale, de catre administratiile de emitere si de plata, atunci cand nu este posibil de determinat tara in care a intervenit falsificarea sau atunci cand nu se poate obtine repararea unei falsificari comise intr-o tara intermediara care nu participa la serviciul de mandate pe baza prezentului aranjament.
4. Plata sumelor datorate. Recursul
4.1. Obligatia de a despagubi reclamantul revine administratiei de plata, daca fondurile trebuie predate beneficiarului; ea revine administratiei de emitere, daca restituirea lor trebuie facuta catre expeditor.
4.2. Oricare ar fi cauza rambursarii, suma de rambursat nu poate depasi suma care a fost varsata.
4.3. Administratia care a despagubit pe reclamant are dreptul sa faca recurs catre administratia responsabila de neregula platii.
4.4. Administratia care a suportat, in ultima instanta, paguba are drept de recurs, pana la concurenta sumei platite, catre expeditor, catre beneficiar sau catre terti.
5. Termene de plata
5.1. Varsarea sumelor datorate reclamantilor trebuie sa aiba loc cat mai curand posibil, in limita unei perioade de 3 luni incepand de a doua zi dupa ziua reclamatiei.
5.2. Administratia care, conform art. 9 pct. 4.1., trebuie sa-l despagubeasca pe reclamant poate, in mod exceptional, sa prelungeasca varsamantul dincolo de acest termen, daca, contrar efortului depus pentru reglementarea situatiei, termenul mentionat nu a fost suficient ca sa permita determinarea responsabilitatii.
5.3. Administratia pe langa care a fost prezentata reclamatia este autorizata sa despagubeasca pe reclamant, in contul administratiei responsabile, atunci cand aceasta, reglementar sesizata, a lasat sa se scurga doua luni fara a da o solutie definitiva reclamatiei.
6. Rambursarea catre administratia care intervine
6.1. Administratia in contul careia a fost despagubit reclamantul este obligata sa ramburseze administratiei care a intervenit suma platita de catre aceasta, in termen de 4 luni incepand de la trimiterea notificarii de plata.
6.2. Aceasta rambursare se efectueaza fara cheltuieli pentru administratia creditoare:
a) printr-unul dintre procedeele de plata prevazute in regulamentul de aplicare a conventiei (Reguli de plata);
b) sub rezerva unui acord, prin inscrierea in creditul administratiei acestei tari in contul de mandate. Aceasta inscriere se face din oficiu, daca cererea de acord nu a primit raspuns in termenul prevazut la pct. 6.1.
6.3. O data depasit termenul de 4 luni, suma datorata administratiei creditoare este producatoare de dobanda, respectiv 6% pe an, incepand din ziua in care expira acest termen.
ARTICOLUL 10
Remunerarea administratiei de plata
1. Administratia de emitere atribuie administratiei de plata pentru fiecare mandat simplu platit o remuneratie a carei valoare este fixata, in functie de valoarea medie a mandatelor cuprinse in acelasi cont lunar, la:
0,82 DST pana la 65,34 DST;
0,98 DST peste 65,34 DST pana la 130,68 DST;
1,21 DST peste 130,68 DST pana la 196,01 DST;
1,47 DST peste 196,01 DST pana la 261,35 DST;
1,73 DST peste 261,35 DST pana la 326,69 DST;
2,09 DST peste 326,69 DST pana la 392,02 DST;
2,52 DST peste 392,02 DST.
2. Totusi administratiile in cauza pot, la cererea administratiei de plata, sa convina o remuneratie superioara celei fixate la paragraful 1, atunci cand taxa perceputa la emitere este mai mare de 8,17 DST.
3. Mandatele de varsamant si mandatele emise in scutire nu sunt supuse nici unei remuneratii.
4. Pentru mandatele schimbate prin intermediul listelor, peste remuneratia prevazuta la paragraful 1, o remuneratie suplimentara, de 0,16 DST, este atribuita administratiei de plata. Paragraful 2 se aplica, prin analogie, mandatelor schimbate prin liste.
5. Administratia de emitere atribuie administratiei de plata o remuneratie de 0,13 DST pentru fiecare mandat platit personal.
ARTICOLUL 11
Intocmirea conturilor
1. Fiecare administratie de plata intocmeste, pentru fiecare administratie de emitere, un cont lunar cu sumele platite pentru mandate simple sau un cont lunar cu valoarea listelor primite intr-o luna pentru mandatele schimbate prin intermediul listelor. Aceste conturi lunare sunt conform modelelor anexate regulamentului; ele sunt incorporate, periodic, intr-un cont general, care face posibila determinarea unui sold.
2. In cazul in care se aplica sistemul de schimb mixt, prevazutin art.RE 503, fiecare administratie de plata intocmeste un cont lunar pentru sumele platite, daca mandatele parvin de la administratia de emitere, direct catre birourile sale de plata, sau un cont lunar cu suma mandatelor primite intr-o luna, daca mandatele parvin de la birourile postale ale administratiei de emitere la biroul sau de schimb.
3. Cand mandatele au fost platite in monede diferite, creanta cea mai slaba este convertita in moneda creantei mai puternice, luand ca baza pentru convertire cursul mediu oficial de schimb in tara administratiei debitoare, in timpul perioadei la care se reporteaza contul; acest curs mediu de schimb trebuie sa fie calculat, in mod uniform, cu patru zecimale.
4. Reglarea conturilor poate, de asemenea, sa aiba loc pe baza unor conturi lunare, fara compensatie, sau prin intermediul unui cont postal de legatura.
ARTICOLUL 12
Reglarea conturilor
1. In afara unei intelegeri speciale, plata soldului unui cont general sau a sumei conturilor lunare are loc in moneda pe care administratia creditoare o aplica la plata mandatelor.
2. Orice administratie poate intretine pe langa administratia tarii corespondente un disponibil din care sunt retrase sumele datorate sau un cont curent de legatura din care sunt debitate creantele pentru serviciul de mandate postale.
3. Orice administratie care se gaseste descoperita fata de o alta administratie cu o suma care depaseste limitele fixate de regulament este in drept sa solicite varsarea unui avans.
4. In caz de neplata la termenele fixate de regulament, sumele datorate sunt producatoare de dobanda de 6% pe an, din ziua in care expira termenul respectiv pana in ziua platii.
5. Dispozitiile prezentului aranjament si ale regulamentului sau, referitoare la intocmirea si reglarea conturilor, nu pot fi prejudiciate prin nici o masura unilaterala, cum ar fi: moratoriu, interdictie de transfer etc.
ARTICOLUL 13
Dispozitii finale
1. Conventia este aplicabila, eventual, prin analogie, la tot ceea ce nu este in mod expres reglementat prin prezentul aranjament.
2. Art. 4 al conventiei nu este aplicabil prezentului aranjament.
3. Conditiile de aprobare a propunerilor privind prezentul aranjament.
3.1. Pentru a deveni executorii, propunerile supuse congresului si referitoare la prezentul aranjament si la regulamentul sau trebuie sa fie aprobate de majoritatea tarilor membre prezente, care voteaza si sunt parti la aranjament. Cel putin jumatate dintre tarile membre, reprezentate in congres, trebuie sa fie prezente in momentul votului.
3.2. Pentru a deveni executorii, propunerile referitoare la regulament, care au fost returnate de catre congres Consiliului de exploatare postala, pentru decizie, sau care au fost introduse intre doua congrese, trebuie sa fie aprobate de catre majoritatea membrilor Consiliului de exploatare postala, care sunt parti la aranjament.
3.3. Pentru a deveni executorii, propunerile introduse intre doua congrese si referitoare la prezentul aranjament trebuie sa reuneasca:
3.3.1. doua treimi din sufragii, cel putin jumatate dintre tarile membre parti la aranjament, care au raspuns la consultare, daca este vorba despre adaugarea unor dispozitii noi;
3.3.2. majoritatea sufragiilor, cel putin jumatate dintre tarile membre parti la aranjament, care au raspuns consultarii, daca este vorba despre modificarea dispozitiilor prezentului aranjament.
3.4. In pofida dispozitiilor prevazute la pct. 3.3.1, orice tara membra, a carei legislatie nationala este inca incompatibila cu adaugarea propusa, are posibilitatea de a face o declaratie scrisa catre directorul general al Biroului international, indicand faptul ca nu este posibil sa accepte aceasta adaugare in termen de 90 de zile incepand de la data notificarii acesteia.
4. Prezentul aranjament va fi pus in aplicare la data de 1 ianuarie 1996 si va ramane in vigoare pana la punerea in aplicare a actelor viitorului congres.
Drept pentru care, plenipotentiarii guvernelor tarilor contractante au semnat prezentul aranjament intr-un exemplar care este depus pe langa directorul general al Biroului international. O copie de pe acesta va fi predata fiecarei parti de catre guvernul tarii gazda a congresului.
Intocmit la Seul la 14 septembrie 1994.

ARANJAMENTUL privind cecurile postale*)

            Subsemnatii, plenipotentiari ai guvernelor tarilor membre ale Uniunii, in baza prevederilor art. 22 paragraful 4 al Constitutiei Uniunii Postale Universale, adoptata la Viena la 10 iulie 1964, de comun acord si sub rezerva art. 25 paragraful 4 al sus-numitei constitutii, au hotarat urmatorul aranjament:

CAPITOLUL I
Dispozitii preliminare
ARTICOLUL 1
Obiectul aranjamentului
1. Prezentul aranjament reglementeaza ansamblul prestatiilor pe care serviciul de cecuri postale este in masura sa il ofere utilizatorilor de conturi curente postale si pe care tarile contractante convin sa il instituie in relatiile lor reciproce.
2. Organismele nonpostale pot sa participe, prin intermediul serviciului de cecuri postale, la schimbul reglementat prin dispozitiile prezentului aranjament. Acestor organisme le revine sarcina de a se intelege cu administratia postala a tarii lor pentru a asigura executarea completa a tuturor clauzelor aranjamentului si, in cadrul acestei intelegeri, sa-si exercite drepturile si sa indeplineasca obligatiile, ca organisme postale definite prin prezentul aranjament. Administratia postala le serveste ca intermediar in relatiile lor cu administratiile postale ale celorlalte tari contractante si cu Biroul international.
ARTICOLUL 2
Diferite categorii de prestatii oferite prin serviciul de cecuri postale
1. Viramentul
1.1. Titularul unui cont curent postal solicita, prin debitarea din contul sau, inscrierea unei sume in creditul contului curent postal al beneficiarului sau, conform unui acord incheiat intre administratiile respective, in creditul altor tipuri de conturi.
1.2. Viramentul simplu este transmis pe cale postala.
1.3. Viramentul telegrafic este transmis prin sistem de telecomunicatii.
2. Varsamantul intr-un cont curent postal
2.1. Expeditorul depune fonduri la ghiseul unui birou postal si solicita inscrierea sumei in creditul contului curent postal al beneficiarului sau, conform unui acord incheiat intre administratiile respective, in creditul altor tipuri de conturi.
2.2 Varsamantul simplu este transmis pe cale postala.
2.3. Varsamantul telegrafic este transmis prin sistem de telecomunicatii.
3. Plata prin mandat sau prin cec de asignare
3.1. Titularul unui cont curent postal solicita, prin debitarea contului sau, plata unui mandat in numerar catre beneficiar.
3.2. Plata simpla utilizeaza calea postala.
3.3. Platatelegraficautilizeazasistemuldetelecomunicatii.
4. Postcecul
4.1. Postcecul este un titlu international, care poate fi livrat titularilor de conturi curente postale si platibil la vedere in birourile postale ale tarilor participante la serviciu.
4.2. Postcecul poate, de asemenea, fi remis cu plata la terti, dupa o intelegere intre administratiile contractante.
5. Retragerea din reteaua de distribuitori automati de bancnote POSTNET.
5.1. Institutiile financiare postale, care adera prin conventie la reteaua POSTNET, pot oferi detinatorilor lor de carti posibilitatea de a retrage banii de la distribuitorii automati de bancnote din reteaua POSTNET.
6. Alte prestatii
Administratiile postale pot conveni, in relatiile lor bilaterale sau multilaterale, sa instituie alte prestatii, ale caror modalitatiurmeazasafiestabiliteintreadministratiileinteresate.
CAPITOLUL II
Viramentul
ARTICOLUL 3
Conditii de admitere si executare a ordinelor de virament
1. In afara unei intelegeri speciale, suma viramentelor este exprimata in moneda tarii de destinatie.
2. Administratia de origine fixeaza taxa de convertire din moneda sa in aceea a tarii de destinatie.
3. Administratia de emitere determina taxa pe care ea o cere de la solicitantul unui virament postal si pe care ea o pastreaza in intregime.
4. Administratia de destinatie are posibilitatea de a determina taxa pe care o percepe pentru inscrierea unui virament postal in creditul unui cont curent postal.
5. Sunt scutite de orice taxe viramentele referitoare la serviciul postal, schimbate in conditiile prevazute la art. 7 (paragraful 2 si pct. 3.1 3.3) din conventie.
6. Avizele de virament simplu sunt trimise fara cheltuieli beneficiarilor, dupa inscrierea sumelor virate, in creditul conturilor lor. Cand ele nu comporta nici o comunicare speciala, ele pot fi inlocuite printr-o mentiune pe releveul de cont, care sa permita beneficiarului sa-l identifice pe ordonator.
7. Viramentele telegrafice sunt supuse dispozitiilor regulamentului telecomunicatiilor. In plus fata de taxa prevazuta la paragraful 3 de mai sus, ordonatorul unui virament telegrafic plateste taxa prevazuta pentru transmitere prin sistem de telecomunicatii, inclusiv, eventual, taxa unei comunicari speciale destinate beneficiarului. Pentru fiecare virament telegrafic, biroul de cecuri postale destinatar intocmeste un aviz de sosire sau un aviz de virament din serviciul intern sau international si il adreseaza fara cheltuieli beneficiarului. Cand viramentul telegrafic nu comporta nici o comunicare speciala, avizul de sosire sau avizul de virament poate fi inlocuit cu o mentiune pe releveul de cont, care permite beneficiarului sa il identifice pe ordonator.
ARTICOLUL 4
Responsabilitatea
1. Principiul si intinderea responsabilitatii
1.1. Administratiile sunt responsabile de sumele operate in debitul contului ordonatorului, pana in momentul in care viramentul a fost reglementar executat.
1.2. Administratiile sunt responsabile de indicatiile eronate furnizate de catre serviciul lor pe listele de viramente simple sau pe viramentele telegrafice. Responsabilitatea se refera la erori de convertire si la erori de transmitere.
1.3. Administratiile nu isi asuma nici o responsabilitate pentru intarzierile care pot sa se produca in transmiterea si executarea viramentelor.
1.4. Administratiile pot, de asemenea, sa convina intre ele ca sa fie aplicate conditii mai extinse de responsabilitate, adaptate necesitatilor din serviciile lor interne.
1.5. Administratiile sunt absolvite de orice responsabilitate:
a) cand, drept urmare a distrugerii documentelor de serviciu ca rezultat al unui caz de forta majora, ele nu pot sa dea detalii despre executarea unui virament, cel putin daca proba responsabilitatii lor nu a fost administrata;
b) cand ordonatorul nu a formulat nici o reclamatie in termenul prevazut la art. 30 paragraful 1 al conventiei.
2. Determinarea responsabilitatii
Sub rezerva prevederilor art. 9 pct. 3.2 3.5 din Aranjamentul privind mandatele postale, responsabilitatea revine administratiei tarii in care s-a produs eroarea.
3. Plata sumelor datorate. Recursul
3.1. Obligatia de a il despagubi pe reclamant revine administratiei sesizate prin reclamatie.
3.2. Indiferent care ar fi cauza rambursarii, suma de rambursat ordonatorului unui virament nu poate depasi suma inscrisa in debitul contului sau.
3.3. Administratia care a despagubit pe reclamant are dreptul la recurs impotriva administratiei responsabile.
3.4. Administratia care a suportat, in ultima instanta, paguba are un drept de recurs, pana la concurenta sumei platite, impotriva persoanei care a beneficiat de aceasta eroare.
4. Termenul de plata
4.1. Varsarea sumelor datorate reclamantului trebuie sa aiba loc de indata ce responsabilitatea serviciului a fost stabilita, intr-un termen limita de 6 luni incepand cu a doua zi dupa reclamatie.
4.2. Daca administratia presupusa ca responsabila, sesizata in mod reglementar, a lasat sa se scurga 5 luni fara sa dea o solutie definitiva unei reclamatii, administratia pe langa care a fost prezentata reclamatia este autorizata sa despagubeasca reclamantul in contul celeilalte administratii.
5. Rambursarea catre administratia care intervine
5.1. Administratia responsabila este obligata sa despagubeasca administratia care a restituit suma reclamantului, intr-un termen de 4 luni incepand din ziua notificarii rambursarii.
5.2. La expirarea acestui termen, suma datorata administratiei care a despagubit reclamantul devine producatoare de dobanzi moratorii, respectiv 6% pe an.
CAPITOLUL III
Varsamantul
ARTICOLUL 5
Varsamantul
1. Administratiile convin sa adopte pentru schimbul de varsamant pe cale postala tipul de formular si reglementarea care se adapteaza cel mai bine organizarii serviciului lor.
2. Varsamantul prin mandate de varsamant
Sub rezerva dispozitiilor speciale ale art. RE 501 si RE 502, varsamantul prin mandate de varsamant se efectueaza conform dispozitiilor Aranjamentului privind mandatele postale.
4. Varsamantul prin aviz de varsamant
3.1. Sub rezerva dispozitiilor speciale de mai jos, tot ceea ce este in mod expres prevazut pentru viramente se aplica si varsamintelor.
3.2. Administratia de emitere determina taxa pe care o solicita de la expeditorul unui varsamant si pe care o pastreaza in intregime. Aceasta taxa nu poate fi superioara aceleia care este perceputa pentru emiterea unui mandat simplu.
3.3. In mod gratuit, se elibereaza o recipisa deponentului, in momentul varsamantului de fonduri.
CAPITOLUL IV
Plata prin mandat
ARTICOLUL 6
Modalitati de executare a platilor prin mandat
1. Platile internationale, efectuate prin debitarea conturilor curente postale, pot fi efectuate prin intermediul mandatelor simple.
2. Mandatele simple, emise ca reprezentare a sumelor debitate din conturile curente postale, sunt supuse dispozitiilor Aranjamentului privind mandatele postale.
CAPITOLUL V
Plata prin cec de asignare
ARTICOLUL 7
Emiterea cecurilor de asignare
1. Platile internationale, efectuate prin debitarea conturilor curente postale, pot fi efectuate prin intermediul unui cec de asignare.
2. Paragrafele 1 si 2 ale art. 3 se aplica cecurilor de asignare.
3. Administratia de origine determina taxa pe care ea o solicita tragatorului unui cec de asignare.
4. Cecurile de asignare pot fi transmise pe cale de telecomunicatii, fie intre biroul de schimb al administratiei de origine si biroul de schimb al administratiei de plata, fie intre biroul de schimb al administratiei de origine si biroul postal insarcinat cu plata, atunci cand administratiile convin sa utilizeze acest mod de transmitere.
5. Art. 3 din aranjament si art. RE 402 din Regulamentul privind mandatele postale se aplica cecurilor de asignare telegrafice.
ARTICOLUL 8
Plata cecurilor de asignare
1. Administratiile convin sa adopte pentru serviciul platilor reglementarea care se adapteaza cel mai bine organizarii serviciului lor. Ele pot utiliza formulare din serviciul lor intern ca reprezentare a cecurilor de asignare care le sunt adresate.
2. Administratia de plata nu este obligata sa asigure plata la domiciliu a cecurilor de asignare a caror valoare depaseste valoarea mandatelor simple platite in mod obisnuit la domiciliu.
3. In ceea ce priveste durata validitatii, viza pentru data, regulile generale de plata, predarea prin extras, taxele percepute, eventual, de la beneficiar, dispozitiile speciale ale platii telegrafice, cecurilor de asignare li se aplica art. 4 paragrafele 5 si 6 din aranjament, art. RE 604 paragrafele 2 4 si art. RE 606 din Regulamentul privind mandatele postale, cu conditia ca regulile serviciului intern sa nu se opuna acestui lucru.
ARTICOLUL 9
Responsabilitatea
1. Administratiile sunt raspunzatoare de sumele inscrise in debitul contului tragatorului, pana in momentul in care cecul de asignare a fost in mod reglementar platit.
2. Administratiile sunt responsabile de indicatiile eronate, furnizate de catre serviciul lor pe listele de cecuri de asignare sau pe cecurile de asignare telegrafice. Responsabilitatea se intinde asupra erorilor de convertire si erorilor de transmitere.
3. Administratiile nu isi asuma nici o responsabilitate pentru intarzierile care se pot produce in transmiterea sau plata cecurilor de asignare.
4. Administratiile pot conveni intre ele sa aplice si conditii de responsabilitate mai extinse, adaptate nevoilor in serviciile lor interne.
5. Art. 9 al Aranjamentului privind mandatele postale se aplica si cecurilor de asignare.
ARTICOLUL 10
Remuneratia administratiei de plata
1. Administratia de emitere atribuie administratiei de plata pentru fiecare cec de asignare o remuneratie a carei valoare este fixata, in functie de valoarea medie a cecurilor de asignare cuprinse in scrisorile de inaintare adresate in cursul fiecarei luni, la:
0,59 DST pana la 65,34 DST;
0,72 DST peste 65,34 DST pana la 130,68 DST;
0,88 DST peste 130,68 DST pana la 196,01 DST;
1,08 DST peste 196,01 DST pana la 261,35 DST;
1,31 DST peste 261,35 DST pana la 326,69 DST;
1,57 DST peste 326,69 DST.
2. In locul taxelor prevazute in paragraful 1, administratiile pot totusi sa convina atribuirea unei remuneratii uniforme, in DST sau in moneda tarii de plata, independenta de valoarea cecurilor de asignare.
3. Remuneratia datorata administratiei de plata este stabilita in fiecare luna in modul urmator:
a) taxa de remuneratie in DST de aplicat pentru fiecare cec de asignare este determinata dupa convertirea in DST a valorii medii a cecurilor de asignare, pe baza valorii medii a DST in moneda tarii de plata, asa cum este ea definita in regulamentul de aplicare a conventiei (Echivalenti);
b) suma totala in DST, obtinuta pentru remunerarea referitoare la fiecare cec, este convertita in moneda tarii de plata, pe baza valorii reale a DST, in vigoare in ultima zi a lunii la care se raporteaza contul;
c) cand remuneratia uniforma, prevazuta la paragraful 2, este fixata in DST, convertirea sa in moneda tarii de plata este efectuata asa cum se mentioneaza la alin. b).
CAPITOLUL VI
Alte moduri de schimb al platilor
ARTICOLUL 11
Alte moduri de schimb al platilor
1. Platile internationale de asigurat prin debitarea conturilor curente postale pot fi efectuate si cu ajutorul benzilor magnetice sau prin oricare alt suport convenit intre administratii.
2. Administratiile de destinatie pot sa utilizeze formularele din regimul lor intern pentru reprezentarea ordinelor de plata care le sunt astfel adresate. Conditiile schimbului sunt, in acest caz, fixate prin conventii speciale, adoptate de catre administratiile respective.
CAPITOLUL VII
Postcecul
ARTICOLUL 12
Eliberarea postcecurilor
1. Fiecare administratie poate elibera postcecul titularilor sai de conturi curente postale.
2. Titularilor de conturi curente postale, carora li se elibereaza postcecuri, li se elibereaza si o carte de garantie postcec, care trebuie sa fie prezentata in momentul platii.
3. Valoarea maxima garantata este imprimata pe versoul fiecarui cec postal sau pe o anexa, in moneda convenita intre tarile contractante.
4. In afara unui acord special cu administratia de plata, administratia de emitere fixeaza taxa de convertire a monedei sale in moneda tarii de plata.
5. Administratia de emitere poate percepe o taxa de la tragatorul unui cec postal.
6. Eventual, durata de validitate a cecurilor postale este fixata de catre administratia de emitere. Ea este indicata pe postcec prin imprimarea ultimei date de validitate.
In absenta unei astfel de indicatii, validitatea postcecului este nelimitata.
ARTICOLUL 13
Plata
1. Valoarea postcecului este varsata beneficiarului in moneda legala a tarii de plata, la ghiseele birourilor de posta.
2. Valoarea maxima care poate fi platita prin intermediul unui postcec este fixata de comun acord de catre tarile contractante.
ARTICOLUL 14
Responsabilitatea
1. Administratia de plata este descarcata de orice responsabilitate, atunci cand ea poate stabili ca plata a fost efectuata in conditiile fixate la art. RE 1301 si RE 1302.
2. Administratia emitenta nu este obligata sa onoreze postcecurile falsificate sau contrafacute, care ii sunt returate dupa termenul prevazut la art. RE 1.303 paragraful 4.
ARTICOLUL 15
Remunerarea administratiei de plata
Administratiile care convin sa participe la serviciul de postcecuri fixeaza de comun acord valoarea remuneratiei care este atribuita administratiei de plata.
CAPITOLUL VIII
Reteaua POSTNET
ARTICOLUL 16
Conditii de aderare si participare
1. Aderarea necesita semnarea Conventiei POSTNET si achitarea dreptului de intrare.
2. Conditiile de aderare si de participare la serviciu sunt definite in Conventia POSTNET.
CAPITOLUL IX
Dispozitii diverse
ARTICOLUL 17
Dispozitii diverse
1. Cererea de deschidere a unui cont curent postal in strainatate
1.1 In caz de cerere de deschidere a unui cont curent postal intr-o tara cu care tara de rezidenta a solicitantului schimba viramente postale, administratia acestei tari este obligata, pentru verificarea solicitarii, sa dea tot concursul administratiei insarcinate cu tinerea contului.
1.2 Administratiile se angajeaza sa efectueze aceasta verificare cu toata grija si cu toata atentia necesare, fara ca totusi sa isi asume vreo responsabilitate in acest sens.
1.3 La cererea administratiei care tine contul, administratia tarii de rezidenta intervine, de asemenea, pe cat este posibil, in verificarea informatiilor privind orice modificare a capacitatii juridice a afiliatului.
2. Francarea postala
2.1 Plicurile continand extrase de cont, adresate birourilor de cecuri postale ale titularilor de conturi, sunt expediate pe calea cea mai rapida (aeriana sau de suprafata) si sunt predate, cu scutire de taxa, in orice tara a Uniunii.
2.2 REEXPEDIEREA ACESTOR PLICURI IN ORICE TARA A UNIUNII NU LE RIDICA, IN NICI UN CAZ, BENEFICIUL SCUTIRII DE FRANCARE.
CAPITOLUL X
Dispozitii finale
ARTICOLUL 18
Dispozitii finale
1. Conventia, Aranjamentul privind mandatele postale precum si regulamentul sau de aplicare sunt aplicabile, eventual, prin analogie, in tot ceea ce nu este in mod expres reglementat prin prezentul aranjament.
2. Art. 4 al Constitutiei Uniunii Postale Universale nu este aplicabil prezentului aranjament.
3. Conditii de aprobare a propunerilor privind prezentul aranjament.
3.1. Pentru a deveni executorii, propunerile supuse congresului si referitoare la prezentul aranjament si la regulamentul sau trebuie sa fie aprobat de catre majoritatea tarilor membre prezente si care voteaza si care sunt parti la aranjament. Cel putin jumatate din numarul acestor tari membre reprezentate in congres trebuie sa fie prezente in momentul votului.
3.2. Pentru a deveni executori, propunerile referitoare la regulament, care au fost trimise de catre congres Consiliului de exploatare postala, pentru decizie, sau care sunt introduse intre doua congrese, trebuie sa fie aprobate de catre majoritatea membrilor Consiliului de exploatare postala care sunt parti la aranjament.
3.3. Pentru a deveni executorii, propunerile introduse intre doua congrese si referitoare la prezentul aranjament trebuie sa reuneasca:
3.3.1. doua treimi din sufragii, cel putin jumatate dintre tarile membre parti la aranjament, care au raspuns consultarii, daca este vorba despre dispozitii noi;
3.3.2. majoritatea sufragiilor, cel putin jumatate dintre tarile membre parti la aranjament, care au raspuns consultarii, daca este vorba despre modificari la dispozitiile prezentului aranjament;
3.3.3. majoritatea sufragiilor, daca este vorba despre interpretarea dispozitiilor prezentului aranjament.
3.4. In pofida dispozitiilor prevazute la pct. 3.3.1, orice tara membra, a carei legislatie nationala este inca incompatibila cu adaugarea propusa, are posibilitatea sa faca o declaratie catre directorul general al Biroului international, in care se indica ca nu este posibil sa accepte aceasta adaugare, in termen de 90 de zile incepand de la data notificarii acesteia.
4. Prezentul aranjament va intra in aplicare la data de 1 ianuarie 1996 si va ramane in vigoare pana la punerea in aplicare a actelor viitorului congres.
Drept pentru care, plenipotentiarii guvernelor tarilor contractante au semnat prezentul aranjament intr-un exemplar care este depus pe langa directorul general al Biroului international. O copie de pe aranjament va fi predata fiecarei parti de catre guvernul tarii gazda a congresului.
Intocmit la Seul la 14 septembrie 1994.

ARANJAMENTUL privind trimiterile contra ramburs*)

            Subsemnatii, plenipotentiari ai guvernelor tarilor membre ale Uniunii Postale Universale, in baza prevederilor art. 22 paragraful 4 din Constitutia Uniunii Postale Universale, adoptata la Viena la 10 iulie 1964, de comun acord si sub rezerva art. 25 paragraful 4 al sus-numitei constitutii, au hotarat urmatorul aranjament:

ARTICOLUL 1
Obiectul aranjamentului
Prezentul aranjament reglementeaza schimbul de trimiteri contra ramburs, pe care tarile contractante convin sa il instituie in relatiile lor reciproce.
ARTICOLUL 2
Definirea serviciului
1. Anumite trimiteri din posta de scrisori si dintre coletele postale pot fi expediate contra ramburs.
2. Fondurile destinate expeditorului trimiterilor ii pot fi trimise:
a) prin mandat de ramburs, a carui valoare este platita cash in tara de origine a trimiterii; aceasta valoare poate, totusi, atunci cand reglementarea administratiei de plata o permite, sa fie varsata in contul curent postal, tinut in aceasta tara;
b) prin mandat de varsamant-ramburs, a carui valoare trebuie sa fie inscrisa in creditul unui cont curent postal tinut in tara de origine a trimiterii, atunci cand reglementarea administratiei acestei tari o permite;
c) prin virament sau varsamant intr-un cont curent postal, tinut fie in tara de incasare, fie in tara de origine a trimiterii, in cazurile in care administratiile interesate admit aceste procedee.
ARTICOLUL 3
Rolul biroului de prezentare a trimiterilor
1. In afara unei intelegeri speciale, valoarea rambursului este exprimata in moneda tarii de origine a trimiterii; totusi, in caz de varsamant sau de virament al rambursului intr-un cont curent postal, tinut in tara de destinatie, aceasta valoare este exprimata in moneda acestei tari.
2. Cand lichidarea rambursului este efectuata printr-un mandat de ramburs, valoarea acestuia nu poate depasi maximul adoptat in tara de destinatie pentru emiterea de mandatecu destinatia tarii de origine a trimiterii. Dimpotriva, atunci cand reglarea catre expeditor este efectuata printr-un mandat de varsamant-ramburs sau prin virament, valoarea maxima poate sa se adapteze aceleia care este fixata pentru mandatele de varsamant sau pentru viramente. In cele doua cazuri, poate fi convenita de comun acord o valoare maxima mai ridicata.
3. Administratia de origine a trimiterii determina in mod liber taxa ce trebuie varsata de catre expeditor, peste taxele postale aplicabile categoriei careia ii apartine trimiterea, atunci cand reglarea este executata prin intermediul unui mandat de ramburs sau al unui mandat de varsamant-ramburs. Taxa aplicata unei trimiteri contra ramburs, lichidata prin intermediul unui mandat de varsamant-ramburs, trebuie sa fie inferioara aceleia care ar fi aplicata unei trimiteri de aceeasi valoare, lichidata prin intermediul unui mandat de ramburs.
4. Expeditorul unei trimiteri contra ramburs poate, in conditiile fixate la art. 29 din conventie, sa solicite fie degrevarea totala sau partiala, fie cresterea valorii sumei rambursului. In caz de crestere a valorii rambursului, expeditorul trebuie sa plateasca, pentru majorare, taxa mentionata la paragraful 3 de mai sus; aceasta taxa nu este propusa atunci cand suma este inscrisa in creditul unui cont curent postal printr-un buletin de varsamant sau printr-un aviz de varsamant.
5. Daca valoarea rambursului trebuie sa fie reglata prin intermediul unui buletin de varsamant sau de virament, destinat a fi inscris in creditul unui cont curent postal, fie in tara de destinatie, fie in tara de origine a trimiterii, se percepe de la expeditor o taxa fixa de maximum 0,16 DST.
ARTICOLUL 4
Rolul biroului de destinatie a trimiterilor
1. Sub rezervele prevazute in regulament, mandatele de ramburs si mandatele de varsamant-ramburs sunt supuse dispozitiilor fixate prin Aranjamentul privind mandatele postale.
2. Mandatele de ramburs si mandatele de varsamant-ramburs sunt expediate din oficiu, pe calea cea mai rapida (aeriana sau de suprafata), biroului de plata sau biroului de cecuri postale insarcinat cu inscrierea in cont.
3. In plus, pentru viramentele sau varsamintele mentionate la art. 3 paragraful 5, administratia tarii de destinatie percepe din suma rambursului urmatoarele taxe:
a) o taxa de maximum 0,65 DST;
b) daca este cazul, in taxa interna, aplicabila viramentelor, atunci cand acestea sunt efectuate in profitul unui cont curent postal, tinut in tara de destinatie;
c) taxa aplicabila viramentelor sau varsamintelor internationale, atunci cand acestea sunt efectuate in profitul unui cont curent postal tinut in tara de origine a trimiterii.
ARTICOLUL 5
Transmiterea mandatelor de ramburs
Transmiterea mandatelor de ramburs poate, la alegerea administratiilor, sa fie operata fie direct intre biroul de emitere si biroul de plata, fie prin intermediul listelor.
ARTICOLUL 6
Reglarea cu expeditorii trimiterilor
1. Mandatele de ramburs aferente trimiterilor contra ramburs sunt platite expeditorilor in conditiile determinate de catre administratia de origine a trimiterii.
2. Valoarea unui mandat de ramburs, care, pentru un motiv oarecare, nua fostplatita beneficiarului, este tinuta la dispozitia acestuia de catre administratia tarii de origine a trimiterii; el este definitiv achizitionat de aceasta administratie la expirarea termenului legal de prescriptie in vigoare in respectiva tara. Atunci cand, dintr-o cauza oarecare, varsamantul sau viramentul intr-un cont curent postal, solicitat in conformitate cu art. 2 lit. b), nu poate fi efectuat, administratia care a incasat fondurile intocmeste un mandat de ramburs, de o valoare corespunzatoare, in beneficiul expeditorului trimiterii.
ARTICOLUL 7
Remunerarea. Intocmirea si reglarea conturilor
1. Administratia de origine a trimiterii atribuie administratiei de destinatie, din valoarea taxelor pe care ea le-a incasatprin aplicarea art. 3 paragrafele 3, 4 si 5, o remuneratie a carei valoare este fixata la 0,98 DST.
2. Trimiterile contra ramburs lichidate prin intermediul unui mandat de varsamant-ramburs conduc la atribuirea aceleiasi remuneratii ca aceea care este atribuita atunci cand lichidarea a fost efectuata prin intermediul unui mandat de ramburs.
ARTICOLUL 8
Responsabilitatea
1. Administratiile sunt responsabile de fondurile incasate, pana cand mandatul de ramburs este in mod reglementar platit sau pana la inscrierea reglementara in creditul contului curent postal al beneficiarului. In plus, administratiile sunt responsabile, pana la concurenta valorii rambursului, de predarea trimiterilor, fara incasare de fonduri sau contra perceperii unei sume inferioare valorii rambursului. Administratiile nu isi asuma nici o responsabilitate fata de intarzierile care se pot produce in incasarea si trimiterea fondurilor.
2. Nici o despagubire nu este datorata pentru valoarea rambursului:
a) daca greseala de incasare rezulta dintr-o greseala sau o neglijenta a expeditorului;
b) daca trimiterea nu a fost predata pentru ca ea cade sub incidenta interdictiilor mentionate fie de catre conventie (art. 26 paragrafele 1, 2 si pct. 4.2), fie de catre Aranjamentul privind coletele postale (art. 18 pct. 1.2, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7 si art. 18 paragraful 2), precum si de catre dispozitiile regulamentului sau de aplicare, referitoare la declararea valorii;
c) daca nici o reclamatie nu a fost prezentata in termenul prevazut in art. 30 paragraful 1 din conventie.
3. Obligatia de a plati despagubirea revine administratiei deorigineatrimiterii; aceasta poate sa-si exercite dreptul de recurs impotriva administratiei responsabile, care este obligatasa ii ramburseze, in conditiile fixate in regulamentul de aplicareaconventiei (rambursarea despagubirii administratiei platitoare; lichidarea despagubirilor intre administratiile postale), sumele care au fost avansate in contul sau. Administratia care a suportat, in ultima instanta, plata despagubirii are drept de recurs, pana la concurenta valorii acestei despagubiri, impotriva destinatarului, impotriva expeditorului sau impotriva unor terti. Art. 37 din Constitutia Uniunii Postale Universale si articolele corespunzatoare din regulamentul sau de aplicare, referitoare la termenele de plata a despagubirii pentru pierderea unei trimiteri recomandate, se aplica, pentru toate categoriile de trimiteri contra ramburs, la plata sumelor incasate sau a despagubirii.
4. Administratia de destinatie nu este responsabila de neregulile comise, atunci cand ea poate:
a) sa probeze ca greseala este datorata nerespectarii unei dispozitii reglementare de catre administratia tarii de origine;
b) sa stabileasca, atunci cand s-a facut transmiterea in serviciul sau, ca trimiterea si, daca este vorba de un colet postal, buletinul de expeditie aferent nu purtau desemnarile reglementare. Cand responsabilitatea nu poate fi in mod clar imputata uneia dintre cele doua administratii, acestea suporta paguba in parti egale.
5. Cand destinatarul a restituit o trimitere care i-a fost predata fara perceperea sumei rambursului, expeditorul este avizat ca o poate lua in posesie, intr-un termen de 3 luni, cu conditia sa renunte la plata sumei rambursului sau sa restituie suma primita, in virtutea paragrafului 1 de mai sus. Daca expeditorul preia trimiterea, valoarea rambursului este restituita administratiei sau administratiilor care au suportat paguba. Daca expeditorul renunta sa preia trimiterea, aceastadevine proprietatea administratiei sau a administrati ilor care au suportat paguba.
ARTICOLUL 9
Dispozitii finale
1. Conventia, Aranjamentul privind mandatele postale si Aranjamentul privind cecurile postale, precum si Aranjamentul privind coletele postale sunt aplicabile, eventual, in tot ceea ce nu este contrar prezentului aranjament.
2. Conditii de aprobare a propunerilor privind prezentul aranjament si regulamentul sau de aplicare:
2.1. Pentru a deveni executorii, propunerile supuse congresului si referitoare la prezentul aranjament si la regulamentul sau trebuie sa fie aprobate de majoritatea tarilor membre prezente si care voteaza si sunt parti la aranjament. Jumatate cel putin dintre aceste tari membre, reprezentate in congres, trebuie sa fie prezente in momentul votului.
2.2. Pentru a deveni executorii, propunerile referitoare la regulament, care au fost trimise de catre congres Consiliului de exploatare postala, pentru decizie, sau care sunt introduse intre doua congrese, trebuie sa fie aprobate de catre majoritatea membrilor Consiliului de exploatare postala, care sunt parti la aranjament.
2.3. Pentru a deveni executorii, propunerile introduse intre doua congrese si referitoare la prezentul aranjament trebuie sa reuneasca:
2.3.1. doua treimi din sufragii, cel putin jumatate dintre tarile membre parti la aranjament, care au raspuns consultarii, daca este vorba de adaugarea unor noi dispozitii;
2.3.2. majoritatea sufragiilor, cel putin jumatate dintre tarile membre parti la aranjament, care au raspuns consultarii, daca este vorba de modificari ale dispozitiilor prezentului aranjament;
2.3.3. majoritatea sufragiilor, daca este vorba de interpretarea dispozitiilor prezentului aranjament.
2.4. Contrar dispozitiilor prevazute la pct. 2.3.1, orice tara membra, a carei legislatie nationala este inca incompatibila cu adaugarea propusa, are posibilitatea sa faca o declaratie scrisa pe langa directorul general al Biroului international, in care sa indice ca nu ii este posibil sa accepte aceasta adaugare, in termen de 90 de zile de la data notificarii acesteia.
3. Prezentul aranjament va fi pus in aplicare la data de 1 ianuarie 1996 si va ramane in vigoare pana la aplicarea actelor viitorului congres.
Drept pentru care, plenipotentiarii guvernelor tarilor contractante au semnat prezentul aranjament intr-un exemplar care este depus pe langa directorul general al Biroului international. O copie de pe acesta va fi predata fiecarei parti de catre guvernul tarii gazda a congresului.
Intocmit la Seul la 14 septembrie 1994.
 
 

Inapoi la legislatie


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.